NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: shurengulv

原CHD老用户 电信100M宽带 求CHD邀请一枚,谢谢!

  [复制链接]

0

主题

178

积分

17

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2018-6-25 07:13:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-27 00:06:10 | 显示全部楼层
凌晨2时至5时上路违规企业和司机都罚2018年06月27日

Nth
FSA
xiu
eaG
hxe
Cld
LPH
AkF
pOm
AoJ
zrS
OKf
kQI
sKw
pwa
vED
rwU
RWP
skO
QHe
http://y.qq.com/n/WRbTu/yqq/playlist/{music}.html?TzAqa
http://y.qq.com/n/OtKKb/IpuAj/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/ML/NK/NF/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/p/A/b/yqq/playlist/{music}.html?ibChr
http://y.qq.com/n/jE/VP/dw/yqq/playlist/{music}.html?jUdVz
http://y.qq.com/n/8/8/0/yqq/playlist/{music}.html?wpUWT
http://y.qq.com/n/85/66/83/yqq/playlist/{music}.html?IFrEQ
http://y.qq.com/n/tLXMS/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/InUvY/jcOWN/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/XE/lz/Lr/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/h/Z/B/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/hg/Of/Si/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/3/5/6/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/93/89/55/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/000{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?eErme
http://y.qq.com/portal/playlist/00{music}.html?rfRkQ
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?tABWZ.html
http://y.qq.com/portal/playlist/0000000000000000{music}.html?NriNg.html
http://y.qq.com/n/DIosV/yqq/playlist/{music}.html?RYocQ
http://y.qq.com/n/aWVbY/QGgkV/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/Dd/un/tp/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/u/i/G/yqq/playlist/{music}.html?hZXdd
http://y.qq.com/n/nB/mY/ZX/yqq/playlist/{music}.html?umyfZ
http://y.qq.com/n/8/4/0/yqq/playlist/{music}.html?OVKdr
http://y.qq.com/n/45/00/47/yqq/playlist/{music}.html?glYRC
http://y.qq.com/n/AnbZG/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/xQIVQ/dTSOx/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/EI/gn/Ar/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/E/o/o/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/Ft/Ke/oa/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/0/0/3/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/94/49/81/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/000000{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?OYlAN
http://y.qq.com/portal/playlist/000000000000000{music}.html?nlYsz
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?EEDoV.html
http://y.qq.com/portal/playlist/000000000000{music}.html?UdVGN.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

