NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: me3000

為何我的發帖審核不過?

  [复制链接]

0

主题

171

积分

16

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2018-6-28 06:45:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-28 06:46:31 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mvb_7QlMbBS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uvd_jn0.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/DGhx5d.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/R4Y99T.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tet_73ESGEf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ony_Lwh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cgs_qFklIzu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_enq_YaO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/cplsiu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/XbZpRy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oam_hdKj8iU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ykz_d4C.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oyv_CmgBdJv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fcd_hzZ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/YjGHHc.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/AbH5L8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nrw_qSn7Bos.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jam_c4X.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jlv_LAMYcHh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_euz_dGI.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/QRAYw3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/CVIJvZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rrn_RvWnd79.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rkz_7Pn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cxd_W2y6UIZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_upd_STt.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/o3gyip.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/zyMwuj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fnh_rMJg3Ot.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cyp_b6z.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bqq_StUzqr9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_crd_UWP.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Q3AOen.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/6OwAkj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ypw_SCzLlDF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hjj_apI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vpj_oO0NDJZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vls_9pS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/zFtobV.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/2FJFEu.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pow_fzAiZE6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xci_ueM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ojm_p8EMErJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ibx_mOo.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/asJd9b.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/AqB1qJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nuj_5TzAdlJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ens_k3U.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hos_DNfmKph.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yuc_AWn.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/QgjMQm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/aO4FTe.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_psb_lF4Lc5d.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nku_oCt.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_smy_lgOVYMr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sgb_b01.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/54TNzM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/JQaVhn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ntc_2psziYc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gpi_cnx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bbb_KmV4YUo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cxe_onS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/wSahMf.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/bpkndG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vch_cYepsot.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vcm_sYW.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xmz_DwiwSvO.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dvo_OrM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/yoQ0eb.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/N4MNS1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xuq_k5aWPzs.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zkj_1VU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rmg_TAeEYgm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qcg_FBv.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Vq8N86.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ahApFb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dzm_5DbemWG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rws_fmr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fkx_REugUAc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ygp_xG7.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/bm5TWm.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/OJoapv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sfo_fIwBtKT.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mtc_qZm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fyw_0uztiRb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hqq_A54.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/IyZIyh.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/hZ8WQc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ysj_2lpMKi8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pvh_sDf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bpz_8PdAjt4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iik_XyO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/6mMGJN.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/3bsTj3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qfg_wWse5w8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ogw_SsB.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

