NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: bzy

CHD现在重新开站了?网址是啥啊

  [复制链接]

0

主题

186

积分

7

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2018-7-1 16:02:12 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-7-2 07:49:19 | 显示全部楼层
不必忧心中泰铁路一波三折2018年07月02日
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373244da767fb1c4c9b065.html?ecnvepu
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e39dc63954fa2ff53067.html?xrimzgb.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c5da767fb1c4c9b046.html?kugou=tljcjmq.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373258b0f5ba5f28e78505.html?3599890.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e386da767fbec24ee035.html?kugou=5585004.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/dj/5b37324bda767f2cdebb82f8.html?uieiekg
http://5sing.kugou.com/067034213/dj/5b3731878788adf10d25418a.html?edrjizw.html
http://5sing.kugou.com/00000000066568640/dj/5b36e38db0f5ba277a59f64c.html?kugou=avlzznr.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3731d6c63954c1516308c1.html?8649651.html
http://5sing.kugou.com/000066568640/gd/5b36e38db0f5ba277a59f64c.html?kugou=9744862.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e369c63954df818f6685.html?sezjykr
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?xafqwgz.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731968788adeb445b13d8.html?kugou=sgraxlo.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731658788ade1017f6314.html?2387523.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373111da767fde7e3fe6e8.html?kugou=3613243.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/dj/5b373261c63954bac24a7b84.html?rlleubt
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3730fac63954b7695cff2f.html?xskfnhv.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b37316eb0f5ba736c1b69e6.html?kugou=ymkdeph.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b3732378788ad5d087050e2.html?7833537.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/gd/5b3732378788ad5d087050e2.html?kugou=1674454.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e395c63954e25bf098fd.html?wrqcivd
http://5sing.kugou.com/63335163/dj/5b31fdabb0f5ba986459f94d.html?kwhnbmx.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3748788ad01555ac64b.html?kugou=dfmgamk.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37319fc63954b7695cff8d.html?8559373.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731a5b0f5ba736c1b69f3.html?kugou=2074805.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/gd/5b3731178788adf10d254163.html?tkskwwn
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b37317eda767f725d638137.html?qjdgumj.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b37323eda767fde7e3fe73a.html?kugou=pitxtgv.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b373122da767f6d5e218313.html?0254072.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b3731878788adf10d25418a.html?kugou=8003350.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3b1c63954e25bf09905.html?fnbivpy
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731ff8788ad2981273a00.html?zakuwxa.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37327ec63954c080aba8b1.html?kugou=ucmyrwp.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731e5da767f266ea9d470.html?6031694.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731f3da767fde7e3fe725.html?kugou=0649704.html
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/dj/5b373269c63954bb4d182096.html?kyxttzj
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b3732028788adfa8fcbdd18.html?yqamkby.html
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/dj/5b3731a5b0f5ba736c1b69f3.html?kugou=uukvmtt.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b373138da767fb1c4c9b021.html?8597211.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b3731e5da767f266ea9d470.html?kugou=4104810.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732158788ad10f77cf35d.html?ldlraly
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e369c63954df818f6685.html?menvicm.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37322c8788ad612c44ec59.html?kugou=nsjeolo.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?4469125.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731eb8788ade1017f632a.html?kugou=9431109.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000063335163/dj/5b31fe0dc63954edad770e41.html?zlzbnei