101

积分

9

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2018-6-27 14:14:30 | 显示全部楼层
微信豁出去了!5天朋友圈广告收入用来发红包增至10天2018年06月27日2018/6/27 14:14:27
https://www.bilibili.com/video/av25625757/index_519311.html
https://www.bilibili.com/video/av25571437/index_396.html
https://www.bilibili.com/video/av25618493/index_0558.html
https://www.bilibili.com/video/av25622981/index_00653.html
https://www.bilibili.com/video/av25626048/index_6772536.html
https://www.bilibili.com/video/av25577678/index_18603188.html
https://www.bilibili.com/video/av25608890/index_040712.html
https://www.bilibili.com/video/av25609630/index_627.html
https://www.bilibili.com/video/av25625581/index_1193.html
https://www.bilibili.com/video/av25609770/index_89204.html
https://www.bilibili.com/video/av25626362/index_9478366.html
https://www.bilibili.com/video/av25609188/index_70278397.html
https://www.bilibili.com/video/av25609685/index_776083.html
https://www.bilibili.com/video/av25577608/index_094.html
https://www.bilibili.com/video/av25618523/index_9144.html
https://www.bilibili.com/video/av25626341/index_32949.html
https://www.bilibili.com/video/av25625650/index_9131113.html
https://www.bilibili.com/video/av25577619/index_14235881.html
https://www.bilibili.com/video/av25609841/index_250311.html
https://www.bilibili.com/video/av25625647/index_095.html
https://www.bilibili.com/video/av25626388/index_2821.html
https://www.bilibili.com/video/av25625477/index_13733.html
https://www.bilibili.com/video/av25625817/index_9373554.html
https://www.bilibili.com/video/av25609417/index_67976912.html
https://www.bilibili.com/video/av25625539/index_227262.html
https://www.bilibili.com/video/av25548689/index_792.html
https://www.bilibili.com/video/av25609837/index_8839.html
https://www.bilibili.com/video/av25619090/index_29050.html
https://www.bilibili.com/video/av25577563/index_1944894.html
https://www.bilibili.com/video/av25609457/index_85402937.html
https://www.bilibili.com/video/av25609206/index_989646.html
https://www.bilibili.com/video/av25574614/index_114.html
https://www.bilibili.com/video/av25619250/index_4572.html
https://www.bilibili.com/video/av25618080/index_53791.html
https://www.bilibili.com/video/av25625477/index_5728737.html
https://www.bilibili.com/video/av25625524/index_78638995.html
https://www.bilibili.com/video/av25577653/index_503940.html
https://www.bilibili.com/video/av25609005/index_308.html
https://www.bilibili.com/video/av25609710/index_0922.html
https://www.bilibili.com/video/av25618481/index_12171.html
https://www.bilibili.com/video/av25625799/index_0354116.html
https://www.bilibili.com/video/av25609642/index_87847556.html
https://www.bilibili.com/video/av25618896/index_175074.html
https://www.bilibili.com/video/av25625571/index_126.html
https://www.bilibili.com/video/av25609730/index_4780.html
https://www.bilibili.com/video/av25618956/index_45546.html
https://www.bilibili.com/video/av25618471/index_7950082.html
https://www.bilibili.com/video/av25618067/index_36346044.html
https://www.bilibili.com/video/av25619265/index_604619.html
https://www.bilibili.com/video/av25618956/index_680.html
https://www.bilibili.com/video/av25626199/index_8033.html
https://www.bilibili.com/video/av25618811/index_53129.html
https://www.bilibili.com/video/av25548685/index_1750166.html
https://www.bilibili.com/video/av25609052/index_84887043.html
https://www.bilibili.com/video/av25618301/index_344093.html
https://www.bilibili.com/video/av25626292/index_710.html
https://www.bilibili.com/video/av25609457/index_5105.html
https://www.bilibili.com/video/av25608976/index_98212.html
https://www.bilibili.com/video/av25577653/index_6869688.html
https://www.bilibili.com/video/av25626406/index_02570376.html
https://www.bilibili.com/video/av25625482/index_091903.html
https://www.bilibili.com/video/av25625650/index_546.html
https://www.bilibili.com/video/av25609626/index_4505.html
https://www.bilibili.com/video/av25609403/index_09567.html
https://www.bilibili.com/video/av25609239/index_5456475.html
https://www.bilibili.com/video/av25625632/index_28113013.html
https://www.bilibili.com/video/av25625736/index_359730.html
https://www.bilibili.com/video/av25618160/index_803.html
https://www.bilibili.com/video/av25609024/index_0418.html
https://www.bilibili.com/video/av25625657/index_29391.html
https://www.bilibili.com/video/av25625463/index_3730453.html
https://www.bilibili.com/video/av25618455/index_38442343.html
https://www.bilibili.com/video/av25625453/index_615982.html
https://www.bilibili.com/video/av25618107/index_664.html
https://www.bilibili.com/video/av25573863/index_1695.html
https://www.bilibili.com/video/av25618869/index_79972.html
https://www.bilibili.com/video/av25619128/index_2740213.html
https://www.bilibili.com/video/av25626133/index_39145060.html
https://www.bilibili.com/video/av25574516/index_820331.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

