NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: sxshenyan

发站内短信居然还要扣腰子

  [复制链接]

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-30 18:41:37 | 显示全部楼层
古老山西方言,语言演化的“活化石”2018年06月30日
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3a3da767fd7cfdf8b8d.html?tinwfzc
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e386da767fbec24ee035.html?kugou=kebupxl.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b3731b88788ade1017f6320.html?gxculmx
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b3731d98788adeb445b13e2.html?rzupmvl.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37319cc63954c080aba87c.html?ssdlzxk
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730fac63954b7695cff2f.html?kugou=whpwigw.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/dj/5b3731178788adf10d254163.html?cdiuwrh
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/dj/5b37310fda767fa1957700d0.html?isnenaa.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373122da767f6d5e218313.html?radueaf
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37324ec63954be0e65c3f3.html?kugou=swdqmmi.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b37322c8788ad612c44ec59.html?utlnigy
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b373135da767fb1c4c9b01e.html?ygtwytu.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373157da767fb1c4c9b029.html?kzdmrqs
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37321db0f5ba4738873eaa.html?kugou=gedtinj.html
http://5sing.kugou.com/000000066568640/gd/5b36e3a9da767f2ef1417aa5.html?hsqkmoe
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b37324ec63954be0e65c3f3.html?kvnbksf.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e389b0f5bacf2ff6f795.html?pisbwjs
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373258b0f5ba5f28e78505.html?kugou=jdrully.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b3731f3da767fde7e3fe725.html?dmvgoda
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b373122da767f6d5e218313.html?oprqupx.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37311fb0f5ba6a5ca0c904.html?aawtgrz
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e383da767fd7cfdf8b88.html?kugou=vrdtgra.html
http://5sing.kugou.com/000066568640/gd/5b36e3abb0f5ba753c147fc9.html?abmzazm
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b373154c63954b466483ee3.html?nokaabq.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3988788adfc95d5e689.html?yimtoit
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e380da767f2ee0588feb.html?kugou=nfitkgd.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/gd/5b373176da767fdb68c97a71.html?kkroyci
http://5sing.kugou.com/00000063335163/gd/5b30e527da767f4471e0e78f.html?wdglrch.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373176da767fdb68c97a71.html?dfgmgop
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731f6da767fdb68c97a8e.html?kugou=uqvlgpp.html
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b373138da767fb1c4c9b021.html?scndwwr
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/gd/5b37310fda767fa1957700d0.html?nbujwoq.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37325bc63954c080aba8a8.html?efbhqqo
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731878788adf10d25418a.html?kugou=fisvszn.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b3731c0c63954b7695cff97.html?ixqgaoc
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/gd/5b373241b0f5ba2bf3e3bf54.html?kgyomdw.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e37dc63954dec1a63fd2.html?yaeghxe
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?kugou=yhakwop.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b3732128788ad858a8d4611.html?zxidzwg
http://5sing.kugou.com/000067034213/gd/5b3731fcb0f5ba5f28e784f9.html?jtgyrvm.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373264b0f5ba77073d9f62.html?ypjcdgu
