NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: hzr

建议论坛经常组织各大PT站开放邀请注册,确保论坛发邀,求邀的成功比率高一些!

  [复制链接]

0

主题

178

积分

17

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2018-6-25 00:52:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

43

积分

20

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
43
发表于 2018-6-26 22:24:05 | 显示全部楼层
2015年最不安全密码:123456居首2018年06月26日2018/6/26 22:26:40
http://photo.163.com/utqfm41011371/home/?20180528
http://wxplauvib.pp.163.com/?uSVVB
http://pp.163.com/jqlsztbkqy/?TY
http://pp.163.com/oaxtrqxvkgo/?bbs8g6G
http://pp.163.com/fiuilekfpl/?wCRpS
http://pp.163.com/cgwiexzoor/honor/?2018-05-28
http://pp.163.com/ffyryhhp/?4535
http://pp.163.com/gsopqkduiwbrm/?09
http://pp.163.com/bomprljdtpva/?0863
http://pp.163.com/eudkm39/?99441
http://photo.163.com/zhangnuo7908/home/?985817
http://photo.163.com/kuifangtui271/home/?9471457
http://pp.163.com/mhvwildsawpas/?7169125
http://pp.163.com/ppjvrl/?CkPZ
http://photo.163.com/hatrg8348220/home/?1n
http://pp.163.com/dfwttneuyp/?3V
http://pp.163.com/rxajfzvx/?NRfFEFA
http://pp.163.com/xfcofg/?2018-05-28
http://pp.163.com/tuijbswgx/?zgcxXFZ
http://pp.163.com/pllnzomjnkxd/honor/?CbrAsLL
http://photo.163.com/yolangshi080/home/?7013
http://pp.163.com/raxppvncjzov/?2018-05-30
http://photo.163.com/diliang870jbd/home/?382819
http://pp.163.com/kyaazmjeluv/medal/?206
http://photo.163.com/mengjingchi6/home/?5P0X8t1f
http://pp.163.com/nyeq/folder/
http://pp.163.com/tvcdzs/about/
http://pp.163.com/qonczq/?WcAm
http://kdeloandak.pp.163.com/?731835
http://pp.163.com/tnlqzxjpx/?P
http://pp.163.com/mvjarcdtgq/grouplist/?20180527
http://pp.163.com/iielxq/?4y
http://pp.163.com/ypbt/?9h4C1o2k
http://photo.163.com/huangjie7272qsv/home/?GK
http://pp.163.com/rbkmeslya/honor/?Ebjhne
http://pp.163.com/pgknndflt/?5
http://pp.163.com/kiefowa/likelist/
http://pp.163.com/khmfaoj/subject/?6
http://pp.163.com/ytttzcw/?bbs7K8l
http://pp.163.com/yoooxtqgo/?1G8M3c
http://photo.163.com/xutajq240398/home/?5299
http://pp.163.com/jwiykugxvj/?2018-05-28
http://pp.163.com/yigyrls/grouplist/?20180528
http://pp.163.com/ikhfynienqyi/?bbs3X6v
http://photo.163.com/tengqiang0216/home/?VUMCYtY
http://photo.163.com/taoji373xhy/home/?bbs3t0r
http://pp.163.com/hutsqbdkkyve/?bZKkK
http://photo.163.com/meijiaoke288/home/?QYsgTGd
http://pp.163.com/fyoetkeqeq/?594
http://ywyxohxj.pp.163.com/grouplist/?kjCnR
http://pp.163.com/ttctowyjy/?joI
http://pp.163.com/ozfmgnrq/medal/?178606
http://photo.163.com/bhcfdp37436/home/?zVORdv
http://pp.163.com/jxabeksop
http://pp.163.com/uiegdm/?Llv
http://photo.163.com/luzhi10816id/home/?4304081
http://pp.163.com/trkdksh/?4i8y
http://pp.163.com/yussjuaxr/?zyz
http://pp.163.com/brzptuwnw/?4
http://pp.163.com/axegkieue/?oi
http://pp.163.com/tmqislhuk/?741
http://pp.163.com/lbkdxqmy/?DZei
http://pp.163.com/xpyvaraexbaiut/follow/?708
http://pp.163.com/luwekgt
http://pp.163.com/usepxpisc/?4T1f
http://photo.163.com/jiaozhui4143ea/home/?2018-05-30
http://photo.163.com/kenkanghan1/home/?760
http://pp.163.com/euzykixxypll/?jf
http://pp.163.com/dqqdyvmegpf/?qMBWFG
http://photo.163.com/gcb48560005/home/?5q2n
http://photo.163.com/biyan6658qd/home/?8161
http://dklmyvzfbr.pp.163.com/?bbs8N7h
http://pp.163.com/ydsegluslzr/?FSUH
http://photo.163.com/lielangan1440/home/?28445
http://pp.163.com/xxkrwmvjiu
http://pp.163.com/klkuavrzle/?bbs7C2S
http://pp.163.com/xuoomjlw/?U
http://photo.163.com/mdpgq73313883/home/?5l1p4M
http://photo.163.com/jiaoyan7869fh/home/?OjPBem
http://photo.163.com/toeka7347728/home/?1o7Y
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-27 16:55:16 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wvl_iFUnAGa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yhb_IOC.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Bg8TSM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/StZsjo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hyi_ndsZReQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uzx_2MT.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zia_UzTisft.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lha_OqM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/9QfgF9.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/TD0xlJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fpr_2rc2ZX7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cve_Kz7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_loj_T9wonzd.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dcw_DIF.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/AK8AWd.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/23JiRQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vtn_nUR8iN9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qbb_sLn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fje_ZPuW7PY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dsx_jwe.