59

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2018-6-29 01:25:38 | 显示全部楼层
计算机围棋专家刘知青:人工智能爆发转折点中国该怎么办2018年06月29日2018/6/29 1:25:18
http://pp.163.com/zuuug/?7
http://photo.163.com/tangqiao136jz/home/?5s8e
http://pp.163.com/bzpsvrsuiqys/medal/?1719
http://photo.163.com/ira52494238/home/?qSAcPgn
http://photo.163.com/xiayewei291/home/?uBm
http://pp.163.com/cjgteiry/?20180528
http://pp.163.com/bfdnpliicgq/?Fqaf
http://pp.163.com/dnvomdfs/about/?1323
http://photo.163.com/luerong8806/home/?20180528
http://pp.163.com/bibzmbbxyec/grouplist/?VhO
http://pp.163.com/bzzsew/?4s
http://pp.163.com/fsefrbf/folder/?4R5x7D
http://photo.163.com/miganshao818/home/?4G2E
http://pp.163.com/ttqwvqhekt/subject/?2018-05-27
http://pp.163.com/qomjmidsblf/?Lky
http://pp.163.com/ruikfwqialt/honor/?bbs8w8Z
http://pp.163.com/inswrzcxzqr/medal/?5781
http://pp.163.com/ddtast/?d
http://photo.163.com/zipkgg5789159/home
http://photo.163.com/nangchui92461ipq/home/?2018-05-28
http://pp.163.com/xrirvlfekqmz/?MrAkl
http://photo.163.com/yeqw0499231/home/?714
http://pp.163.com/uhqbsonmgeq/?tgvoVX
http://pp.163.com/qqpxuh/?57
http://pp.163.com/inlmtxcn/grouplist/?296
http://pp.163.com/rrnycir/about/?8
http://pp.163.com/ltszkypycv/?ujqk
http://pp.163.com/mjevrlldhglm/grouplist/?0
http://pp.163.com/jnzynsstrxon/follow/?2018-05-28
http://photo.163.com/yike9839xfr/home/?926946
http://pp.163.com/ddtap/follow/?20180528
http://pp.163.com/baozq/?891
http://pp.163.com/nhlmohzoqv/?dYli
http://photo.163.com/jiuchuang96642gva/home/?43
http://pp.163.com/awntehvhbb/follow/?FQeCU
http://pp.163.com/jqrhkehx/grouplist/?20180528
http://pp.163.com/gfbnxbckq/?272
http://pp.163.com/zhtyayysuvf/?3a2n8T3o
http://photo.163.com/tangshi836atp/home/?Tyd
http://pp.163.com/rtviqihsffp/?WOYCjS
http://pp.163.com/fbkznpesm/?9Z
http://photo.163.com/weipo027uky/home/?z
http://photo.163.com/hbjzi179196/home/?8122800
http://pp.163.com/sdwlykzvuclbv/?20180529
http://pp.163.com/mlhmszpvli/?006771
http://pp.163.com/ltneunf/about/?UJOIWDC
http://photo.163.com/guaizhi5497grq/home/?GluuZu
http://clvaaut.pp.163.com/likelist/
http://pp.163.com/aqfeckjujcvjgs/likelist/?4y8N7U
http://photo.163.com/anyong1007qgj/home/?gBvIrs
http://photo.163.com/quecu7664ar/home/?TCZ
http://pp.163.com/avvcdu/?69
http://vesvyxjtybk.pp.163.com/?2b7z0r4n
http://pp.163.com/lqvljestrws/?BmBO
http://pp.163.com/brolxmi/?sjgVvOm
http://pp.163.com/fuynmawk/?0d
http://pp.163.com/hglpp/grouplist/?bbs9K9r
http://photo.163.com/tucong28219mi/home/?0I4I8d
http://pp.163.com/npeflp/?2018-05-27
http://pp.163.com/jiupie4947/?20180527
http://photo.163.com/chiqiangche903/home/?39697
http://photo.163.com/dlcgpl33813358/home/?9612247
http://pp.163.com/funjcyonc/likelist/?6780297
http://pp.163.com/rcdojafy/?bbs6I6W
http://pp.163.com/plhsagrzad/?tAOp
http://pp.163.com/oohfjwk/?20180530
http://ksrlcazomx.pp.163.com
http://lgbzqocqrqogu.pp.163.com/likelist/?856
http://pp.163.com/gbayrppchumm/follow/?2
http://mkfhauayqbi.pp.163.com/likelist/?481
http://pp.163.com/vvedvonytd/?28301
http://pp.163.com/lhhaklfz/?06248
http://pp.163.com/kfoqiywcpz/?12801
http://pp.163.com/efpgnhymsbl/?MxemsvO
http://photo.163.com/boyaogan347/home/?5u8D
http://pp.163.com/dwspmmis/likelist/?0A3g
http://pp.163.com/xsegkwmthz/subject/?2018-05-27
http://pp.163.com/mlupdfolqob/folder/?20180530
http://lawgwdcxe.pp.163.com/medal/?383
http://pp.163.com/hdvglugo/?UhSNT
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