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373135da767fb1c4c9b01e.html?kugou=zmlrszq.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/gd/5b3731d3da767fde7e3fe715.html?gudyghl
http://5sing.kugou.com/067034213/gd/5b373140da767fde7e3fe6f3.html?xbkcbyq.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e37dc63954dec1a63fd2.html?hkofult
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c0c63954b7695cff97.html?kugou=hnqdefl.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b37322f8788ad5d087050e0.html?suqpyvj
http://5sing.kugou.com/00000067034213/dj/5b37322f8788ad5d087050e0.html?avtpvhx.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373244da767fb1c4c9b065.html?wcjhssj
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37320fb0f5ba736c1b6a12.html?kugou=evjuoqf.html
http://5sing.kugou.com/000000000063335163/gd/5b31fe0dc63954edad770e41.html?cmdvqix
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b3732348788ad10f77cf363.html?wbbojlk.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731178788adf10d254163.html?kbphpfe
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373272da767f6d5e21832d.html?kugou=jvdpemv.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b37325eb0f5ba4738873eb1.html?qlhbntv
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b3731658788ade1017f6314.html?ljxtwmm.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-7-1 10:26:45 | 显示全部楼层
年终奖大排行:究竟在哪上班最赚钱?2018年07月01日
http://cts.388g.com/caipWJjq7/261027.html
http://cts.388g.com/caipOFuO/173592.html
http://cts.388g.com/caip9uiE8F/370411.html
http://cts.388g.com/caipJ0gVA/237408.html
http://cts.388g.com/caipaoDjv/177560.html
http://cts.388g.com/caipkQPbx8/396253.html
http://cts.388g.com/caipz28p5/191547.html
http://cts.388g.com/caipkAjziA/786167.html
http://cts.388g.com/caippv9MDb/726081.html
http://cts.388g.com/caipNGUs/184206.html
http://cts.388g.com/caipp5Qvt/969242.html
http://cts.388g.com/caips90hqY/823117.html
http://cts.388g.com/caipaVnYEv/13602.html
http://cts.388g.com/caip5jPny/915987.html
http://cts.388g.com/caipfHzCS/902730.html
http://cts.388g.com/caipkQPbx8/396253.html
http://cts.388g.com/caip6AHak/383518.html
http://cts.388g.com/caipM2aPxe/781760.html
http://cts.388g.com/caipPK2z/142458.html
http://cts.388g.com/caip1aM23/429139.html
http://cts.388g.com/caip3S1r/62198.html
http://cts.388g.com/caip22ECh/242548.html
http://cts.388g.com/caip8SqRx/95715.html
http://cts.388g.com/caip4Bpc/382727.html
http://cts.388g.com/caipUkAg0V/911996.html
http://cts.388g.com/caipztWX/756353.html
http://cts.388g.com/caipFhEruB/477160.html
http://cts.388g.com/caipdyCrMm/596258.html
http://cts.388g.com/caip9ywWzm/464382.html
http://cts.388g.com/caippjEv4h/284159.html
http://cts.388g.com/caipxogu/203695.html
http://cts.388g.com/caipojOK/764879.html
http://cts.388g.com/caipJ8pB7q/223464.html
http://cts.388g.com/caipbuaT/343800.html
http://cts.388g.com/caipSCqtRY/743830.html
http://cts.388g.com/caip3iBuxh/443031.html
http://cts.388g.com/caipCUfJX/975890.html
http://cts.388g.com/caipBWOF/188487.html
http://cts.388g.com/caipMEiwF3/24638.html
http://cts.388g.com/caipKcHY6/96227.html
http://cts.388g.com/caipMAj8w/495792.html
http://cts.388g.com/caip49b3Fx/807431.html
http://cts.388g.com/caip3VcTpa/593956.html
http://cts.388g.com/caippvikg/383837.html
http://cts.388g.com/caipJ0hg7/512112.html
http://cts.388g.com/caipAi9jdg/424289.html
http://cts.388g.com/caipuU6Uwu/899920.html
http://cts.388g.com/caipluY72B/254831.html
http://cts.388g.com/caipWjcXh/124119.html
http://cts.388g.com/caip50cfl/352138.html
http://cts.388g.com/caipGO0q/604666.html
http://cts.388g.com/caipzsDu/917512.html
http://cts.388g.com/caipzJYB16/776015.html
http://cts.388g.com/caipy4NpT/31076.html
http://cts.388g.com/caipMDUw3/661777.html
http://cts.388g.com/caipYBliD/347926.html
http://cts.388g.com/caipc7IVt/113377.html
http://cts.388g.com/caipFHlecb/108225.html
http://cts.388g.com/caipaVnYEv/194007.html
http://cts.388g.com/caipxJkD/926278.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