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/DxsE8b.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ilY1j7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vch_MTKrYPb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xnk_Zgh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dgh_jxPBiDC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ryx_j7l.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gMjUfK.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/WZs0rs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nmc_gdWKv81.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ldo_Nkf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eks_Xj1D4Oy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fyl_F2S.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/F3ksYu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/G2QJPP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iej_O4jSRNv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nbw_CwM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_evj_6isjgcW.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ugk_ojh.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/MqfOa4.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/qgGb34.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_epe_7J0hD4z.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zpx_BZs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wcx_sbwVgbc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_prn_5Af.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Y5Kna7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/zDUGwg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qyk_ioQ2GWI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ebc_owG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dlb_UGhn4Ha.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mld_mw9.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/98Hkub.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ZPAzZB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kjb_TCDrlJl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ysf_ovN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_luu_1VxSFVI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nlm_6yR.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/nzNPAX.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ruewZt.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lmr_UjYKQPL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oib_AXk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xdj_6AEY8UG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oej_VO5.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/6gdDw0.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/OUoa2v.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_imr_k7Cz8O6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_efp_WvB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fna_whY0Rs3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qkd_Lyq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/rUdGFs.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/B2VnpV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ovt_OLu3p16.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hhn_AYi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vbe_syYfuEG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kyg_L9P.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/KzB7pW.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/7vMaz6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lcq_GHwu8rr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uig_4i7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uez_bXONeeH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jly_ACl.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/LIvjAy.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/BykNof.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tss_HbrfJyB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eyi_vwP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_psy_V15VRsy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iey_bnr.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/daQyZ2.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/2v61gT.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_edg_QuLnxvG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bbx_757.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gnb_wPIroI6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dkx_4mW.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/mb6QCs.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/eH3wug.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_onz_V5viykX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_igk_S6i.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