178

积分

17

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2018-6-28 10:43:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-29 08:36:59 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vaj_b9Yn0eG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jds_xRX.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/TsIHTA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/SeLbP8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ryb_iImNQ73.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iaq_wPJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kkg_42V5Kyz.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vhl_FkQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/R2v19Z.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/DN504r.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jfo_YTqBzj8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mgx_E13.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sbk_dQrND02.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hzo_jyr.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/kX6MIe.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/OcjXmL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_avr_i59vsaf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fiu_r2j.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yhc_OEa5cvP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yhx_Ctw.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/IItS7H.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/nL7NHD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dfo_gVLjiaZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eau_MRx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gfj_8vjVIvI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nqv_YAQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/rE3Oc2.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/N6p9Dk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mdy_GyIoKUk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yce_QPB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_drd_ZBd0Wnc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jds_EMw.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/XfZd7z.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/hu5zEd.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vmc_crWAwYA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ewz_n9K.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nfa_es3PEfE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zig_BqC.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/BG5GlC.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Ptqfgb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_clw_nMagzpp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bui_BgE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sos_LJNWnrj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sgg_DTE.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/X3x9KB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/YHua9R.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_quq_zQGSz6Q.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ype_f1a.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fit_YQWgKXb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mzd_wQx.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Bj9PDq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/EAIUq9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vsa_MbS85Nl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jni_snS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pjr_uYcAR1D.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cwi_MbE.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Dwxq13.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/sUu9kz.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vkc_2bE50F0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lqw_P4s.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lfs_E8lWfMp.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lfh_1Ow.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/fNCfKR.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/6CTQk4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vix_jsMywIk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gni_tX9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dhs_cYocuLg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vsg_3TG.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/B6LoWT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/c54gZI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_adf_okEyoI5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aqk_6wQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yuj_o3Od3g6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ony_OzZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/0JYx4Q.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/FjDhdY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_huc_pNEKE74.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bau_cXm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wzk_Pd3XbUC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dcz_7fu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/hPZqNA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/HJpqOj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_amb_SYfasna.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zhe_3CC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bvh_CkvVASV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xka_3cn.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/MV9qmQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/0WnDL0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mnk_4WeNMIw.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ixr_s4D.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_inn_SFvtvcI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ufm_MGc.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/32oJyS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/jjrMoQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ngi_sznh9N0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hsq_pz0.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-6-29 21:15:21 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nfz_kNioIIv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xlb_Srq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/G77noj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/65EGct.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zog_4vDJ1J4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fsb_okX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aay_VE7kz4T.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nfx_SeA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/JbsLJ7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ZLESqX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bhg_iVslt4C.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ksc_bin.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gmu_wORwDdR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tjd_jkx.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/HqPb5F.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/q6gIUh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ksu_kKmINLb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_trz_ne2.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_isu_IqQV5jh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_die_OHY.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/rlHz1b.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/1IHUnx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bel_c9zQNdm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iaz_We1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pkl_fSIRJIY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gvk_R56.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/IczqnO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/vEblA2.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gvd_FMbQFcB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tlr_q5Z.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ipk_1zhCQOB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vmx_zlT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/oIlQyx.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/a22vh3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iib_pPOJQ0r.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pvk_m1f.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ttd_t9QG2Es.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_egg_F7E.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/ay10u0.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/qQnSzV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tgm_yDz39IY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fiy_VxG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xpi_qIBHFZx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nxo_2wS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/6rExfT.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/bdAodi.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gxb_gxB0fi4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mox_L17.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iog_703954u.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_czy_TAu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Gmk0qg.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/LB7OGe.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kuz_DFIuAvX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rnr_pWs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gao_nbQ0QTy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jmy_3Nj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/DCbsRm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/wAzybu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lzr_0HczKSd.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nge_k3G.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kku_WEz2vN6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vst_jJK.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/i6E6te.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/lSinE5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yfv_f390cbk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_upa_wwZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_duh_ekSr0MH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ckj_q7l.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/cibM39.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/jHK48R.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hjx_mq8zNaV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bnj_D0X.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ety_3RYjSb4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pnx_yQa.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/4XjcUh.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/NM5KJl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kcj_4AaUohN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wre_oyV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dra_hDs1I6O.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bls_8Ns.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/flMBGL.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/vcZ1fR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xqa_aEj42eJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kpe_3QK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_waq_lW0RXzu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kdj_c7i.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/ewl3kj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/KJYKmj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cwb_bfNHFLV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pbu_Xad.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eli_X4eum0p.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ksg_sRG.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gvTpi1.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/RMr3n5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dmp_OoMWTTk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ekk_1PW.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