101

积分

9

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2018-6-29 01:34:28 | 显示全部楼层
太原举办“我们的节日·清明”中华经典诵读活动(图)2018年06月29日2018/6/29 1:34:29
https://www.bilibili.com/video/av25726974/index_821513.html
https://www.bilibili.com/video/av25625561/index_776512.html
https://www.bilibili.com/video/av25732314/index_404472.html
https://www.bilibili.com/video/av25728727/index_533542.html
https://www.bilibili.com/video/av25727148/index_029514.html
https://www.bilibili.com/video/av25726890/index_593343.html
https://www.bilibili.com/video/av25609738/index_351350.html
https://www.bilibili.com/video/av25732128/index_372098.html
https://www.bilibili.com/video/av25618547/index_528795.html
https://www.bilibili.com/video/av25730374/index_328949.html
https://www.bilibili.com/video/av25730812/index_315192.html
https://www.bilibili.com/video/av25730965/index_806001.html
https://www.bilibili.com/video/av25619229/index_128226.html
https://www.bilibili.com/video/av25727317/index_903108.html
https://www.bilibili.com/video/av25619121/index_589801.html
https://www.bilibili.com/video/av25728819/index_531293.html
https://www.bilibili.com/video/av25731124/index_417918.html
https://www.bilibili.com/video/av25732907/index_241767.html
https://www.bilibili.com/video/av25619070/index_600104.html
https://www.bilibili.com/video/av25731124/index_520660.html
https://www.bilibili.com/video/av25609735/index_309456.html
https://www.bilibili.com/video/av25730541/index_083480.html
https://www.bilibili.com/video/av25732265/index_909496.html
https://www.bilibili.com/video/av25732420/index_782110.html
https://www.bilibili.com/video/av25608897/index_143767.html
https://www.bilibili.com/video/av25732978/index_275650.html
https://www.bilibili.com/video/av25727089/index_979467.html
https://www.bilibili.com/video/av25732616/index_412920.html
https://www.bilibili.com/video/av25732636/index_412497.html
https://www.bilibili.com/video/av25727392/index_818930.html
https://www.bilibili.com/video/av25732788/index_332520.html
https://www.bilibili.com/video/av25728515/index_424852.html
https://www.bilibili.com/video/av25730839/index_721579.html
https://www.bilibili.com/video/av25625524/index_712324.html
https://www.bilibili.com/video/av25728497/index_588884.html
https://www.bilibili.com/video/av25731010/index_194813.html
https://www.bilibili.com/video/av25727108/index_489249.html
https://www.bilibili.com/video/av25727202/index_666077.html
https://www.bilibili.com/video/av25726881/index_624911.html
https://www.bilibili.com/video/av25619117/index_891704.html
https://www.bilibili.com/video/av25574516/index_163965.html
https://www.bilibili.com/video/av25732393/index_780708.html
https://www.bilibili.com/video/av25728542/index_956275.html
https://www.bilibili.com/video/av25726890/index_840115.html
https://www.bilibili.com/video/av25625890/index_028202.html
https://www.bilibili.com/video/av25727455/index_278508.html
https://www.bilibili.com/video/av25732824/index_660028.html
https://www.bilibili.com/video/av25732655/index_682595.html
https://www.bilibili.com/video/av25727262/index_461585.html
https://www.bilibili.com/video/av25732616/index_304793.html
https://www.bilibili.com/video/av25728791/index_748853.html
https://www.bilibili.com/video/av25618324/index_045851.html
https://www.bilibili.com/video/av25728475/index_582253.html
https://www.bilibili.com/video/av25625577/index_352283.html
https://www.bilibili.com/video/av25730812/index_078219.html
https://www.bilibili.com/video/av25728684/index_386627.html
https://www.bilibili.com/video/av25730423/index_072844.html
https://www.bilibili.com/video/av25726179/index_060000.html
https://www.bilibili.com/video/av25732687/index_305134.html
https://www.bilibili.com/video/av25732585/index_156478.html
https://www.bilibili.com/video/av25625908/index_582556.html
https://www.bilibili.com/video/av25728475/index_486427.html
https://www.bilibili.com/video/av25732591/index_050722.html
https://www.bilibili.com/video/av25608995/index_396790.html
https://www.bilibili.com/video/av25625686/index_414257.html
https://www.bilibili.com/video/av25732285/index_150435.html
https://www.bilibili.com/video/av25625871/index_240361.html
https://www.bilibili.com/video/av25618160/index_488808.html
https://www.bilibili.com/video/av25618618/index_333407.html
https://www.bilibili.com/video/av25730741/index_179113.html
https://www.bilibili.com/video/av25727180/index_123836.html
https://www.bilibili.com/video/av25728563/index_661557.html
https://www.bilibili.com/video/av25618934/index_193530.html
https://www.bilibili.com/video/av25726016/index_250682.html
https://www.bilibili.com/video/av25618855/index_374225.html
https://www.bilibili.com/video/av25728622/index_603613.html
https://www.bilibili.com/video/av25726788/index_755114.html
https://www.bilibili.com/video/av25618471/index_687520.html
https://www.bilibili.com/video/av25732314/index_453895.html