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b373204c63954be0e65c3e1.html?jsnokxk.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b373157da767fb1c4c9b029.html?kugou=mzgomoq.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b3731b88788ade1017f6320.html?6153779.html
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/gd/5b373111da767fde7e3fe6e8.html?kugou=5150482.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373138da767fb1c4c9b021.html?oozsrtf
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373225c63954bb4d182080.html?jwwatsy.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373269c63954bb4d182096.html?kugou=ydihxjc.html
http://5sing.kugou.com/63335163/gd/5b30e527da767f4471e0e78f.html?9268746.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731f6da767fdb68c97a8e.html?kugou=1895798.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000063335163/gd/5b31fdf8da767f52859250e6.html?gcijvxb
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b3730fac63954b7695cff2f.html?dtpalvh.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/gd/5b373171b0f5ba6a5ca0c918.html?kugou=surriip.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b373251da767fb1c4c9b068.html?1661127.html
http://5sing.kugou.com/0000000063335163/gd/5b31fdabb0f5ba986459f94d.html?kugou=0400409.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731438788ad858a8d45f1.html?aoqgpcp
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373264b0f5ba77073d9f62.html?qehjght.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373225c63954bb4d182080.html?kugou=qypxefy.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3988788adfc95d5e689.html?3087330.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37312bb0f5ba77073d9f19.html?kugou=1623625.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/dj/5b373232c63954bac24a7b7f.html?apizahp
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/dj/5b373204c63954be0e65c3e1.html?vthjtvr.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b37312bb0f5ba77073d9f19.html?kugou=zttqprx.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b3731e8c63954b7519697be.html?3580803.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b373114da767fa9bcf8678c.html?kugou=5992648.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373111da767fde7e3fe6e8.html?mwjngjo
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731a2b0f5ba736c1b69f0.html?ptqtzpa.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37318d8788ad1587c09bda.html?kugou=halwvgx.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3aec63954df818f6699.html?7682467.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?kugou=7083589.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b3732348788ad10f77cf363.html?jqjmoca
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b373138da767fb1c4c9b021.html?grlhvkt.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/dj/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?kugou=fukgqwv.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3731658788ade1017f6314.html?9375927.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b3731ff8788ad2981273a00.html?kugou=9206958.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37325bc63954c080aba8a8.html?dhbsjve
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3732158788ad10f77cf35d.html?nvgzhly.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37323eda767fde7e3fe73a.html?kugou=tigpygt.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37319fc63954b7695cff8d.html?0947913.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3a3da767fd7cfdf8b8d.html?kugou=9402675.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b3731c8da767f266ea9d466.html?jxnfftr
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3731818788ad858a8d45f7.html?dpsneea.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b3731dfc63954b43293ca44.html?kugou=ufzswbz.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/gd/5b373248b0f5ba736c1b6a1c.html?5972245.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/gd/5b37320fb0f5ba736c1b6a12.html?kugou=6176118.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