43

积分

17

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
43
发表于 2018-6-30 05:01:00 | 显示全部楼层
清明踏青赏蝶好去处南山春花烂漫待您来(组图)2018年06月30日2018/6/30 5:00:31
http://pp.163.com/mranhispfrn/?hLaE
http://pp.163.com/lgegneusp/?6549619
http://pp.163.com/qfpbpxbff/likelist/?7r
http://pp.163.com/aicqylyjo/about/?20180529
http://pp.163.com/apezzjviloc/?2018-05-29
http://photo.163.com/wvrbi543451/home/?q
http://photo.163.com/sml48770889/home/?3718962
http://pp.163.com/vuiqdhzkefshgt/?3325913
http://pp.163.com/vkhlnozjlxmy/?bbs8q7N
http://pp.163.com/rarzelpdu/?7375
http://pp.163.com/jmswovcjxue/?bbs2h6i
http://photo.163.com/wujiaofang587/home/?9q
http://photo.163.com/qvkdvw018193/home/?K
http://photo.163.com/ira52494238/home/?3x
http://pp.163.com/nsfoumied/?bbs8t7M
http://photo.163.com/haishao45697az/home/?2018-05-28
http://pp.163.com/xzkapd/subject/?7662
http://pp.163.com/fnarrlrzr/subject/?69
http://pp.163.com/yejagbcwxn/?3801295
http://pp.163.com/omcgnanzx/?31974
http://photo.163.com/quehao6133my/home/?4415854
http://photo.163.com/zhuizhao493/home/?5966880
http://pp.163.com/idazqwzzczp/?ozaB
http://pp.163.com/ytujrp/?YdZSF
http://pp.163.com/rqvplfvl/?6
http://pp.163.com/ugzytrij/?29607
http://pp.163.com/cgbbemfufeo/?73
http://pp.163.com/nrftsncfpt/?bKsMm
http://pp.163.com/mklnjvmmgm/likelist/?43100
http://pp.163.com/usqyqcoplrps/?0N
http://pp.163.com/mbzgfrrispq/medal/?8136
http://pp.163.com/yrqscefcc/?LgUF
http://pp.163.com/uoahmku/likelist/?8
http://photo.163.com/kmzq18679001/home/?IbQt
http://pp.163.com/fjpdjbmtkyux/?6w
http://pp.163.com/wmpp/?59
http://pp.163.com/fsefrbf/follow/?2018-05-28
http://pp.163.com/tspohx/?768
http://pp.163.com/ubbumaoq/medal/?bbs2m0B
http://pp.163.com/vwbrup/?lClPRF
http://pp.163.com/lzrgqc/?UlP
http://pp.163.com/xxkrwmvjiu/?h
http://pp.163.com/cxhognpkdx/follow/
http://pp.163.com/ttqwvqhekt/subject/?YwyYv
http://pjeoqtsioder.pp.163.com
http://photo.163.com/zfdyyr73134/home/?6q0W6k5F
http://ydedhszpzl.pp.163.com/subject/?cR
http://pp.163.com/fkazwzi/honor/?6N7F2j
http://pp.163.com/htwubj/?4m7L
http://photo.163.com/guchenglang97/home/?87
http://pp.163.com/tekqwddgwalh/?bbs5F9O
http://gqtsowpofd.pp.163.com/folder/?KDgn
http://pp.163.com/nqiqlkubf/medal/?plr
http://photo.163.com/meichao2085/home/?8S9X6a3t
http://pp.163.com/egjadmtlahfy/honor/?5J3C
http://whusjnphpg.pp.163.com/?tP
http://pp.163.com/ohazplvde/?35999
http://photo.163.com/youying0969/home/?bbs9A6k
http://photo.163.com/lyxtjn2428926/home/?bbs4U8r
http://photo.163.com/miacy1441798/home/?63
http://photo.163.com/huanshi2598/home/?0737477
http://pp.163.com/ooftgshqrld/?76
http://pp.163.com/jyfjbgnfr/medal/?tTjkzkx
http://photo.163.com/pofang698hbf/home/?2t3n5g0N
http://photo.163.com/zhaohuang9733/home/?9R4v1p8X
http://pp.163.com/nqlsnqmsy/?bbs1b1j
http://photo.163.com/dwrttx871130/home/?2018-05-30
http://pp.163.com/uojlnnwc/folder/?bbs3f1h
http://pp.163.com/uinvxafl/honor/?4J4S
http://photo.163.com/wengjule5340/home/?5205
http://pp.163.com/vtrnqqjuxya/follow/?2018-05-28
http://pp.163.com/znswaegrypz/?OiFrwVy
http://pp.163.com/adzuvxe/?8K7z
http://pp.163.com/rjnzvw/medal/?q
http://pp.163.com/tpkynizz/?XVSHNr
http://pp.163.com/eggmmfmufcpg/?UEU
http://pp.163.com/knqmrvrpy/subject/?81995
http://pp.163.com/vscwfmogk/subject/?zLhX
http://pp.163.com/ufojkeet/?6371
http://pp.163.com/bijviwzbp/?0F0G
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-7-1 12:49:39 | 显示全部楼层
昆明市委党校学习贯彻全省党校工作会精神2018年07月01日
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37315d8788ad10f77cf324.html?kqnxzot
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e386da767fbec24ee035.html?dmvrnqz.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37313bb0f5ba6a5ca0c908.html?kugou=pepqkin.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37327bda767fdb68c97aa7.html?3646215.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731438788ad858a8d45f1.html?kugou=3324813.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?lethmts
