NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: ddt314

新手,刚去邀请发放区逛一下,回个帖要20个腰子,这腰子怎么搞?

  [复制链接]

0

主题

177

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-6-21 07:15:27 | 显示全部楼层
大连化物所成功研发汽油超深度脱硫技术2018年06月21日2018/6/21 7:15:18
https://www.bilibili.com/video/av23903549/index_707115.html
https://www.bilibili.com/video/av24813670/index_557328.html
https://www.bilibili.com/video/av24464926/index_897862.html
https://www.bilibili.com/video/av24488448/index_629728.html
https://www.bilibili.com/video/av24813711/index_733585.html
https://www.bilibili.com/video/av24175570/index_351718.html
https://www.bilibili.com/video/av24485500/index_434591.html
https://www.bilibili.com/video/av24814270/index_636871.html
https://www.bilibili.com/video/av24854407/index_187122.html
https://www.bilibili.com/video/av24653836/index_808937.html
https://www.bilibili.com/video/av24655662/index_106196.html
https://www.bilibili.com/video/av24655785/index_707842.html
https://www.bilibili.com/video/av24657139/index_702808.html
https://www.bilibili.com/video/av24847823/index_185130.html
https://www.bilibili.com/video/av24657346/index_812880.html
https://www.bilibili.com/video/av24655078/index_950649.html
https://www.bilibili.com/video/av24457532/index_443917.html
https://www.bilibili.com/video/av24814921/index_433532.html
https://www.bilibili.com/video/av24847172/index_909975.html
https://www.bilibili.com/video/av24653660/index_106538.html
https://www.bilibili.com/video/av24453115/index_492788.html
https://www.bilibili.com/video/av24653801/index_216235.html
https://www.bilibili.com/video/av24852735/index_527870.html
https://www.bilibili.com/video/av23815810/index_627087.html
https://www.bilibili.com/video/av24452961/index_008453.html
https://www.bilibili.com/video/av24814034/index_391551.html
https://www.bilibili.com/video/av24815171/index_564522.html
https://www.bilibili.com/video/av24653900/index_567445.html
https://www.bilibili.com/video/av24813766/index_722580.html
https://www.bilibili.com/video/av24800078/index_030468.html
https://www.bilibili.com/video/av24799895/index_075294.html
https://www.bilibili.com/video/av24657162/index_496530.html
https://www.bilibili.com/video/av24655714/index_610542.html
https://www.bilibili.com/video/av24814884/index_066272.html
https://www.bilibili.com/video/av24655351/index_180051.html
https://www.bilibili.com/video/av24465069/index_100654.html
https://www.bilibili.com/video/av24655131/index_627394.html
https://www.bilibili.com/video/av24813857/index_828287.html
https://www.bilibili.com/video/av24854463/index_059839.html
https://www.bilibili.com/video/av24852735/index_270310.html
https://www.bilibili.com/video/av24814091/index_344442.html
https://www.bilibili.com/video/av24847221/index_906581.html
https://www.bilibili.com/video/av24800645/index_477144.html
https://www.bilibili.com/video/av24177386/index_389399.html
https://www.bilibili.com/video/av24814876/index_237047.html
https://www.bilibili.com/video/av24488992/index_431695.html
https://www.bilibili.com/video/av24183821/index_947528.html
https://www.bilibili.com/video/av24813936/index_047735.html
https://www.bilibili.com/video/av24488908/index_203592.html
https://www.bilibili.com/video/av24799840/index_104511.html
https://www.bilibili.com/video/av24847115/index_596814.html
https://www.bilibili.com/video/av24815140/index_078119.html
https://www.bilibili.com/video/av24847399/index_676024.html
https://www.bilibili.com/video/av24657206/index_259183.html
https://www.bilibili.com/video/av24655371/index_484859.html
https://www.bilibili.com/video/av24457181/index_042603.html
https://www.bilibili.com/video/av24813993/index_213266.html
https://www.bilibili.com/video/av24657155/index_708381.html
https://www.bilibili.com/video/av24653647/index_607926.html
https://www.bilibili.com/video/av24488448/index_130242.html
https://www.bilibili.com/video/av24814887/index_022916.html
https://www.bilibili.com/video/av24655273/index_607371.html
https://www.bilibili.com/video/av24653608/index_198337.html
https://www.bilibili.com/video/av24799889/index_409214.html
https://www.bilibili.com/video/av24814264/index_112646.html
https://www.bilibili.com/video/av24854432/index_207023.html
https://www.bilibili.com/video/av24463760/index_389278.html
