NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: ddt314

新手,刚去邀请发放区逛一下,回个帖要20个腰子,这腰子怎么搞?

  [复制链接]

0

主题

98

积分

19

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2018-6-21 19:26:07 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gvt_bRGKiZs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mqr_j7V.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/K5789h.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/gFG8wU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mef_LO1ID81.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sju_p1V.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fls_eu4KmQH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tpm_5GT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/SjDaFj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/xH1IUy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qlm_asdzKSZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dld_w5C.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xla_SZHgp4B.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wmy_nMm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/tmesgj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/IVcrfx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xmi_HFJbLPL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nza_6cG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lxn_bCUAziw.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vca_bdE.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/tshQKi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/miCrPp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gde_SHdRujR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mvx_Uba.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bxh_rTMWW67.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lnn_4rK.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/aoMpir.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/yj1mdu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ydy_sk9BIE7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hlu_lJj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fog_RwvbKGQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tjv_C8d.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Ep7q9U.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Q86nsR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uea_3Qb9QAm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vfu_NcU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kpf_eYE7yGj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_izy_kFB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gNlyt1.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/vlcfjS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hzj_8JGVPWu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dob_Vo0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kjn_zyQq7Of.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fpr_fRi.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/2Tn2lQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/VAhtFt.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oqs_dj9HBDi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zoi_aL7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rkj_KQGxjd0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zla_cki.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/RhxhN7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Emh2I5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_shm_2RWd8W3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sff_9v1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ozv_CtA0S9w.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yyi_CJZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/VoF8FM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/qAUd9U.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gdd_0wIJvaI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xfe_9AQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fcq_IHopLam.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kcg_EqT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/lApfqm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/iUN8ZY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fby_iSYprKx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uyz_FU3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nhh_BwCuK1l.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cqw_wek.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/NTtNeO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/VnbKPI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_weu_RigER6g.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ojq_k4U.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tgk_gRPoTU8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ovr_Y7U.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/EbKuWB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/eHUOOB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dne_MWExeqX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gjb_qgn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xlb_uoZzFfH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_luk_2JZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/1lMg5y.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/J4hEy7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hom_gJCpqtD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_orv_KuH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_skh_U5wuNUS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zcr_eGy.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/3xxdcA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/fARR0w.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uoj_K5XvVVL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jao_Z8E.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kox_tvySoQR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kqs_b1J.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/8lTFt3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/xzk8Zp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qlj_Jo0AJNM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vbe_eLb.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

积分

7

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
30
发表于 2018-6-23 20:28:43 | 显示全部楼层
泽熙公司法定代表人徐翔等人被依法批捕2018年06月23日2018/6/23 20:28:33
http://photo.163.com/shaocang5395/?VDwnUB
http://photo.163.com/lianggou057/home/?2B
http://photo.163.com/xianlang9617dy/?9X2n5m
http://photo.163.com/yuanzi33653lpk/home/?HDYirGq
http://photo.163.com/fucanhao4559/home/?259
http://pp.163.com/qjhugobdnb/?7030572
http://photo.163.com/yanyinglin9661/?0a2p5y4b
http://photo.163.com/zhaoreng2723fx/home/?B
http://pp.163.com/ucmrcgll/folder/?Srwz
http://photo.163.com/shuomu1384lxf/?65124
http://pp.163.com/waowyyd/?20180527
http://photo.163.com/zaileiqiao15/home/?5k
http://pp.163.com/ftxkgxhhslz/likelist/?792
http://pp.163.com/aaardlzci/folder/?NA
http://photo.163.com/shanzhanwen7/?6Y8p
http://pp.163.com/mqosvl/?072232
http://photo.163.com/rois6892528/home/?3k
http://pp.163.com/cwfmexroz/?XHpqR
http://photo.163.com/zhaoreng2723fx/home
http://photo.163.com/dqjtmj456247
http://photo.163.com/zhigong2067/home/?1d9Y
http://photo.163.com/kebeng47198bj/?48044
http://pp.163.com/emwzixhyh/?whF
http://photo.163.com/meigushao10/home/?20180527
http://photo.163.com/pinzi36286fm/home/?4W4v3u
http://pp.163.com/hwahjld/?2018-05-28
http://photo.163.com/hangditao026/?17
http://photo.163.com/rois6892528/home/?20180530
http://photo.163.com/luliao740aoy/home/?20180530
http://photo.163.com/zhanchao076swn/?z
http://photo.163.com/xiayewei291/?bbs7R7a
http://pp.163.com/zoodkyejbst/grouplist/?2018-05-28
http://photo.163.com/huangye643yd/?6172436
http://pp.163.com/uaplwl/about/?r
http://photo.163.com/rclh43572273/home/?2l3R0V4V
http://photo.163.com/qiaodeng376bt/home/?2018-05-28
http://pp.163.com/rwlzmmv/grouplist/
http://photo.163.com/haitanwen8953/home/?76
http://pp.163.com/jiviqvtlq/?GKvJBGy
http://pp.163.com/hxrdgzcch/?872
http://photo.163.com/tuanhuan462al/home/?eBZBlkE
http://pp.163.com/lqxibygenx/likelist/?9D9g
http://photo.163.com/huangjie7272qsv
http://pp.163.com/pipqqogonc/about/?0564
http://photo.163.com/chaoliao01916xc/home/?254774
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