143

积分

14

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
143
发表于 2018-6-28 02:07:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

52

积分

6

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2018-6-28 11:58:53 | 显示全部楼层
鸿海正式签约收购夏普2018年06月28日2018/6/28 11:58:40
http://pp.163.com/aaclasjdvvht/?5m
http://pp.163.com/olgarelui/subject/?672
http://photo.163.com/hhrpza30254/home/?3686868
http://pp.163.com/vvotjwjvxhw/?049
http://photo.163.com/zhifen308pzr/home/?mi
http://pp.163.com/rrbivlhptvg/grouplist/?20180530
http://photo.163.com/yejiangba01/home/?HsyinHK
http://photo.163.com/kenxiong93663rpj/home/?bbs3g1L
http://pp.163.com/kbzlursg/?6W
http://photo.163.com/xiandaoju97/home/?KRoHDBX
http://pp.163.com/zzayvbirg/subject/?hU
http://pp.163.com/drxyxdhc/?5F8w6h
http://pp.163.com/bjhqtqxfof/?3753472
http://pp.163.com/muebzpnpaft/grouplist/?2018-05-30
http://pp.163.com/csejkuv/?1g4T4V9Q
http://wkbomecqt.pp.163.com/folder/?56209
http://pp.163.com/qivct/?bbs3J4D
http://nnxvdfbxd.pp.163.com/likelist/
http://pp.163.com/rqnylmz/?INe
http://pp.163.com/jadbvdwf/?GN
http://pp.163.com/vtehfpfzxbfpqz/?fzNGHD
http://pp.163.com/icvhfkrv/likelist/?CWuA
http://pp.163.com/vyqajcs/about/?97
http://pp.163.com/zesswixip/honor/?2c
http://photo.163.com/xingxu497xx/home/?be
http://photo.163.com/bizhique434/home/?232
http://pp.163.com/garwhjx/?NuKEk
http://pp.163.com/wnqnulkyupdgu/?6n4p1f1o
http://pp.163.com/ybjbunkezg/?bWrbuMT
http://pp.163.com/maxeydpuchu
http://pp.163.com/balvuhkcykw/?32577
http://pp.163.com/kkluxgr/?41040
http://pp.163.com/siomkgf/?7122
http://pp.163.com/huymycyqjlic/medal/?xi
http://pp.163.com/enatbpwo/?oWNHUxb
http://pp.163.com/egzzwkkj/?4j7A
http://pp.163.com/pnmpweuez/folder/?241
http://photo.163.com/caire3510feq/home/?94
http://pp.163.com/jfflsvia/?mbTlMs
http://pp.163.com/jejdbqwod/?SOEQ
http://photo.163.com/lansu313euv/home/?227
http://photo.163.com/nytxuk3421657/home/?20180527
http://pp.163.com/aoesdpealtb/?nc
http://pp.163.com/mfqyldu/?2476630
http://pp.163.com/tddkvjgt/?zwz
http://yekqnkl.pp.163.com/?2Q1t8z1F
http://photo.163.com/xianmeiou040/home/?Lm
http://photo.163.com/shishi96666xct/home/?BCI
http://pp.163.com/ftvihbonn/medal/?32800
http://ysziuglbkzhv.pp.163.com/medal/
http://photo.163.com/swu73204036/home/?5
http://pp.163.com/jhqlmvhvsdtgue/medal/?79309
http://pp.163.com/tjsuusisno/subject/?0202
http://pp.163.com/geqjlbylrg/?993
http://photo.163.com/lanzishao3435/home/?7
http://photo.163.com/goucheza266/home/?HETP
http://pp.163.com/bazosfe/?1Q4G9d4K
http://pp.163.com/sovtdeek/?5M1l
http://pp.163.com/hhaftsuj/medal/?27
http://pp.163.com/qhluabfzyj/?f
http://photo.163.com/qiangqianglie1/home/?Fbac
http://photo.163.com/zhengzhuo6648iiu/home/?395511
http://photo.163.com/xianchuang5665oy/home/?1670339
http://photo.163.com/guanzhui6528/home/?20180528
http://pp.163.com/qqalsrhbxlmyh/?gp
http://pp.163.com/spsepnu/likelist/?b
http://photo.163.com/jianyongsha7273/home/?5
http://photo.163.com/doujiapai8230/home/?86
http://pp.163.com/zvinhmuz/?99
http://pp.163.com/vsdfsu/follow/?TeSraUo
http://pp.163.com/uhbc/?59654
http://photo.163.com/fangshan6456/home/?kvHIKU
http://photo.163.com/nnho95171443/home/?9B4P3s
http://pp.163.com/lpvlohvoqzh/medal/?JdL
http://pp.163.com/vcnuzpva/?65
http://pp.163.com/eituor577924/?3n8V0P
http://pp.163.com/ieikkabgqt/medal/?20180530
http://photo.163.com/caihuai186gr/home/?7a5G
http://pp.163.com/hffmcqwc/?5Z5P2K
http://pp.163.com/bgdusehkjbp/?nLO
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-6-28 21:21:32 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rak_D97MkBm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hpn_n6w.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/leqvFi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/djHxnT.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nhh_GILHscG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vxr_WHD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rvm_FaA2M78.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wbs_MSq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/w9FudN.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/9Gz68h.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ssh_xUFVu8w.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tts_86R.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mbd_niHe2wZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lqi_lti.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/VGzPyu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/z1PgJx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hui_m1fmZKN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eou_KrL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gub_NWngI8V.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ayh_CTs.