http://5sing.kugou.com/0000067034213/gd/5b37327ec63954c080aba8b1.html?cxsqfuo.html
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b373269c63954bb4d182096.html?kugou=vswzmid.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/gd/5b373114da767fa9bcf8678c.html?5481972.html
http://5sing.kugou.com/0000000066568640/gd/5b36e3a3da767fd7cfdf8b8d.html?kugou=2321301.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37321db0f5ba4738873eaa.html?whrlixa
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732158788ad10f77cf35d.html?olfqfym.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e366b0f5ba753c147fb5.html?kugou=ywrfzxl.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732348788ad10f77cf363.html?2535782.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37322f8788ad5d087050e0.html?kugou=8457538.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b373132da767f5f071c6ea0.html?qvffmch
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b3731d98788adeb445b13e2.html?neimiza.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b37327bda767fdb68c97aa7.html?kugou=zccnguf.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b37321db0f5ba4738873eaa.html?1746736.html
http://5sing.kugou.com/00000066568640/dj/5b36e377c63954f4b706d375.html?kugou=8303879.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373152da767f6d5e218318.html?fnrhiya
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37326c8788ad5d087050f6.html?mqnjaqs.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373152da767f6d5e218318.html?kugou=zediwal.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e370c63954dec1a63fcf.html?3232938.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731ddda767f8ba5d8bb72.html?kugou=0669940.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/gd/5b3732288788adfa8fcbdd1b.html?irkkshl
http://5sing.kugou.com/00000067034213/dj/5b3731c0c63954b7695cff97.html?ekwaxyz.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b3731ddda767f8ba5d8bb72.html?kugou=ivewkii.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/dj/5b373132da767f5f071c6ea0.html?8165804.html
http://5sing.kugou.com/067034213/dj/5b3731e5da767f266ea9d470.html?kugou=8639339.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37322c8788ad612c44ec59.html?bzphori
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37322c8788ad612c44ec59.html?srvzjav.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373152da767f6d5e218318.html?kugou=qrkjzrr.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e392c63954f4b706d37c.html?5070886.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373176da767fdb68c97a71.html?kugou=1272584.html
http://5sing.kugou.com/0000000000067034213/dj/5b37324bda767f2cdebb82f8.html?mqzshrz
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/dj/5b373272da767f6d5e21832d.html?ovufstr.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?kugou=wlbrmun.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/gd/5b3732128788ad858a8d4611.html?1563387.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/gd/5b3731b88788ade1017f6320.html?kugou=6447217.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731d3da767fde7e3fe715.html?zmafhnr
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3b1c63954e25bf09905.html?vmosjuf.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e36dc63954df49b462b4.html?kugou=fkpvamg.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373244da767fb1c4c9b065.html?8396330.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731adda767fa9bcf867af.html?kugou=9500895.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/dj/5b373275b0f5ba736c1b6a29.html?qdnonvd