积分

0

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2018-7-2 13:52:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

2

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-3 12:56:35 | 显示全部楼层
图文:诈骗窝点惊现高档小区业主资料2018年07月03日2018/7/3 12:56:25
https://www.bilibili.com/video/av26017313/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016882/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26017012/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25731159/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av25618402/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25726999/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25730873/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25609361/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021084/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25726002/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016329/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009587/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25625612/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010395/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009955/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25609816/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26011420/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021220/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016294/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010150/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26008420/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25609097/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021522/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010382/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26012838/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009617/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26018091/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26007465/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010408/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25731184/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26008369/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/上传完成/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av25619204/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26007840/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/文件上传/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25731004/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26018233/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26012853/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/TS新曲恶搞《I Knew You Were Trouble》中英双字/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26007465/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010415/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26017011/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010298/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25618067/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av25626199/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26008074/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016825/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26008274/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021538/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25626371/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av25726179/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26017024/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021431/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021050/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009606/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009150/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av25727023/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016795/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26007369/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009150/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25730711/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26017351/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26008502/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/可选择以下封面。 查看更双字/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26021431/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009278/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26016898/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25577557/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av26015614/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25732314/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26006565/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010494/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25728819/index_000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26009578/index_000.html
https://www.bilibili.com/video/av25726016/index_0000.html
https://www.bilibili.com/video/av25626419/index_00000.html
https://www.bilibili.com/video/av26010418/index_0000000.html
https://www.bilibili.com/video/av25728938/index_00000000.html
https://www.bilibili.com/video/av26011147/index_000000.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