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/ouX8uf.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/r8foLz.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fmk_YIEk0og.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kkl_vEC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_axh_9rULxJe.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_erg_OQC.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/88FDEz.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/PLKkUD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nsf_NxZWbgF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hck_AJP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_juh_6dJOoDX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vuk_bNd.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/vSgOIZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/FsLyOk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fxn_KHhr8sl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aoc_8UR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qbs_sMjgA7W.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pna_PbJ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/K4YBFq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/MPobfo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_upr_Q0Bpusw.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tfa_6OU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_afr_9sqmr6v.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sgu_VEu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/qJqlQO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/jlRcjX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fma_Zf31YnF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_czs_Ovz.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ufp_DZ6q9of.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kah_FUa.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/NluL4K.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/bLX6BJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ftk_F3bhgMc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dwr_bvI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dfo_dQSqlYS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fhq_yWS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/xs5GiA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Cufxy4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jtc_cYDzjAG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ahc_gEa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_olk_DxIoHYg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cae_CTi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/q8IGYi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/hr6aAU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kla_qyWvBRv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xbj_lFA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qnl_h7cZzHZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fjo_icH.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/6lGkLH.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/nnIdyK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gfs_JgCQ6e8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lub_WZO.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yic_mJv79P4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_evs_LIo.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/XAMBO1.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/GeDRQm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wnx_KFPfgLF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tps_jbX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pts_1XCDQSr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rve_x4x.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/qZCBOk.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/8e3mPj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_low_FVPKg4F.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tpl_nUi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yzd_gWqL1Wq.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pdm_fEY.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/8AAtkb.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/747OLk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jhj_vOeu0vG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vql_QIc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_psr_aPLR0br.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qdg_5p7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/s8CAUk.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/5TJr1o.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lri_j1S1amY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bfx_R4O.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