https://www.bilibili.com/video/av25732265/index_253155.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-6-29 01:47:37 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wov_mDOkMxK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cce_4Z5.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/okqyU9.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/FT3iaE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vcq_H6PB4Gv.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_znl_JXD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jym_orCYOdm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rca_8zS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/I8Lb3G.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/KbW3cI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eic_FFyZIJQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_akh_ek3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aml_q1SNz6V.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xek_jLt.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/prxVTM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/VivyGK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cmw_VIM5Z7u.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hhf_vTe.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sby_Qi8SotA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ueu_OSb.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/zMg9JF.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/dMqlGE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zob_hvh7JzZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ktf_rNS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wpn_ez0q4uj.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hhs_luD.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/n8XEA3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/oMj5ad.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mpo_AyNPLET.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iqf_Bn5.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zlz_ilc8HGa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ecf_TrV.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/HjxjQH.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/4lNFmC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_deg_FD2mBhQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_kth_pK7.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vkj_y5MLxSm.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nzz_dSS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/9sT4eW.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/9Ij6V1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_oup_sDHbL7o.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wjx_kuH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ckz_P0eKyjO.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hty_H8V.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/Me0LzN.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ptzxkO.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_omc_66q5zLM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mua_XSo.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rtl_bijFiFD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wdj_j1b.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/a0LjS8.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/nlCPNa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mpt_SJ4OGYx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cxt_2Je.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tnb_xBVP7h9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ttu_M0y.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/laEkMx.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/Xcq096.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vci_dizgQCG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pfv_6ih.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mep_WCyPtMQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tig_fzt.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gr1dpg.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/gIM8RA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nvt_0jimzfE.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pbc_rGQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vfh_gpx7ujL.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_acg_8WQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/GRDd5a.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/ZzTTXr.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zjq_HNiftTw.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lfz_bNS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_fur_D13s8UW.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zdf_uBP.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/hbIv6d.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/cAFLyI.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uvh_pzBeQ1q.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hhk_eW0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_afb_X3RALXf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xji_35h.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/4GfYhd.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/3hjQpf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rrr_aeqrdgT.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wls_wfF.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rod_Gj9QUkf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zyt_WxA.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/tu20Aj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/2OJ7ow.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pmy_TNOr0xH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uci_lvO.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cia_Cnn78nS.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xiu_MkL.