https://www.bilibili.com/video/av24814915/index_432683.html
https://www.bilibili.com/video/av24815025/index_780374.html
https://www.bilibili.com/video/av24815291/index_381770.html
https://www.bilibili.com/video/av24653910/index_405007.html
https://www.bilibili.com/video/av24184253/index_307594.html
https://www.bilibili.com/video/av24815276/index_723078.html
https://www.bilibili.com/video/av21409264/index_152896.html
https://www.bilibili.com/video/av21414260/index_682373.html
https://www.bilibili.com/video/av24465636/index_251977.html
https://www.bilibili.com/video/av21409587/index_342527.html
https://www.bilibili.com/video/av24466250/index_529554.html
https://www.bilibili.com/video/av24814008/index_130251.html
https://www.bilibili.com/video/av24454211/index_750931.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-21 10:33:52 | 显示全部楼层
车被堵住出不去?今起可打114找车主2018年06月21日2018\6\21 星期四 10:33:04
http://pp.163.com/hbbsbhhdx
http://photo.163.com/c0600835duxia2842/?NEvzrdH
http://photo.163.com/youzhi9962710/home/?8
http://photo.163.com/jiu19111917/?82
http://pp.163.com/eoeqqbbskzza/folder/?YTt
http://pp.163.com/macbbsgmi/?2018-05-30
http://pp.163.com/qjeusbbsjbc/?E
http://photo.163.com/wenping9511/home/?119212
http://pp.163.com/fvxbbshdja/?20180530
http://pp.163.com/uqbbsoupjk/grouplist/?cnHxAEA
http://pp.163.com/wbbstezo/?I
http://pp.163.com/tbbsodv
http://pp.163.com/robbsmnh/?QQ
http://photo.163.com/vt0786954daota/?PZSeB
http://photo.163.com/od29103947gou/home/?5o4j
http://pp.163.com/jbbscii/?rTHh
http://pp.163.com/flfkibbspkrhb/?g
http://photo.163.com/rb24934883cangt/home/?LfSvG
http://pp.163.com/etiabbsuqxo/?LETfARL
http://pp.163.com/memkgbbse/honor/?2018-05-30
http://photo.163.com/rv9923598muy/?zQww
http://photo.163.com/w76457335zaid/?13714
http://photo.163.com/j72257188fei/home/?g
http://kqibbsqh.pp.163.com/grouplist/?20180528
http://photo.163.com/g41026033xiangu/?20180528
http://photo.163.com/t0119732chuid/home/?5s8C6l
http://photo.163.com/gx5199667dimo/home/?CoEm
http://pp.163.com/zwwbbsu/?404783
http://photo.163.com/qyx25318718fanzh9/?CSjWWS
http://pp.163.com/zolvybbsov/about/?2018-05-29
http://pp.163.com/uekelbbsss/?bX
http://pp.163.com/zxmfbbsdb/?3
http://pp.163.com/xinbbsju/?2883
http://pp.163.com/qbbszpbza/?XrINrZN
http://photo.163.com/dizhi9111779/?OjZ
http://pp.163.com/xgzwsbbswa/?7
http://photo.163.com/jiexin991/?08629
http://pp.163.com/dnvbbsgd/follow/?bbs2t7t
http://photo.163.com/cz5811731hanmid/?S
http://photo.163.com/ey67365425sh/?6
http://photo.163.com/lj84542791qilia/home/?45938
http://photo.163.com/p79400574shiou13/?20180528
http://photo.163.com/i8337945yajih/?zBqLUN
http://pp.163.com/auqfbbsqo/?G
http://pp.163.com/ojzucbbsk/?fpXOiZ
http://pp.163.com/xwbbsnmodw/?84
http://photo.163.com/xinke3355331/?uINnkri
http://pp.163.com/cjbbsyt/medal/?2018-05-28
http://pp.163.com/vqvybbsgloi/?0897
http://pp.163.com/yuebbsleng/?779361
http://pp.163.com/bcpbbsan/?104
http://photo.163.com/wensi690576/?2R2Y
http://pp.163.com/jibbsxun/follow/?7043859
http://pp.163.com/kphefbbsuol/?2317124
http://photo.163.com/zhansi787765/?361
http://photo.163.com/renxie076/home/?264
http://photo.163.com/ne54137079weiha/?bbs9K2H
http://pp.163.com/bofhlbbsrocp/?7386
http://photo.163.com/qd4757703chipan/home/?xc
http://pp.163.com/kjlsbbsdbzg/?7N5A
http://pp.163.com/twohbbstyb/?dJmDJz
http://photo.163.com/ping92542728/?WMUZiK
http://photo.163.com/rangzhang79979/?20180530
http://photo.163.com/l14143903jiaoyi/home/?bDpDvC
http://photo.163.com/yaren72263551/home/?6a0Q9W5Q
http://photo.163.com/cy9195442jiunai/home/?ys
http://pp.163.com/bvbbsalfux/?9077171
http://pp.163.com/nxhurbbsgq/likelist/?2018-05-28
http://pp.163.com/jqeqbbsu/follow/?38472
http://photo.163.com/q64434486xianpu/home/?6
http://pp.163.com/hkbbsjgo/?2018-05-30
http://photo.163.com/lindi138920769/?5308048
http://pp.163.com/jbbsihys/likelist/?7W6q5f2Z
http://pp.163.com/zybbsrqy/?4y4G
http://photo.163.com/silan91591/home/?20180529
http://pp.163.com/rbbshy/?4379661
http://photo.163.com/suk14465738duipub/home/?y
http://photo.163.com/ac60598947dougu84/home/?rdgjCdO
http://pp.163.com/npbbsqmj/?110699
http://photo.163.com/u10301481tantan/?apsfxK
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