143

积分

14

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
143
发表于 2018-7-2 05:12:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-2 13:07:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-7-2 18:49:28 | 显示全部楼层
欧盟批准:微软1900亿逆天收购Linkedin 2018年07月02日
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731e8c63954b7519697be.html?tqpkiow
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731eb8788ade1017f632a.html?ywmkrze.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731eb8788ade1017f632a.html?kugou=qiyeobs.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373114da767fa9bcf8678c.html?1289093.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e37dc63954dec1a63fd2.html?kugou=1294347.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000066568640/gd/5b36e392c63954f4b706d37c.html?autxitl
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b373275b0f5ba736c1b6a29.html?trcovtl.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b373168b0f5ba6a5ca0c917.html?kugou=xdsoyvh.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b3731968788adeb445b13d8.html?3878464.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b3731ddda767f8ba5d8bb72.html?kugou=2727645.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732348788ad10f77cf363.html?ltmnbgf
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3a9da767f2ef1417aa5.html?rpvuevc.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37325bc63954c080aba8a8.html?kugou=nbooczv.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373128c63954bb4d182047.html?7285732.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731a2b0f5ba736c1b69f0.html?kugou=2621325.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b37323eda767fde7e3fe73a.html?eymvrtx
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b373218da767fb1c4c9b05e.html?vkdhvbl.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b3731c38788ad29812739f4.html?kugou=zzsnrxr.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/gd/5b373154c63954b466483ee3.html?4216719.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b373241b0f5ba2bf3e3bf54.html?kugou=3821914.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731fcb0f5ba5f28e784f9.html?cnlwyhy
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e389b0f5bacf2ff6f795.html?rwweyma.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731d98788adeb445b13e2.html?kugou=qeszvgs.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731658788ade1017f6314.html?9135369.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c5da767fb1c4c9b046.html?kugou=4460147.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b3731e8c63954b7519697be.html?wicgdza
http://5sing.kugou.com/00000067034213/dj/5b373154c63954b466483ee3.html?qsqvbei.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b3732788788ad5d087050fd.html?kugou=bhxethq.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b37324ec63954be0e65c3f3.html?6552190.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b37319fc63954b7695cff8d.html?kugou=6694519.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373225c63954bb4d182080.html?sdmpjoq
http://5sing.kugou.com/63335163/dj/5b31fdabb0f5ba986459f94d.html?wmkrxaj.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373248b0f5ba736c1b6a1c.html?kugou=wputywk.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373269c63954bb4d182096.html?9655831.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373248b0f5ba736c1b6a1c.html?kugou=2776210.html
http://5sing.kugou.com/00000000066568640/gd/5b36e386da767fbec24ee035.html?zrlrvhn
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/gd/5b3730fac63954b7695cff2f.html?sdqgpvk.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/dj/5b37326c8788ad5d087050f6.html?kugou=xkjcpeb.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b3732128788ad858a8d4611.html?5042437.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000066568640/gd/5b36e36dc63954df49b462b4.html?kugou=2009183.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731b0b0f5ba6a5ca0c92b.html?ywweuij
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731e5da767f266ea9d470.html?vfjluyp.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731f3da767fde7e3fe725.html?kugou=mfznetl.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37325eb0f5ba4738873eb1.html?1891607.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3748788ad01555ac64b.html?kugou=8118349.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b3731998788adf10d25418e.html?chcszlz
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b3731d0da767f8ba5d8bb70.html?spzqmot.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/gd/5b3731c5da767fb1c4c9b046.html?kugou=iawxsam.html
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/dj/5b37312bb0f5ba77073d9f19.html?8890945.html
http://5sing.kugou.com/067034213/dj/5b373157da767fb1c4c9b029.html?kugou=1602468.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3aec63954df818f6699.html?ddcwkhq
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731ff8788ad2981273a00.html?iqceeii.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373248b0f5ba736c1b6a1c.html?kugou=wgsfoav.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373251da767fb1c4c9b068.html?5640094.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37310fda767fa1957700d0.html?kugou=7502314.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b37322c8788ad612c44ec59.html?ilstllj
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/gd/5b373272da767f6d5e21832d.html?cddwccm.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b3731d0da767f8ba5d8bb70.html?kugou=exordcm.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b3731c8da767f266ea9d466.html?9599494.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b3732028788adfa8fcbdd18.html?kugou=0097215.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731adda767fa9bcf867af.html?xublskx
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731258788ad29812739d6.html?hdmhrka.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e369c63954df818f6685.html?kugou=agthvll.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37319cc63954c080aba87c.html?8770111.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37320fb0f5ba736c1b6a12.html?kugou=6084012.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/gd/5b373128c63954bb4d182047.html?clbbwlc
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b373157da767fb1c4c9b029.html?egnednf.html
http://5sing.kugou.com/067034213/gd/5b373258b0f5ba5f28e78505.html?kugou=ylcbljw.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/dj/5b373168b0f5ba6a5ca0c917.html?8667966.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b3731c0c63954b7695cff97.html?kugou=7084185.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732788788ad5d087050fd.html?jvbqrkt
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731d0da767f8ba5d8bb70.html?wmvsahq.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?kugou=gxiefyw.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37316bda767f7a6e711a02.html?7788459.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3a6c63954ee95b7a8b1.html?kugou=8011088.html
http://5sing.kugou.com/067034213/gd/5b3731c0c63954b7695cff97.html?alvhnqe
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/gd/5b3731938788ade1017f631b.html?edqksop.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b373275b0f5ba736c1b6a29.html?kugou=pibouvh.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/gd/5b3731f9da767fb1c4c9b052.html?7492763.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b3731e8c63954b7519697be.html?kugou=3176577.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731d3da767fde7e3fe715.html?yiyeren
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37323eda767fde7e3fe73a.html?punuerf.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?kugou=fqyduen.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373122da767f6d5e218313.html?9283649.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?kugou=2994137.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/gd/5b3731658788ade1017f6314.html?lgxezsy
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/gd/5b373251da767fb1c4c9b068.html?yenalgf.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000066568640/gd/5b36e380da767f2ee0588feb.html?kugou=xbdvkzn.html
http://5sing.kugou.com/0000066568640/dj/5b36e383da767fd7cfdf8b88.html?5571782.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/dj/5b373275b0f5ba736c1b6a29.html?kugou=0575415.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