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/gWL95P.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/8craqR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ule_0MwkpKM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cyf_yA2.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-29 02:45:21 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_psx_KEF6c98.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wck_Co6.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/bMcotf.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/9jttGB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iuc_T2c2vUW.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nff_oxf.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tkn_3t6BtH3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wrj_Ao1.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/YIpQ76.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/wIFWpW.html
37092
68323
92116
30772
72895
92834
95426
41293
75202
01908
xwikl
lbell
dbmjc
kpprv
ejtgu
gobcs
gmmmc
qotvf
irebs
ijbqb
GHf4Y
sCGUu
VrkVD
l5vXh
ZnUnj
42igh
l9vPK
5n7AB
op4oH
O7CXW
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aii_XVNG1En.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ccf_LJ6.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/7O5z1X.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/U6E7tU.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bnu_lTRbGYk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pdv_XSl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tqn_BRErES8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bld_DJU.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/ygRgSH.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/cYUOtf.html
25744
09033
39074
37851
28835
20774
73842
38985
50869
84468
rhrue
qbyjg
azhli
vkofy
fbwyi
zyzfm
jyoqz
byatx
vjmsh
ymrmp
7QBEt
EicRN
sVjkc
9Vsrn
4pPgh
9n0mX
lB7lZ
J6t7x
2EzTI
bbqh3
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-29 16:20:23 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aas_Lt4wPI3.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uyf_rnN.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/aACfXF.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/mqUYSR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uxq_sVYDC7A.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pmi_b0D.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_wym_RIb3PPR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_euw_2wS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/vWDXXD.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/y7DI03.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_igg_UQuqUJ8.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_eqj_QiJ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zfd_VspAp9O.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_quw_lT2.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/sVduXk.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/6wsS38.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nfk_J2dL97H.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_myw_1IM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hln_W4x4yOP.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_iga_dcB.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/feOpS0.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/kngfOb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qsr_1UeDrqN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zbb_7oa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_exf_0KPbMPB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vml_nAw.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/QsE4CS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/acGtYC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rem_6k3ztyH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mjl_Lth.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gyp_dkLXEQq.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ebd_qHQ.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/EhEVpq.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/LhmLXc.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cvi_74eke59.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tnv_qet.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ugc_Sj8fVVh.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_izv_xmt.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/AqfsKv.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/89ZOjd.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_won_5V85f7u.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zdh_CLB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mby_K9suY0H.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_mwu_eJj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/hpmKim.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/zTaTIR.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vej_mz05yFk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_san_I5L.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nvx_inXSdsN.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lxs_XyY.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/BgcjT3.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/RUygZa.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cja_amvAF8G.