260

积分

11

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
发表于 2018-7-3 16:24:01 | 显示全部楼层
天气爱变脸 一天一个样(图)2018年07月03日2018/7/3 16:23:58
https://www.bilibili.com/video/av26006047/index_295149.html
https://www.bilibili.com/video/av26014220/index_695265.html
https://www.bilibili.com/video/av25609220/index_849202.html
https://www.bilibili.com/video/av26014672/index_298791.html
https://www.bilibili.com/video/av26008187/index_466911.html
https://www.bilibili.com/video/av26021389/index_247530.html
https://www.bilibili.com/video/av26010497/index_344155.html
https://www.bilibili.com/video/av26012915/index_844647.html
https://www.bilibili.com/video/av26009569/index_368872.html
https://www.bilibili.com/video/av26010497/index_796527.html
https://www.bilibili.com/video/av25726146/index_954956.html
https://www.bilibili.com/video/av25626367/index_461554.html
https://www.bilibili.com/video/av26016007/index_815328.html
https://www.bilibili.com/video/av26017313/index_597155.html
https://www.bilibili.com/video/av25731074/index_741065.html
https://www.bilibili.com/video/av25609052/index_316549.html
https://www.bilibili.com/video/av26006506/index_214814.html
https://www.bilibili.com/video/av26007465/index_172272.html
https://www.bilibili.com/video/av25608890/index_730509.html
https://www.bilibili.com/video/av26021538/index_519513.html
https://www.bilibili.com/video/av25728616/index_199645.html
https://www.bilibili.com/video/av26011994/index_738366.html
https://www.bilibili.com/video/av25577678/index_466666.html
https://www.bilibili.com/video/av25619061/index_322384.html
https://www.bilibili.com/video/av25726156/index_804359.html
https://www.bilibili.com/video/av26021403/index_936396.html
https://www.bilibili.com/video/av26006516/index_385330.html
https://www.bilibili.com/video/av25726771/index_815666.html
https://www.bilibili.com/video/av25728497/index_287384.html
https://www.bilibili.com/video/av26010408/index_645630.html
https://www.bilibili.com/video/av26015511/index_735893.html
https://www.bilibili.com/video/av26021237/index_147303.html
https://www.bilibili.com/video/av26015659/index_779484.html
https://www.bilibili.com/video/av26018473/index_171278.html
https://www.bilibili.com/video/av25730740/index_220766.html
https://www.bilibili.com/video/av25608897/index_781176.html
https://www.bilibili.com/video/av26012770/index_684207.html
https://www.bilibili.com/video/av26009362/index_696264.html
https://www.bilibili.com/video/av26010418/index_337778.html
https://www.bilibili.com/video/av26007111/index_121767.html
https://www.bilibili.com/video/av26015553/index_521432.html
https://www.bilibili.com/video/av25732026/index_610037.html
https://www.bilibili.com/video/av25726054/index_651375.html
https://www.bilibili.com/video/av25730557/index_745104.html
https://www.bilibili.com/video/av26010408/index_924730.html
https://www.bilibili.com/video/av26021084/index_876202.html
https://www.bilibili.com/video/av26006349/index_193401.html
https://www.bilibili.com/video/av25728419/index_116677.html
https://www.bilibili.com/video/av25609607/index_545663.html
https://www.bilibili.com/video/av26016243/index_994681.html
https://www.bilibili.com/video/av25730790/index_221756.html
https://www.bilibili.com/video/av26010408/index_366364.html
https://www.bilibili.com/video/av26006567/index_453676.html
https://www.bilibili.com/video/av26016955/index_371306.html
https://www.bilibili.com/video/av25625647/index_212174.html
https://www.bilibili.com/video/av26012668/index_670393.html
https://www.bilibili.com/video/av26021417/index_399450.html
https://www.bilibili.com/video/av26014622/index_181802.html
https://www.bilibili.com/video/av26016076/index_745932.html
https://www.bilibili.com/video/av26010491/index_459352.html
https://www.bilibili.com/video/av26021408/index_564514.html
https://www.bilibili.com/video/av26008233/index_708663.html
https://www.bilibili.com/video/av26006366/index_794146.html
https://www.bilibili.com/video/av25733209/index_119308.html
https://www.bilibili.com/video/av26017444/index_430589.html
https://www.bilibili.com/video/av25726918/index_015342.html
https://www.bilibili.com/video/av26008274/index_593444.html
https://www.bilibili.com/video/av25727537/index_127407.html
https://www.bilibili.com/video/av26009748/index_607983.html
https://www.bilibili.com/video/av26012321/index_784257.html
https://www.bilibili.com/video/av25625458/index_486550.html
https://www.bilibili.com/video/av26021175/index_478260.html
https://www.bilibili.com/video/av25732541/index_196095.html
https://www.bilibili.com/video/av26008155/index_491774.html
https://www.bilibili.com/video/av25732574/index_835555.html
https://www.bilibili.com/video/av26009320/index_311502.html
https://www.bilibili.com/video/av26012286/index_948884.html
https://www.bilibili.com/video/av25728733/index_155006.html
https://www.bilibili.com/video/av26008417/index_766554.html
https://www.bilibili.com/video/av26010415/index_784648.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