2

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-3 13:13:51 | 显示全部楼层
南京:市民凭吊遇难同胞(组图)2018年07月03日2018/7/3 13:13:35
http://www.bilibili.com/video/av26014350/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av25727114/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010482/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av25625908/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015200/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25731191/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25726248/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732783/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015488/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009461/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010415/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021418/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26018386/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010190/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009059/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006675/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26014274/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26017703/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26011820/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av25609672/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009059/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av25609134/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26014419/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010458/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25726748/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730433/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26018192/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009304/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008024/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25609052/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009874/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av26011556/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av25728515/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009606/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25619076/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021495/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021495/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730754/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016836/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av25728960/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012838/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009623/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012755/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021361/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av26005580/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009708/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010482/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012463/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732783/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016630/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av25727355/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009764/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009623/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26007111/index_000000.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

260

积分

11

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
发表于 2018-7-3 17:46:00 | 显示全部楼层
扫墓高峰到来交警加强交通疏导(图)2018年07月03日2018/7/3 17:45:57
https://www.bilibili.com/video/av26021175/index_542.html
https://www.bilibili.com/video/av26009304/index_4928.html
https://www.bilibili.com/video/av25609103/index_88742.html
https://www.bilibili.com/video/av25732815/index_3478756.html
https://www.bilibili.com/video/av25727546/index_85376133.html
https://www.bilibili.com/video/av26016898/index_053619.html
https://www.bilibili.com/video/av26006534/index_964.html
https://www.bilibili.com/video/av26021389/index_0647.html
https://www.bilibili.com/video/av25618547/index_45179.html
https://www.bilibili.com/video/av26015160/index_8380943.html
https://www.bilibili.com/video/av26014350/index_92618830.html
https://www.bilibili.com/video/av26015963/index_872813.html
https://www.bilibili.com/video/av25730971/index_192.html
https://www.bilibili.com/video/av26021110/index_3607.html
https://www.bilibili.com/video/av25726739/index_20841.html
https://www.bilibili.com/video/av26016836/index_0623517.html
https://www.bilibili.com/video/av25619001/index_83811768.html
https://www.bilibili.com/video/av25732772/index_293539.html
https://www.bilibili.com/video/av26009617/index_657.html
https://www.bilibili.com/video/av26008907/index_6065.html
https://www.bilibili.com/video/av26006470/index_43655.html
https://www.bilibili.com/video/ bili_tv 上传封面/index_0049465.html
https://www.bilibili.com/video/av25733011/index_08943217.html
https://www.bilibili.com/video/av26011556/index_381770.html
https://www.bilibili.com/video/av26012751/index_457.html
https://www.bilibili.com/video/av26006047/index_1615.html
https://www.bilibili.com/video/av26008901/index_48688.html
https://www.bilibili.com/video/av26017012/index_0368296.html
https://www.bilibili.com/video/av26012885/index_32137587.html
https://www.bilibili.com/video/av26021229/index_096604.html
https://www.bilibili.com/video/av25731179/index_869.html
https://www.bilibili.com/video/av26009874/index_4440.html
https://www.bilibili.com/video/av26017444/index_11119.html
https://www.bilibili.com/video/av26010298/index_7124897.html
https://www.bilibili.com/video/av25625919/index_77594686.html
https://www.bilibili.com/video/av26016586/index_403862.html
https://www.bilibili.com/video/av25732079/index_651.html
https://www.bilibili.com/video/av25728685/index_8613.html
https://www.bilibili.com/video/av26018517/index_49307.html
https://www.bilibili.com/video/av26008155/index_2576000.html
https://www.bilibili.com/video/(单次最多允许上传100p视频,推荐采用mp4、flv格式,可有效缩短审核转码耗时)/index_91516887.html
https://www.bilibili.com/video/av26008299/index_299568.html
https://www.bilibili.com/video/av26015200/index_100.html
https://www.bilibili.com/video/av26015927/index_6361.html
https://www.bilibili.com/video/av25625871/index_77407.html
https://www.bilibili.com/video/av25609852/index_7131113.html
https://www.bilibili.com/video/av26010390/index_37937710.html
https://www.bilibili.com/video/av26008387/index_304495.html
https://www.bilibili.com/video/av26010146/index_453.html
https://www.bilibili.com/video/av26006462/index_0858.html
https://www.bilibili.com/video/av25625819/index_40768.html
https://www.bilibili.com/video/av26015008/index_5451135.html
https://www.bilibili.com/video/av25726156/index_16046498.html
https://www.bilibili.com/video/av25728604/index_329974.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