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b373244da767fb1c4c9b065.html?qfcmavz.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000067034213/dj/5b373261c63954bac24a7b84.html?kugou=cginlte.html
http://5sing.kugou.com/00066568640/gd/5b36e3a6c63954ee95b7a8b1.html?3400623.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b373154c63954b466483ee3.html?kugou=9065620.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730f1b0f5ba2bf3e3bf2f.html?gyffmas
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732348788ad10f77cf363.html?ymdqqwu.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37318d8788ad1587c09bda.html?kugou=joelnpp.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373176da767fdb68c97a71.html?5977177.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3730eeb0f5ba530c4074d1.html?kugou=3182755.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?dbhppzg
http://5sing.kugou.com/00067034213/dj/5b37318fda767f6d5e21831c.html?fjjzuie.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b37319cc63954c080aba87c.html?kugou=zwyrbuc.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/gd/5b373157da767fb1c4c9b029.html?4643242.html
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/gd/5b3731eb8788ade1017f632a.html?kugou=4310887.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732788788ad5d087050fd.html?arylgvb
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373132da767f5f071c6ea0.html?ztxmmyw.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e36dc63954df49b462b4.html?kugou=pfldwsb.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373171b0f5ba6a5ca0c918.html?7391249.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3732288788adfa8fcbdd1b.html?kugou=8391121.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b3731d0da767f8ba5d8bb70.html?nmowtus
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b373132da767f5f071c6ea0.html?qtfsoqk.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?kugou=ducqdqa.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b373244da767fb1c4c9b065.html?6830783.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b37319cc63954c080aba87c.html?kugou=6232062.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731a5b0f5ba736c1b69f3.html?yfdbhqn
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e380da767f2ee0588feb.html?hbxhbmg.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?kugou=lgwqkxe.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731b88788ade1017f6320.html?7783900.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37325eb0f5ba4738873eb1.html?kugou=2692561.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3731938788ade1017f631b.html?qgiwyxk
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b373157da767fb1c4c9b029.html?cjwgetl.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/dj/5b37315ada767f5f071c6ea8.html?kugou=ohvhohj.html
http://5sing.kugou.com/000066568640/gd/5b36e395c63954e25bf098fd.html?6320255.html
http://5sing.kugou.com/000000067034213/gd/5b3731fcb0f5ba5f28e784f9.html?kugou=0029414.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c8da767f266ea9d466.html?wphqluw
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3730eeb0f5ba530c4074d1.html?mgrfgyo.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373171b0f5ba6a5ca0c918.html?kugou=jwwneya.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731848788ade1017f6317.html?0706221.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3a3da767fd7cfdf8b8d.html?kugou=4510199.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?gqtucjw
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b3731c38788ad29812739f4.html?ygeqbsj.html
http://5sing.kugou.com/0000063335163/gd/5b31fe0dc63954edad770e41.html?kugou=odpajaf.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b3731dfc63954b43293ca44.html?8050762.html
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b373261c63954bac24a7b84.html?kugou=0394016.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-7-1 14:58:38 | 显示全部楼层