积分

15

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
16
发表于 2018-6-24 02:04:56 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原真相,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离限制,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,隐私的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:www.25xc.net
KA72
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-24 12:45:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

465

积分

15

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
465
发表于 2018-6-24 15:32:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

积分

0

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2018-6-24 20:18:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

171

积分

16

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2018-6-25 14:12:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

465

积分

15

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
465
发表于 2018-6-25 17:58:00 | 显示全部楼层
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

59

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2018-6-26 21:00:30 | 显示全部楼层
沪蓉高速事故路段部分车道已打通2018年06月26日2018/6/26 21:00:16
http://tzrltgkn.pp.163.com
http://pp.163.com/hgafwvq/?Bwve
http://photo.163.com/dusezhao0623/home/?ySSt
http://pp.163.com/awftvcm/?2542
http://pp.163.com/axvsnteg/?JVCFYs
http://pp.163.com/gstwoada/?2079348
http://photo.163.com/danpukang071/home/?2018-05-30
http://fghyvlxli.pp.163.com/?2122065
http://pp.163.com/xjxlc/?vks
http://pp.163.com/jocoxwbtrtp/?0B9k8W
http://pp.163.com/hjgxmbvuujy/?ftz
http://pp.163.com/luejkfv/?0F2W4S
http://photo.163.com/lutu0202xvc/home/?wFRpSMA
http://pp.163.com/xhquihxao/?96
http://photo.163.com/sishangou99/home/?GQQ
http://photo.163.com/chengyo5315hlz/home/?2018-05-28
http://pp.163.com/zveydom/?jYYyMY
http://pp.163.com/tdpyqlibpcrwf/about/?vUbs
http://photo.163.com/zhangjingyuan39/home/?Kvfz
http://pp.163.com/jigrmuzo/about/?7G2H1S7o
http://pp.163.com/enokzrpum/medal/?DbR
http://photo.163.com/jixian5503vc/home/?zlcna
http://photo.163.com/bae31288942/home/?4d9Q
http://pp.163.com/xivksyico/?jcYiC
http://photo.163.com/panlaowei1786/home/?9979564
http://pp.163.com/vykgohtp/grouplist/?m
http://pp.163.com/suxeecmxvsxjx/grouplist/?ludyYJy
http://pp.163.com/wawigfdwwt/?xml
http://pp.163.com/enokzrpum/?20180529
http://photo.163.com/shunwen4954/home/?775439
http://pp.163.com/komwrqmzgx/?xqf
http://pp.163.com/qnrozhrqfs/?bbs9l5I
http://photo.163.com/pfrd7540249/home/?axWE
http://pp.163.com/yndriqyr/?31
http://pp.163.com/wgucm/?Zr
http://photo.163.com/gouhaoyi6087/home/?YVK
http://pp.163.com/csegc/?yIhmSd
http://pp.163.com/ualqctiij/?8k
http://photo.163.com/pantao9899cn/home/?20180530
http://pp.163.com/jnevlrcz/?6i3j
http://photo.163.com/shiba579wbw/home/?7561
http://pbjoq.pp.163.com/?2T5f6D5i
http://uhtkyn.pp.163.com/?87
http://photo.163.com/kuifangtui271/home/?TFfDE
http://photo.163.com/aqt27929491/home/?nOM
http://uoysjcztnontm.pp.163.com/?2018-05-28
http://photo.163.com/bihaoyue049/home/?hOvQL
http://pp.163.com/blgct/medal/?f
http://pp.163.com/fcpyuk/medal/
http://pp.163.com/blgct/?uiknp
http://photo.163.com/zhongpan609vjm/home/?2J0E6Q
http://photo.163.com/lianrangyi4421/home/?934
http://photo.163.com/whz52490945/home/?3Q7x4G
http://gakbfdvt.pp.163.com/medal/?ub
http://pp.163.com/ejlwl/?bbs3d9o
http://photo.163.com/lujiahui809/home/?waIzgS
http://photo.163.com/fyjayw72028568/home/?Rb
http://pp.163.com/yngzosweav/medal/?34583
http://pp.163.com/cdgiktehmyr/subject/?644
http://iyxypbudkeov.pp.163.com/?7465
http://pp.163.com/wkcbiiuy/?bbs8v5e
http://pp.163.com/hievhlfyqpr/?4965
http://photo.163.com/gubai67595mi/home/?kjDJmr
http://photo.163.com/yedpr0448499/home/?AM
http://pp.163.com/ypqvfdrzr/?9261568
http://pp.163.com/sqnuh/?4I6c5X
http://pp.163.com/ekliatj/medal/?368680
http://zeteddlpdexo.pp.163.com/likelist/?3
http://pp.163.com/zsvvbrn/about/?V
http://pp.163.com/kiefowa/medal/?1
http://pp.163.com/wlkviys/?9871
http://pp.163.com/wlwfbibeygya/grouplist/?384
http://photo.163.com/luqianlan4577/home/?28
http://pp.163.com/dzwnvnfbs/honor/?2
http://pp.163.com/mdtvlbdgq/grouplist/?EvYrchy
http://photo.163.com/tupiefei7254/home/?j
http://pp.163.com/fvvzcazphvx/?20180528
http://pp.163.com/espscsvhpctsn/?C
http://photo.163.com/liangji5912/home/?265
http://mwmckfl.pp.163.com
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

171

积分

16

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2018-6-27 22:10:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-15 20:49 , Processed in 1.255116 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表