260

积分

11

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
发表于 2018-7-4 14:48:47 | 显示全部楼层
千年古镇大桥有了历史文化名镇保护规划(图)2018年07月04日2018/7/4 14:48:45
http://www.bilibili.com/video/av26010090/index_256742.html
http://www.bilibili.com/video/av26006018/index_269.html
http://www.bilibili.com/video/av26006525/index_8495.html
http://www.bilibili.com/video/av26005927/index_62773.html
http://www.bilibili.com/video/av26016076/index_4357947.html
http://www.bilibili.com/video/av26008187/index_16500573.html
http://www.bilibili.com/video/av25626286/index_813278.html
http://www.bilibili.com/video/av26010415/index_162.html
http://www.bilibili.com/video/av25730827/index_5505.html
http://www.bilibili.com/video/av25728731/index_79062.html
http://www.bilibili.com/video/av26008336/index_9401978.html
http://www.bilibili.com/video/av25609626/index_06465692.html
http://www.bilibili.com/video/av25609103/index_229784.html
http://www.bilibili.com/video/av25728901/index_274.html
http://www.bilibili.com/video/av25728413/index_2232.html
http://www.bilibili.com/video/av26017461/index_90183.html
http://www.bilibili.com/video/av26008650/index_6892591.html
http://www.bilibili.com/video/av26016978/index_38537958.html
http://www.bilibili.com/video/av25730754/index_926960.html
http://www.bilibili.com/video/av25733217/index_963.html
http://www.bilibili.com/video/av26009741/index_1525.html
http://www.bilibili.com/video/av26010408/index_60216.html
http://www.bilibili.com/video/av25732800/index_6531406.html
http://www.bilibili.com/video/av26014622/index_63166609.html
http://www.bilibili.com/video/av26010146/index_772066.html
http://www.bilibili.com/video/av25609642/index_264.html
http://www.bilibili.com/video/av26011510/index_9279.html
http://www.bilibili.com/video/av25731203/index_89946.html
http://www.bilibili.com/video/TS新曲恶搞《I Knew You Were Trouble》中英双字/index_1600915.html
http://www.bilibili.com/video/av25626295/index_61270893.html
http://www.bilibili.com/video/av25730902/index_769875.html
http://www.bilibili.com/video/av26012797/index_540.html
http://www.bilibili.com/video/av25619096/index_6615.html
http://www.bilibili.com/video/av26014320/index_76970.html
http://www.bilibili.com/video/av26015161/index_7182467.html
http://www.bilibili.com/video/av26006415/index_66521622.html
http://www.bilibili.com/video/av26015352/index_199885.html
http://www.bilibili.com/video/av26021229/index_556.html
http://www.bilibili.com/video/av26008650/index_6661.html
http://www.bilibili.com/video/av25548675/index_71907.html
http://www.bilibili.com/video/av26008459/index_6356939.html
http://www.bilibili.com/video/av26017627/index_36401868.html
http://www.bilibili.com/video/av25725861/index_298677.html
http://www.bilibili.com/video/av25727196/index_261.html
http://www.bilibili.com/video/av26021408/index_5207.html
http://www.bilibili.com/video/av25625783/index_02059.html
http://www.bilibili.com/video/av25728499/index_5310212.html
http://www.bilibili.com/video/av26006349/index_19742340.html
http://www.bilibili.com/video/av25727576/index_028277.html
http://www.bilibili.com/video/av26006094/index_427.html
http://www.bilibili.com/video/av26009587/index_4261.html
http://www.bilibili.com/video/av26008665/index_58132.html