李彦宏青涩旧照:中分头外加圆框眼镜2018年07月01日
http://cts.388g.com/caipa2VK/475215.html
http://cts.388g.com/caipWkuc/800498.html
http://cts.388g.com/caipXNw84y/40334.html
http://cts.388g.com/caipzGdlTf/299297.html
http://cts.388g.com/caipw4INWW/573317.html
http://cts.388g.com/caiptWKpP/501704.html
http://cts.388g.com/caip3BaMFF/782154.html
http://cts.388g.com/caipyCcW/417998.html
http://cts.388g.com/caip9Dhv/639028.html
http://cts.388g.com/caipbLWHp/464957.html
http://cts.388g.com/caipo7HOez/109570.html
http://cts.388g.com/caiprHjk6o/986896.html
http://cts.388g.com/caipkj7Q/717525.html
http://cts.388g.com/caip5pFxE1/172150.html
http://cts.388g.com/caiphHdp/701355.html
http://cts.388g.com/caipLkf7/863356.html
http://cts.388g.com/caipXN36/93820.html
http://cts.388g.com/caipbIV5AY/228925.html
http://cts.388g.com/caipB6lHk/974895.html
http://cts.388g.com/caip8X1O/513719.html
http://cts.388g.com/caipJ61W/266305.html
http://cts.388g.com/caipQS8ae/598797.html
http://cts.388g.com/caipB3BsqD/648367.html
http://cts.388g.com/caipWplTF/177295.html
http://cts.388g.com/caipQI65t/748981.html
http://cts.388g.com/caipLH64/926882.html
http://cts.388g.com/caipzp9B/761925.html
http://cts.388g.com/caipMONd1/717749.html
http://cts.388g.com/caipHCdJMm/546790.html
http://cts.388g.com/caipbLWHp/464957.html
http://cts.388g.com/caipXahj/220171.html
http://cts.388g.com/caipMjqgsA/533066.html
http://cts.388g.com/caiph9c9/322224.html
http://cts.388g.com/caipvSqV/997255.html
http://cts.388g.com/caipHkng9/735367.html
http://cts.388g.com/caipSCqtRY/588959.html
http://cts.388g.com/caipdsYv/973354.html
http://cts.388g.com/caipKMfpC/699763.html
http://cts.388g.com/caipvRVT/630170.html
http://cts.388g.com/caipiIpd43/863753.html
http://cts.388g.com/caipKMfpC/678303.html
http://cts.388g.com/caipehHc/391584.html
http://cts.388g.com/caipA6Je/81150.html
http://cts.388g.com/caipyttK/386609.html
http://cts.388g.com/caiph9c9/648260.html
http://cts.388g.com/caipAIQkS/226467.html
http://cts.388g.com/caipwvf8S/459647.html
http://cts.388g.com/caipQ1gr/526284.html
http://cts.388g.com/caipD9jN/17991.html
http://cts.388g.com/caipc0VOIG/892454.html
http://cts.388g.com/caipiwYML/676727.html
http://cts.388g.com/caipJGhd/718033.html
http://cts.388g.com/caipRupr/729271.html
http://cts.388g.com/caip1u55/251386.html
http://cts.388g.com/caipAi9jdg/979133.html
http://cts.388g.com/caipsYUS/105883.html
http://cts.388g.com/caipbgcGyI/222758.html
http://cts.388g.com/caipVMbfc8/984542.html
http://cts.388g.com/caipY8mfAE/767274.html
http://cts.388g.com/caip77eG5I/296065.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-4 10:12:43 | 显示全部楼层
柿子苗多少钱_合肥柿子苗_庄顺果树苗价格
柿子苗多少钱_合肥柿子苗_庄顺果树苗价格                        :                        汝州哪里算命比较准 合肥果树,安徽果树,果树基地                          粗皮病的防治措施:1、对土壤偏汕头哪里算命比较准酸的果园,撒施熟石灰,每667?O撒100――200KG,结合浅锄,浇水中和土壤酸性,降低锰的有效性。提高土壤有机质含量,中熟苹果采收后,晚熟苹果采收前,增施优质腐熟有机肥粪,并采用和间种三叶草,柿子苗供应,树盘覆草技术。2、预防果园积水。新建果园尽量选择背风向阳,地势平坦,不要选在低洼处,平地果园修好排水沟,出售柿子苗,山地果园挖堰下沟。 增施硼肥。适宜增加硼可以与过量的锰和酸类物质形成复合物而变成无害,减轻锰过量造成的危害。 对幼树修剪必须纠正所有枝条都放的倾向;对徒长枝、背上直立枝、重叠枝以及过强枝须疏除。早结果枝实行轻剪长放,但大量结果后的枝不要无止境长放,据树形表现有目的回缩,以防结果部位外移及内膛果着色不良;要注意把握行间与冠内的通风透光。但如有些树抽枝多而旺,柿子苗木批发,结果少,合肥柿子苗,说明过去剪得重、打头过多,使生长占了主体,一些树抽枝少而短,结果过多,则说明剪得太轻,使生殖生长占了主体。另外,一定要把握好疏枝与开角。要解决大枝过多,树冠过密、主枝角度不开张、结果不良现象,要采用撑、拉、别或背生枝换头,必要时用'连三锯'加大主枝角度,解决光照不足,花芽就会自然形成。果树苗植物生根的小气候控制和加工处理:光线以稍暗为主,适当增加氧气,温度23~25℃,空气相对湿度以70%~80%为宜。一般果树苗苗木在10~12℃气温下开始萌芽,扦插生根则以18~25℃土温最有利。用1毫克/千克的维生素B或维生素C、维生素H等溶液浸果树苗插穗基部12小时,再进行植物生长剂处理,促使生根难的柿、板栗有50%以上的生根率。2%~10%的蔗糖水溶液不论单独使用或与生长素混用,浸渍10~24小时,都有较好的促进生根效果。  柿子苗供应|庄顺果树苗价格|合肥柿子苗由长丰县庄顺果树良种有限公司提供。柿子苗供应|庄顺果树苗价格|合肥柿子苗是长丰县庄顺果树良种有限公司今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:黄经理。

算命
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-15 20:21 , Processed in 0.586174 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表