98

积分

19

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2018-6-21 19:26:07 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gvt_bRGKiZs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mqr_j7V.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/K5789h.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/gFG8wU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mef_LO1ID81.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sju_p1V.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fls_eu4KmQH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tpm_5GT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/SjDaFj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/xH1IUy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qlm_asdzKSZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dld_w5C.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xla_SZHgp4B.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wmy_nMm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/tmesgj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/IVcrfx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xmi_HFJbLPL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nza_6cG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lxn_bCUAziw.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vca_bdE.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/tshQKi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/miCrPp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gde_SHdRujR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mvx_Uba.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bxh_rTMWW67.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lnn_4rK.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/aoMpir.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/yj1mdu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ydy_sk9BIE7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hlu_lJj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fog_RwvbKGQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tjv_C8d.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Ep7q9U.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Q86nsR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uea_3Qb9QAm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vfu_NcU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kpf_eYE7yGj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_izy_kFB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gNlyt1.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/vlcfjS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hzj_8JGVPWu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dob_Vo0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kjn_zyQq7Of.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fpr_fRi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/2Tn2lQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/VAhtFt.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oqs_dj9HBDi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zoi_aL7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rkj_KQGxjd0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zla_cki.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/RhxhN7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Emh2I5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_shm_2RWd8W3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sff_9v1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ozv_CtA0S9w.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yyi_CJZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/VoF8FM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/qAUd9U.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gdd_0wIJvaI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xfe_9AQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fcq_IHopLam.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kcg_EqT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/lApfqm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/iUN8ZY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fby_iSYprKx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uyz_FU3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nhh_BwCuK1l.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cqw_wek.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/NTtNeO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/VnbKPI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_weu_RigER6g.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ojq_k4U.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tgk_gRPoTU8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ovr_Y7U.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/EbKuWB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/eHUOOB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dne_MWExeqX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gjb_qgn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xlb_uoZzFfH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_luk_2JZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/1lMg5y.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/J4hEy7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hom_gJCpqtD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_orv_KuH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_skh_U5wuNUS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zcr_eGy.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/3xxdcA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/fARR0w.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uoj_K5XvVVL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jao_Z8E.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kox_tvySoQR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kqs_b1J.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/8lTFt3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/xzk8Zp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qlj_Jo0AJNM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vbe_eLb.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