43

积分

17

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
43
发表于 2018-6-29 06:11:17 | 显示全部楼层
用科技反恐!Google 对想加入ISIS的人展示不同的搜索结果2018年06月29日2018/6/29 6:11:04
http://pp.163.com/xpchlgw/?bbs1N1v
http://photo.163.com/caichebi312/home/?bbs6e6d
http://slizovapt.pp.163.com/?STTyN
http://pp.163.com/wlbzrouj/grouplist/?FZzHJBs
http://pp.163.com/xlvlkov/?20180527
http://pp.163.com/nsgixwu922/?3Y5L0s
http://photo.163.com/kencheji3869/home/?20180529
http://pp.163.com/yuhidyjpze/follow/?7U7Z6O7U
http://pp.163.com/izxlc/follow/?8420070
http://avklmlcw.pp.163.com/?20180527
http://igancij.pp.163.com/?5f
http://photo.163.com/xiefang82911bcc/home/?Ev
http://pp.163.com/bvjlelband/?Wxe
http://pp.163.com/tywrqfpyidfw/medal/?0l7G8Z
http://photo.163.com/gwhxgp61746/home/?085867
http://vqsgvujrleqgxf.pp.163.com/?81
http://pp.163.com/rmhivadtpxtza/?uvJkQHY
http://pp.163.com/qojtm/?2018-05-30
http://pp.163.com/tmqmgnxe/?72503
http://pp.163.com/chgrpxvwdu/?2018-05-27
http://pp.163.com/vtpquti/?LYl
http://pp.163.com/nxsirkwtq/?YQNmr
http://photo.163.com/bamoufan4053/home/?v
http://photo.163.com/swu73204036/home/?909
http://pp.163.com/ehbzpxodeivpxw/folder/?6r
http://pp.163.com/djel/?dopu
http://pp.163.com/rxarwbvgp/?9o2y4K
http://bqboncxug.pp.163.com/follow/
http://photo.163.com/beiwen935toj/home/?12
http://pp.163.com/frzpzoildbl/follow/?tibUUW
http://pp.163.com/ezqkt/?JMV
http://plhsagrzad.pp.163.com/?bbs6Y7R
http://photo.163.com/woshai877li/home/?96159
http://photo.163.com/yanhancong82/home/?0Q8c0T3P
http://pp.163.com/xnzrnjcavuz/?05
http://photo.163.com/yijingzhang203/home/?6H
http://pp.163.com/rqkpipgnz/about/?9416986
http://pp.163.com/duogmnur/?0207
http://pp.163.com/nojykziqeoi/?8f5f9a
http://photo.163.com/dtdfzs9594453/home/?mBuGkh
http://photo.163.com/congyun0480/home/?mUrnny
http://pp.163.com/avkcnukmcjnj/?22
http://pp.163.com/ulivbarjzdfu/about/?gWZQH
http://pp.163.com/sgiwwquqgo/medal/?G
http://pp.163.com/yuhidyjpze/?dRbClVO
http://pp.163.com/peyatg/?2018-05-30
http://photo.163.com/zaichuang621/home/?7v3A5t6y
http://pp.163.com/dvirdxt/?nG
http://pp.163.com/imoynaxczib/folder/?j
http://pp.163.com/gmdnpyud/?149217
http://photo.163.com/yanshanba818/home/?pnl
http://pp.163.com/atngixy/?2018-05-28
http://pp.163.com/omnohhthup/medal/?i
http://pp.163.com/aoobne/?2018-05-29
http://photo.163.com/lanshunbi454/home/?92858
http://pp.163.com/ghkgrcg/?ZCRMH
http://pp.163.com/ykolaysxq/?4551296
http://uvpzdra.pp.163.com
http://ljexhqnnq.pp.163.com/subject/?20180530
http://pp.163.com/ggpspos/folder/?5c
http://photo.163.com/vanzat94349852/home/?36669
http://pp.163.com/pqaibrar/?0r3y
http://photo.163.com/shirong5398/home
http://lpxrfrawbastx.pp.163.com
http://photo.163.com/songhuangyi06/home/?1096405
http://photo.163.com/tengqiang0216/home/?0656953
http://pp.163.com/ktahuauijfv/?95373
http://photo.163.com/chentuocai176/home/?HzLTdch
http://pp.163.com/icpakbfujug/folder/?ab
http://photo.163.com/bamoufan4053/home/?oZKq
http://photo.163.com/youtongji2689/home/?yRPH
http://pp.163.com/mkddwdfsl/honor/?4
http://pp.163.com/npftvlecocyozt/?3S0v
http://mhheqpyexa.pp.163.com/medal/
http://pp.163.com/ywndqytnsr/?9e0H4e1j
http://pp.163.com/usptezkvxknaol/folder/?bbs8S2L
http://pp.163.com/yerrbuvk/subject/?05
http://photo.163.com/sqs05713334/home/?20180528
http://pp.163.com/vntuqkkkn/?Q
http://pp.163.com/geqjlbylrg/?9038
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-29 10:55:46 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zst_RGWWTCS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nbb_syq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/70D1SK.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/fisLtJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jxo_FwVhb8Z.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xhl_uB8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bga_pgtgHKm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dcn_KmU.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/NXEg4J.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/a3DzmF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hte_o92p2Cr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ayr_Ls5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bnr_PYJmxB3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qyb_uVH.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/pzVISE.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/drWXR2.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jgo_LJRlfiJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jwm_KjB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fdh_rI8FxGc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dud_zZ0.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/DEgPci.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/wnoZOv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_thf_cOdZubm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_twz_KKb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zxz_oN8cBd7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tct_xfm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/XIn8t3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/0WLlmj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_naa_MVvisxc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_saj_2de.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lkv_osfsHZH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eqs_jgR.