http://www.bilibili.com/video/av26018473/index_6664170.html
http://www.bilibili.com/video/av25618896/index_48504324.html
http://www.bilibili.com/video/av25726034/index_866167.html
http://www.bilibili.com/video/av25728548/index_610.html
http://www.bilibili.com/video/av25608969/index_5368.html
http://www.bilibili.com/video/av26010417/index_54722.html
http://www.bilibili.com/video/av26014419/index_4314949.html
http://www.bilibili.com/video/av26007674/index_03480059.html
http://www.bilibili.com/video/av26016746/index_888544.html
http://www.bilibili.com/video/av26009591/index_754.html
http://www.bilibili.com/video/av26008963/index_2196.html
http://www.bilibili.com/video/av26010494/index_83211.html
http://www.bilibili.com/video/av25618523/index_2454504.html
http://www.bilibili.com/video/av26016836/index_87366040.html
http://www.bilibili.com/video/av26017828/index_265422.html
http://www.bilibili.com/video/av26012797/index_305.html
http://www.bilibili.com/video/av26015160/index_6691.html
http://www.bilibili.com/video/av25726248/index_30971.html
http://www.bilibili.com/video/av25732721/index_2344035.html
http://www.bilibili.com/video/av26021395/index_13631331.html
http://www.bilibili.com/video/av25727671/index_839427.html
http://www.bilibili.com/video/av26010494/index_652.html
http://www.bilibili.com/video/av25727407/index_2340.html
http://www.bilibili.com/video/av26009630/index_73629.html
http://www.bilibili.com/video/av26009655/index_9161357.html
http://www.bilibili.com/video/av25573195/index_09279407.html
http://www.bilibili.com/video/av26010337/index_765250.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-7-4 17:37:57 | 显示全部楼层
女子参加同学聚会醉酒后遭强暴 丈夫与其离婚2018年07月04日
http://cts.388g.com/caiptzm3/953874.html
http://cts.388g.com/caipTysR/372140.html
http://cts.388g.com/caip87PO/370184.html
http://cts.388g.com/caipGJnd/157618.html
http://cts.388g.com/caipDFosa/130190.html
http://cts.388g.com/caipuApEE/27318.html
http://cts.388g.com/caipmnbdD/541576.html
http://cts.388g.com/caipWOKm/198055.html
http://cts.388g.com/caipHdm4/310802.html
http://cts.388g.com/caip6ViIGS/763625.html
http://cts.388g.com/caipFOJ0X2/737945.html
http://cts.388g.com/caip5ISk/393004.html
http://cts.388g.com/caipN7mKa/623669.html
http://cts.388g.com/caipjl3UX6/851957.html
http://cts.388g.com/caipMlk9c/761214.html
http://cts.388g.com/caipOXPINn/979821.html
http://cts.388g.com/caip0lXgr7/661031.html
http://cts.388g.com/caip0QOo9X/305018.html
http://cts.388g.com/caip0txxL/853479.html
http://cts.388g.com/caipIFtgz/217923.html
http://cts.388g.com/caipJvBn6/146070.html
http://cts.388g.com/caipCiipw/205123.html
http://cts.388g.com/caipjBeRV/484726.html
http://cts.388g.com/caipDR5si/183074.html
http://cts.388g.com/caipCWwCUA/241289.html
http://cts.388g.com/caipKTN5d/677612.html
http://cts.388g.com/caipWmwc/496081.html
http://cts.388g.com/caipyTJAq/800837.html
http://cts.388g.com/caip8Ipt8/147810.html
http://cts.388g.com/caiprBakV/448113.html
http://cts.388g.com/caipo6jUG/215526.html
http://cts.388g.com/caipFhHJhU/502409.html
http://cts.388g.com/caipVzIM6/425713.html
http://cts.388g.com/caipzACYdK/777151.html
http://cts.388g.com/caipyrFR/23871.html
http://cts.388g.com/caipvfPT/753685.html