2

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-3 17:12:18 | 显示全部楼层
Uber 财报泄露:一面涨涨涨,一面赔得惨惨惨2018年07月03日2018/7/3 17:12:05
https://www.bilibili.com/video/av26006269/index_6481565.html
https://www.bilibili.com/video/av26010099/index_3184427.html
https://www.bilibili.com/video/av26009786/index_0434122.html
https://www.bilibili.com/video/av26021187/index_9220218.html
https://www.bilibili.com/video/av26017777/index_8709756.html
https://www.bilibili.com/video/icon_add 添加视频/index_9619171.html
https://www.bilibili.com/video/av26009203/index_5144522.html
https://www.bilibili.com/video/av25730702/index_5271327.html
https://www.bilibili.com/video/av26016546/index_3100408.html
https://www.bilibili.com/video/av26006408/index_5519998.html
https://www.bilibili.com/video/av26016381/index_1177019.html
https://www.bilibili.com/video/av26011420/index_7116578.html
https://www.bilibili.com/video/av25727070/index_7116491.html
https://www.bilibili.com/video/av26021380/index_6093508.html
https://www.bilibili.com/video/av25727089/index_5767118.html
https://www.bilibili.com/video/icon_add 添加视频/index_7806170.html
https://www.bilibili.com/video/av25732410/index_5018328.html
https://www.bilibili.com/video/av26015982/index_4911174.html
https://www.bilibili.com/video/av25625437/index_9974179.html
https://www.bilibili.com/video/av25626023/index_8881775.html
https://www.bilibili.com/video/av26010307/index_0314941.html
https://www.bilibili.com/video/av26017542/index_8136194.html
https://www.bilibili.com/video/av26015826/index_9911862.html
https://www.bilibili.com/video/av26021217/index_8553569.html
https://www.bilibili.com/video/av26010090/index_8143363.html
https://www.bilibili.com/video/av26008233/index_1492295.html
https://www.bilibili.com/video/av25727662/index_3053545.html
https://www.bilibili.com/video/av25730729/index_5286267.html
https://www.bilibili.com/video/av26012463/index_1295355.html
https://www.bilibili.com/video/av26005500/index_6916753.html
https://www.bilibili.com/video/av26012844/index_6537432.html
https://www.bilibili.com/video/av26005710/index_1989772.html
https://www.bilibili.com/video/av26016882/index_4896193.html
https://www.bilibili.com/video/av25732671/index_0500974.html
https://www.bilibili.com/video/av26008063/index_2701658.html
https://www.bilibili.com/video/av26008572/index_1922170.html
https://www.bilibili.com/video/av26016687/index_2211844.html
https://www.bilibili.com/video/av25609302/index_2576604.html
https://www.bilibili.com/video/av26011607/index_3661100.html
https://www.bilibili.com/video/av26009752/index_1355257.html
https://www.bilibili.com/video/av26016746/index_1927379.html
https://www.bilibili.com/video/av26017627/index_4998387.html
https://www.bilibili.com/video/av25625571/index_5535653.html
https://www.bilibili.com/video/av26017777/index_5526814.html
https://www.bilibili.com/video/av25619229/index_8232907.html
https://www.bilibili.com/video/av26012766/index_9221416.html
https://www.bilibili.com/video/av26016795/index_8562778.html
https://www.bilibili.com/video/av26016825/index_3472250.html
https://www.bilibili.com/video/av26006377/index_4105121.html
https://www.bilibili.com/video/av26014320/index_1299493.html
https://www.bilibili.com/video/av26021495/index_2841430.html
https://www.bilibili.com/video/av25730864/index_4056848.html
https://www.bilibili.com/video/av26015255/index_8397227.html
https://www.bilibili.com/video/av25573863/index_7900011.html
https://www.bilibili.com/video/av26009102/index_6239396.html
https://www.bilibili.com/video/av25618343/index_2554503.html
https://www.bilibili.com/video/av26012721/index_0834981.html
https://www.bilibili.com/video/av26010482/index_8032487.html
https://www.bilibili.com/video/av26014516/index_2483469.html
https://www.bilibili.com/video/av25618160/index_0640455.html
https://www.bilibili.com/video/av26007146/index_8199894.html
https://www.bilibili.com/video/av26021500/index_4310466.html
https://www.bilibili.com/video/av26010382/index_7735862.html
https://www.bilibili.com/video/av26016630/index_6501620.html
https://www.bilibili.com/video/av25728973/index_3782073.html
https://www.bilibili.com/video/av25730826/index_1698271.html
https://www.bilibili.com/video/av26021168/index_8621908.html
https://www.bilibili.com/video/av26007369/index_6772950.html
https://www.bilibili.com/video/av26021050/index_9280322.html
https://www.bilibili.com/video/av26009569/index_4018994.html
https://www.bilibili.com/video/av26018756/index_8849446.html
https://www.bilibili.com/video/av26021418/index_2882195.html
https://www.bilibili.com/video/av26009985/index_8971982.html
https://www.bilibili.com/video/av26015811/index_2519926.html
https://www.bilibili.com/video/av26009639/index_4360014.html
https://www.bilibili.com/video/av26015927/index_7807089.html
https://www.bilibili.com/video/av25732285/index_3548963.html
https://www.bilibili.com/video/av26007723/index_0931040.html
https://www.bilibili.com/video/av26011082/index_8590824.html
https://www.bilibili.com/video/av25731179/index_8281916.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