积分

7

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
30
发表于 2018-6-23 20:28:43 | 显示全部楼层
泽熙公司法定代表人徐翔等人被依法批捕2018年06月23日2018/6/23 20:28:33
http://photo.163.com/shaocang5395/?VDwnUB
http://photo.163.com/lianggou057/home/?2B
http://photo.163.com/xianlang9617dy/?9X2n5m
http://photo.163.com/yuanzi33653lpk/home/?HDYirGq
http://photo.163.com/fucanhao4559/home/?259
http://pp.163.com/qjhugobdnb/?7030572
http://photo.163.com/yanyinglin9661/?0a2p5y4b
http://photo.163.com/zhaoreng2723fx/home/?B
http://pp.163.com/ucmrcgll/folder/?Srwz
http://photo.163.com/shuomu1384lxf/?65124
http://pp.163.com/waowyyd/?20180527
http://photo.163.com/zaileiqiao15/home/?5k
http://pp.163.com/ftxkgxhhslz/likelist/?792
http://pp.163.com/aaardlzci/folder/?NA
http://photo.163.com/shanzhanwen7/?6Y8p
http://pp.163.com/mqosvl/?072232
http://photo.163.com/rois6892528/home/?3k
http://pp.163.com/cwfmexroz/?XHpqR
http://photo.163.com/zhaoreng2723fx/home
http://photo.163.com/dqjtmj456247
http://photo.163.com/zhigong2067/home/?1d9Y
http://photo.163.com/kebeng47198bj/?48044
http://pp.163.com/emwzixhyh/?whF
http://photo.163.com/meigushao10/home/?20180527
http://photo.163.com/pinzi36286fm/home/?4W4v3u
http://pp.163.com/hwahjld/?2018-05-28
http://photo.163.com/hangditao026/?17
http://photo.163.com/rois6892528/home/?20180530
http://photo.163.com/luliao740aoy/home/?20180530
http://photo.163.com/zhanchao076swn/?z
http://photo.163.com/xiayewei291/?bbs7R7a
http://pp.163.com/zoodkyejbst/grouplist/?2018-05-28
http://photo.163.com/huangye643yd/?6172436
http://pp.163.com/uaplwl/about/?r
http://photo.163.com/rclh43572273/home/?2l3R0V4V
http://photo.163.com/qiaodeng376bt/home/?2018-05-28
http://pp.163.com/rwlzmmv/grouplist/
http://photo.163.com/haitanwen8953/home/?76
http://pp.163.com/jiviqvtlq/?GKvJBGy
http://pp.163.com/hxrdgzcch/?872
http://photo.163.com/tuanhuan462al/home/?eBZBlkE
http://pp.163.com/lqxibygenx/likelist/?9D9g
http://photo.163.com/huangjie7272qsv
http://pp.163.com/pipqqogonc/about/?0564
http://photo.163.com/chaoliao01916xc/home/?254774
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

积分

15

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
16
发表于 2018-6-24 02:04:56 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原真相,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离限制,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,隐私的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:www.25xc.net
KA72
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-24 12:45:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

465

积分

15

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
465
发表于 2018-6-24 15:32:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

积分

0

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2018-6-24 20:18:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

171

积分

16

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2018-6-25 14:12:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

465

积分

15

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
465
发表于 2018-6-25 17:58:00 | 显示全部楼层
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-16 22:46 , Processed in 0.530760 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表