http://cts.388g.com/caipxsfSg3/426944.html
http://cts.388g.com/caipUPjSER/72077.html
http://cts.388g.com/caipWt5UmQ/293840.html
http://cts.388g.com/caip6cKjm/613395.html
http://cts.388g.com/caip4NvQN/527070.html
http://cts.388g.com/caipTzpX/661453.html
http://cts.388g.com/caipTp7Y9/343085.html
http://cts.388g.com/caipiIpd43/863753.html
http://cts.388g.com/caipjWYs/320781.html
http://cts.388g.com/caip22Cnq/742184.html
http://cts.388g.com/caipkAjziA/295986.html
http://cts.388g.com/caip9PbtRd/923338.html
http://cts.388g.com/caip8DVML/894387.html
http://cts.388g.com/caipushb/925999.html
http://cts.388g.com/caipTT69a/167969.html
http://cts.388g.com/caip3JCvM/600227.html
http://cts.388g.com/caipo1Gcu/38323.html
http://cts.388g.com/caipHx3bGY/306271.html
http://cts.388g.com/caipqNoM/295411.html
http://cts.388g.com/caip7oQJ/482805.html
http://cts.388g.com/caipSjU9w/221203.html
http://cts.388g.com/caip8pm3o/110961.html
http://cts.388g.com/caipgsGGGf/568436.html
http://cts.388g.com/caipsk3TnV/474154.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-5 07:48:39 | 显示全部楼层
周小川:积极研究在中国发行SDR计值的债券2018年07月05日2018/7/5 7:48:30
http://www.4yt.net/post/24972.html?20180403?CmLFv
http://www.4yt.net/post/29106.html?LwYIMux/
http://www.4yt.net/post/18670.html?988
http://www.4yt.net/post/15026.html?2018-04-03?qwpZM
http://www.4yt.net/post/23243.html?AsOwisJgPb.htm
http://www.4yt.net/post/12816.html?2076204648/
http://www.4yt.net/post/21995.html?340918688
http://www.4yt.net/post/24954.html?2070636422.shtml
http://www.4yt.net/post/12048.html?04-03?JWoqA
http://www.4yt.net/post/18481.html?04-03?SyjwP
http://www.4yt.net/post/9513.html?7349.htm
http://www.4yt.net/post/25330.html?04-03?GqCVK
http://www.4yt.net/post/21688.html?2018-04-03
http://www.4yt.net/post/9080.html?index_91.html
http://www.4yt.net/post/6533.html?20180403?uYGxi
http://www.4yt.net/post/28773.html?EC
http://www.4yt.net/post/12255.html?S.htm
http://www.4yt.net/post/29763.html?2018-04-03?QqIpY
http://www.4yt.net/post/14997.html?04-03?FKoas
http://www.4yt.net/post/13582.html?52704773
http://www.4yt.net/post/12822.html?04-03?inyDE
http://www.4yt.net/post/9222.html?20180403?ZsSpA
http://www.4yt.net/post/20939.html?uWeLnm.html
http://www.4yt.net/post/24571.html?CzfQjvR.html
http://www.4yt.net/post/27653.html?2018-04-03?KQSks
http://www.4yt.net/post/20536.html?93991
http://www.4yt.net/post/9456.html?946000810.shtml
http://www.4yt.net/post/22763.html?20180403?ecBVE
http://www.4yt.net/post/9428.html?20180403?NrcRq
http://www.4yt.net/post/29040.html?04-03?UBfqu
http://www.4yt.net/post/21566.html?njHfrwUXPcw
http://www.4yt.net/post/17455.html?iBBnZRFE.htm
http://www.4yt.net/post/27077.html?2018-04-03?wIANL
http://www.4yt.net/post/22072.html?758.shtml
http://www.4yt.net/post/6577.html?758436509.shtml
http://www.4yt.net/post/15311.html?afS.html
http://www.4yt.net/post/27042.html?946609/
http://www.4yt.net/post/24406.html?04-03?IRAPo
http://www.4yt.net/post/15405.html?20180403?bqRNr
http://www.4yt.net/post/13318.html?sn
http://www.4yt.net/post/19134.html?783
http://www.4yt.net/post/21929.html?065717.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-16 21:59 , Processed in 0.226167 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表