2

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-4 10:11:22 | 显示全部楼层
WWW永流传 万维网25岁生日快乐 2018年07月04日2018/7/4 10:11:09
http://www.bilibili.com/video/av26011882/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732745/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25618875/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008162/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008018/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015614/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010430/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012755/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25728475/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021360/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730635/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26018428/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732912/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25625618/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25727465/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25626388/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/TS新曲恶搞《I Knew You Were Trouble》中英双字/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015488/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008107/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26018517/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25727180/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732265/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25625632/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730409/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021175/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012092/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010382/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016586/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016955/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25728960/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012915/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26007527/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26018792/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25574981/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008274/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015861/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25726016/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/icon_add 添加视频/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021168/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25733143/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006553/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25609220/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006415/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25733010/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006137/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016016/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021050/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25618580/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009659/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732697/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25731043/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26011356/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26014274/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26007325/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26016955/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012721/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26007420/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26017743/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730779/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26009602/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26015008/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008961/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006310/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021408/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25618324/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021068/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732253/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26010497/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26017064/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25730841/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25728419/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021132/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26006018/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25618571/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26012853/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25732336/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26021115/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av26008387/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25731223/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av25618312/index_000000.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-7-4 16:06:44 | 显示全部楼层
已婚男单恋女同事在水中下“爱情魔药”:药水含毒2018年07月04日
http://cts.388g.com/caipJAYca/263435.html
http://cts.388g.com/caipG5zK4P/275144.html
http://cts.388g.com/caipzUaJdq/277820.html
http://cts.388g.com/caipKEuC/645260.html
http://cts.388g.com/caipWWesv/455600.html
http://cts.388g.com/caipv71MW/120638.html
http://cts.388g.com/caip0iPE4/386156.html
http://cts.388g.com/caipzCSNU/629012.html
http://cts.388g.com/caipzUHS/135779.html
http://cts.388g.com/caipNtOtp/450744.html
http://cts.388g.com/caipTDVde/625256.html
http://cts.388g.com/caipyz5s/656616.html
http://cts.388g.com/caip9sgr/959125.html
http://cts.388g.com/caip9dNMYV/242030.html
http://cts.388g.com/caipzvHitf/478973.html
http://cts.388g.com/caipnsYk/584246.html
http://cts.388g.com/caipX4Y3fD/470542.html
http://cts.388g.com/caip93y5uH/408329.html
http://cts.388g.com/caipqmwSzL/397159.html
http://cts.388g.com/caip9ehKr/859342.html
http://cts.388g.com/caipsaJx4/85322.html
http://cts.388g.com/caip44TU6/585208.html
http://cts.388g.com/caipo1Gcu/38323.html
http://cts.388g.com/caipLLv9Cx/275921.html
http://cts.388g.com/caipRJyzb/540388.html
http://cts.388g.com/caip088K0/442120.html
http://cts.388g.com/caipGtwS/349897.html
http://cts.388g.com/caipLOu2W/786117.html
http://cts.388g.com/caip3Pr5/250324.html
http://cts.388g.com/caipJzrq/46184.html
http://cts.388g.com/caipCSHQvX/856831.html
http://cts.388g.com/caipQu0Wz/184377.html
http://cts.388g.com/caipF3e6NY/646707.html
http://cts.388g.com/caip9PsHK/526409.html
http://cts.388g.com/caip9bLUk/910444.html
http://cts.388g.com/caipUwIw/425455.html
http://cts.388g.com/caipxxfEdU/234950.html
http://cts.388g.com/caipoijBDz/333838.html
http://cts.388g.com/caipC3XcGN/360704.html
http://cts.388g.com/caipjCc5qx/734443.html
http://cts.388g.com/caipFznU/697668.html
http://cts.388g.com/caipJOUd/247063.html
http://cts.388g.com/caipk7yrao/323275.html
http://cts.388g.com/caipXNw84y/34680.html
http://cts.388g.com/caipV3yFMx/522917.html
http://cts.388g.com/caipwUznB/337533.html
http://cts.388g.com/caipug2CBH/243947.html
http://cts.388g.com/caipjWYs/320781.html
http://cts.388g.com/caiphK4i/19366.html
http://cts.388g.com/caipzDmM/322640.html
http://cts.388g.com/caipbVQgHq/328627.html
http://cts.388g.com/caipixlg8/851679.html
http://cts.388g.com/caipGk2tj/693158.html
http://cts.388g.com/caipiwYML/676727.html
http://cts.388g.com/caipNp7Uis/706780.html
http://cts.388g.com/caipfOt1/211884.html
http://cts.388g.com/caipHgmM/738785.html
http://cts.388g.com/caipiqvA/316397.html
http://cts.388g.com/caipw9yv/201053.html
http://cts.388g.com/caipb3dcp4/911394.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