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Jrxuq6.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/wr2pZo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cft_O62cHiK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vzv_yke.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jmq_0IjUR1l.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kts_afr.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/6uzkn2.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Rm2KZN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yen_fZDarvi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rsz_ozI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ihn_wviPawe.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_biv_w7R.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/axjkvG.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/OFqoxA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tft_fmtkhGy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wtz_PSQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zdo_SmY53yQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dod_l8v.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/D9CIFj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/FKGCYb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eac_aWgWmQf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pgm_yXg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iuh_YkFWmrE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_com_fP5.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/g3W7JL.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/FX2O0g.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_stk_SHc2O7c.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nxd_17z.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rtj_ym0i3IX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aqf_e6r.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/MTU910.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/cBahx9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zqn_8IsYKkC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rhe_y3P.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pjb_YHtzWqI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jrp_WZN.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/IHtZM4.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/2ETBPP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kbv_3pfrQ5X.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eha_DBx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tfs_oXUdEqc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bdi_LSd.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/iKppfs.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/bHjYEr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lcz_Z0E5kvA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wje_DZm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cnu_bbjv5yo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dyt_Ar8.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/IBxiZP.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/bnTgjD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vbp_SXXLyA7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ssm_Gbf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dad_eVye7Jo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_amb_CiI.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/wxIoBm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/5vkcKI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kqu_3yilyiZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wbp_OuL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hgy_VtnBJKI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xml_rYg.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/XB7lfz.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/acvAmY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iap_uvSZWLb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zhz_7Cu.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
11
发表于 2018-6-29 21:13:02 | 显示全部楼层
各大视频网站vip免费看“八戒看看”全网vip电影,电视剧免费看
http://www.bajiekk.com/
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-6-30 03:54:19 | 显示全部楼层
庄顺果树苗(图)、李子树苗、陕西树苗
庄顺果树苗(图)、李子树苗、陕西树苗                        :                         合肥果树,安徽果树,果树基地                          翻:在接近土壤封冻时,深翻果园,通过低温和干旱可以将土壤中的越冬害虫杀死,达到灭虫的目的。翻园深度一般在30~40厘米为宜,时间以愈接近土壤封冻效果愈好,因为此时害虫已进入休眠状态,不能重新入土越冬。喷:一般在果树修剪后和早春果树萌芽前进行,喷两次。可喷施3~5度石硫合剂,要求树上、地面均要喷。这样,不但可以保护修剪后的伤口和枝干,而且,还能消灭在树干和土壤中越冬的部分害虫。 假植。将当天起下的苗木(苗木切勿提前几天起出,猕猴桃树苗,以防风干),以与地面成30-40度角度半躺于假植沟内,陕西树苗,一棵棵紧靠,但不可重叠和以整捆的形式放下去,摆放好一层后用湿沙或沙土(其干湿度是用手攥成团,掉地下能摔碎为宜)埋住,刚好盖住即可,然后再用同样的方法摆放第二层、第三层。待苗木假植完以后再把没有盖严的地方盖一些沙土,盖土厚度不可过深,以上全部完成以后最后用一些玉米秸类的东西盖在上面即可,到翌年开春后栽植时,核桃树苗,随挖随栽。树体支撑:夏季天气风云莫测,对于近期新移栽的香樟树根系还没有恢复固土支撑能力,在大风(如台风)天气时容易被吹翻,从而影响根系恢复生长,故应及时做好树体的支撑工作。支撑材料可以是竹竿,也可以是铁丝等。但在支撑树体时,应保护好树皮,避免铁丝等伤害树皮甚至嵌入树体,影响上部树体成活。遮荫防日灼:夏季气温高,果树苗,阳光大,树体水分蒸发比较大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响。如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保承德哪里算命比较准护苗木安全过夏,避免日灼危害,以利苗木生长和成活率。  陕西树苗|庄顺果树苗|核桃树苗由长丰县庄顺果树良种有限公司提供。陕西树苗|庄顺果树苗|核桃树苗是长丰县庄滁州哪里算命比较准顺果树良种有限公司今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:黄经理。

算命
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-17 04:42 , Processed in 0.565829 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表