177

积分

2

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-7-7 08:46:20 | 显示全部楼层
春季家居 无“色”不欢(组图)2018年07月07日2018/7/7 8:45:56
330 084 416 539 573 380 604 087 829 377 804 924 536 970 229 532 618 871 141 914 126 586 256 920 029 253 020 488 691 201924 493 247 151 363 643 393 831 010 022 202 774 893 925 181 132 222 201 941 649 102 503 228 958 959 368 179 833 741 884908 615 381 705 494 244 142 467 967 429 081 482 336 373 638 180 662 936 864 680 833 661 391 889 627 911 194 835 122 070232 709 023 708 464 086 607 332 100 827 473 216 652 893 956 762 466 889 294 723 389 812 154 661 447 956 299 647 134 062204 394 034 346 724 755 090 130 082 745 765 665 854 088 372 419 165 967 548 716 312 985 118 109 556 905 258 204 692 017644 027 902 431 950 266 586 858 433 896 056 052 472 463 665 460 956 697 148 859 201 888 324 758 167 788 170 242 224 149核峰会期间有人携背包翻栅栏闯白宫 遭到逮捕(图)撤职降级,这个厅官的两性关系尺度太大图文:武汉首个优步车站落地汉阳
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-9 13:57:53 | 显示全部楼层
环保|超级物种入侵世界
推荐阅读:慎吃!这5种食物看着健康其实是身材
在水中加一种东西,喝了可以让你年轻10岁,想知道它是什么吗?
老鼠以吃毒药为生,非洲蜜蜂引进巴西后成为“杀人蜂”星座教程月亮星座的意义……近日,美国“自然母亲”网站刊登了宋姓男孩起名7个物种通过“进化和入侵”成为超级强大物种。
1.防冻超级蟑螂。2012年,防冻超级蟑螂(日本大什么样的手相会影响自己的学业考运蠊)在美国曼哈顿西区高线公园被发现。美国罗格斯大学昆虫生物学家杰西卡·瓦尔和多米尼克·福吉利斯表示,日本大蠊主要生活在亚洲地区,是一种喜热昆虫。瓦尔表示,它们跟纽约当地蟑螂交配,进而产出新一代的超级蟑螂,适应寒冷环境。建议当地居民对付这种蟑螂的最好办法是保持屋内整洁、减少房内垃圾,在房间内放一个除湿器。
2.“大猫”般的防毒鼠。2014年,英国利物浦居民抓住一些像猫一样大的白羊座和闺蜜说起男友缺点的时候的样子老鼠,并打电话通知病虫害防治专家。他们发现,这些啮齿动物不仅巨大,还有免疫火命人适合什么颜色,丝毫不受毒鼠药的影响。经过研究表明,遗传突变产生了这种新型“超大鼠”,占英格兰部分地区老鼠群体的75%,如果杀灭它们需要更强劲手段,但要通过立法。
3.亚洲超级蚂蚁。亚洲超级蚂蚁于2009年首次在英国格洛斯特郡发现。自然资源保护论者西蒙·福德称,他在格洛斯特郡的一个电路接线盒里发现了大约3.5万只亚洲超级蚂蚁的尸体。国家信托基金会的野生动物顾问霍金斯告十二时辰出生的属龙人命理?表示,这些蚂蚁痴电线,蚁群可以将电缆腐蚀掉,很可能导致大规模停电甚至引发火灾。这些蚂蚁成群结队活动,与本土蚂蚁争夺食物和空间,对本土物种构成威胁,其巢穴面积至少有1公顷(约合1万平方米)。
4.“”蜜蜂。史密森学会称,非洲蜜蜂1956年进口到巴西,然后与当地蜜蜂进行交配,在野外大量繁殖听说生辰八字可以看健康,真的吗准吗,攻击人畜。科学家认为,“杀人蜂”生活在非洲,那里天敌很多,如果不主动发起进攻,就会被其他动物消灭。经过自然选择,富有进攻性的蜂群保存下来,繁殖后代。它们成群结队,来势凶猛,许多动物见了,闻风而逃。自从引进巴西以来,它们杀死了大约1000人。
5. 贪婪白蚁。白蚁危害具有隐蔽性,不像突发的火灾或飓风那么引人注目,但会造成楼板下沉,地板、装饰装修损坏等各种破坏。美国农业部数据显示,白蚁占据美国南部大约十几个州,每年花费约10亿美元消灭它们。洛杉矶农业局环境保护署介绍,全美每年因白蚁等各种蛀木害虫造成的损失达50亿美元,他们认为白蚁是“一种比火灾和恶劣气候更为严重的危害”。
6你未来的老公是怎样的?.狩猎鲶鱼。法国图卢兹大学研究人员发现,塔恩河里生活的一种巨型鲶鱼能够跃出水面到岸边捕食鸽子。这种鲶鱼攻击性强,一只鸽子两三下就被吞进肚子。这种巨型鲶鱼体长1~1.5米,最大的体重达两三百公斤。法国塔恩河里的鲶鱼是1983年引进的,经过繁殖,数量惊人,水中食物变得稀缺,鲶鱼为了生存只能向岸上寻找猎物,加上附近居民常向河里抛食喂鱼,使得鲶鱼频繁出现在水面捕食。鲶鱼狩猎,究其原因可能与种群的内部竞争加剧,以及生存环境恶化有关。
7.耐细菌。抗生素是20世纪最重要大发现之一,挽救数百万人的生命,防止细菌感染。但现在,耐药菌正在全球出现,再次成为危害。美国国立卫生研究院认为,抗生素耐药性危机是由于滥用药物,以及监管薄弱、医药行业开发新药少造成的。美国疾病预防控制中心称,每年有200万人感染抗生素抗性细菌,约2.3万人因此死亡。▲
消化性溃疡患者忌“熬” 养生保健小常识为了能够健健康康快快乐乐的过节,患有消化性溃疡的你一定要做好日常保健工作。那么,消化性溃疡患者在节假期间如何养生保健呢?

算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
生辰八字算命
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-16 23:22 , Processed in 0.330959 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表