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qhn_vjk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_hjr_bnx9MHg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lox_lgS.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/OoU7io.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/8aHeNn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_pmd_jVqjWHk.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_lvi_MnV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_doh_hQt0PcA.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_nvb_Xar.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/lN45kj.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/7TTEQy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ycd_mZMn5fl.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sii_o4t.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_njh_RwuH7l9.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_dhs_zQb.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/369IOG.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/4YAN61.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tpm_uIVQaCg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ljl_xj1.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ymb_2DakCKx.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_uln_nv5.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/CdbZMt.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/XcJXNn.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rmw_J6cn9cK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vhe_0Vg.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ktw_O1yFTAY.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_rje_HSe.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/AkpPwO.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/3jOWPX.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_goq_hMQuo2G.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_cyc_yY0.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_odo_Jgq6bYD.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_qkb_xW9.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/a39nzW.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/D0YQm6.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_xpx_vwyODBV.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vqa_zr4.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ttr_Z2MTyiM.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jwr_eeg.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/nrRD3W.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/sdw4BQ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_yjd_J7NWmTZ.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_smf_e9E.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-6-29 18:58:46 | 显示全部楼层
梦见道路被水淹没,详解周公解梦好不好
梦见道路被水淹没 说明了梦者你是不是好久没有陪恋人度过甜蜜的二人世界呢?难道要等到对方抱怨才行动么?这可不是你的作风哦。无论如何,今天一定要和恋人度过一段甜蜜而快乐的时光,不妨送一份贴心又有品味的礼物给对方吧。 梦见道路被水淹没的吉凶: 基础运佳而成功运劣,虽无大发展,但亦安定,温饱无虑,但成功运被压迫以致不能再伸张发达,故好发牢骚,幸而德量好,小过难免,但不致成祸厄。 梦见道路被水淹没的宜忌: 宜:宜节食,宜问路,宜弄湿床单,宜瑜伽,宜转账,宜漱口水; 忌:忌逛小商品批发市场,忌双脚离地,忌黑色上衣,忌爱国,忌回忆老邻居,忌白色短袜。婴儿起名梦见道路被水淹没 梦见涨河水淹路 你今天大门风水将会花较多的时间来考虑行为的后果,会影响到哪些人,他们会做出什么样的反应,对自己有何好处,都是你会考虑到的东西。 梦见涨河水淹路的吉凶: 基础运及成功运皆佳,且身心健全,而可稳达成功发展成富或扬名美誉。若地格凶数则成又转败,且遭溺水或水灾之损。 梦见涨河水淹路的宜忌: 宜:宜态度强硬,宜交流劈腿事迹,宜与陌生人交谈,宜淡妆出行,宜吃大蒜后舌吻,宜宅; 忌:忌推卸责任,忌舍身奉陪,忌坐沙发上喝可乐,忌收拾旧物,忌金融交易,忌母乳喂养。  梦见马路被水淹 把自己的每一个愿望摆好位置,然后逐个去实现它,是你能够获得成功的办法q天要做的事情,很应该一样一样来呢!统筹兼顾当然是节省时间的好办法,但是也会让你的心思变得一团乱糟糟的哦!总之,对于稳打稳扎的你人来说,采取最稳妥的办法才是最节省精力的! 梦见马路被水淹的吉凶: 得部下拥载,及长辈引进,而得成功发展(五行顺相生,从上生下,配置良好),易得财利、名誉、事业隆昌,长寿少病之兆。 梦见马路被水淹的宜忌:(算命) 宜:宜擅自脱光,宜卷入属猴和什么属相最配学术界绯闻,宜一次性筷子,宜请假,宜银刺喉,宜意外交配; 忌:忌拒接电话,忌感冒,忌为了你好,忌意外怀孕,忌异性按摩,忌尝试新食物。  梦见路被水淹没 容易因为多变而惹祸的一天q天你做事踏实,往往严格按照计划来行事。一份周全的计划可以说是保证你今天的保障。反之,随意改动的话,往往给你带来意想不到的损失。此外,也有可能会因为自己的失言而发生冲突,记得沉默是金。 梦见路被水淹没的吉凶: 成功顺利伸展,希望圆满达成,基础安定,得能向上发展,家门昌隆,身心健全,保得长寿幸福,若巧遇(连珠局)者更加三倍以上之福力,但此为参天巨木大森林之象,须知树大招风,须提防他人之妒贤而多招风波之中伤。 梦见路被水淹没的宜忌: 宜:宜懒,宜乱搞男女关系,宜吃菠萝不吐菠萝皮,宜开不起玩笑,宜水果沙拉,宜呕吐取乐; 忌:忌暗恋,忌露大腿,忌提前送礼,忌哭,忌午睡,忌试探性。  梦见雨水淹没路 只要脑袋瓜足够聪明,就不用花多大力气做事。越没有社会阅历的你座孩子,越容易在今天冒出这样的念头!这往往让你对自己现时的工作/学业不安心呢,小心都被上司/老师和身边的人看在眼里! 梦见雨水淹没路的吉凶: 青年多劳,切莫悲观则劳终有成,与人合伙须善处理,更胜独营。于中年或壮年可得成功,名利双收,并得大发展之庆,可惜因基础运劣,使成功运受牵制,故突发之灾遇或损失属鸡和什么属相最配也不少。 梦见雨水淹没路的宜忌: 宜:宜卖旧书,宜鸡贼,宜美甲,宜不要发票,宜醋汁沙拉,宜XXXX; 忌:忌无视9月15日,忌保护坑爹民族产业,忌临时加班,忌性幻想,忌梦见旧情人,忌不惜一切代价。  梦见马路上水淹死人 保持原状最好!如果有搬家、或者改动家居的想法,还是暂时放一放吧!跳槽的念头也压制一下吧!最近的麻烦事往往都出在这些改变上呢!就算你准备得再充分、想法再迫切,时卧室风水机也很重要不是吗?老话也有说,赶得早不如赶得巧呢! 梦见马路上水淹死人的吉凶: 基础稳固安然,财源广进,又有父祖之荫益及上司之提拔,易得意外之助力,而可获得大成功,大发展,名利丰收。威权、名望、地位俱皆兴隆宽宏殊胜之配置。 梦见马路上水淹死人的宜忌: 宜:宜改正错误,宜狡辩,宜请客吃饭,宜喝粥,宜暗杠,宜看美剧; 忌:忌适度自虐,忌AA制,忌交换名片,忌重口味,忌谎报恋爱史,忌独食。

算命
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

64

积分

15

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2018-6-30 00:07:18 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!

去澳门太麻烦,娱乐城注册送188  http://www.w888w888.com  
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

218

积分

2

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2018-6-30 07:39:46 | 显示全部楼层
“12331”指向食药安全2018年06月30日
http://cts.388g.com/caipzUaJdq/277820.html
http://cts.388g.com/caipDqNE/150686.html
http://cts.388g.com/caipVxmrtG/562112.html
http://cts.388g.com/caipwJhX/328883.html
http://cts.388g.com/caipR9B2M/788327.html
http://cts.388g.com/caip65KL/791588.html
http://cts.388g.com/caipeSRdsA/200121.html
http://cts.388g.com/caipISFh6/516504.html
http://cts.388g.com/caipdHkFA5/685611.html
http://cts.388g.com/caipwJhX/328883.html
http://cts.388g.com/caipPMPB/649361.html
http://cts.388g.com/caipCL5D9/973891.html
http://cts.388g.com/caipFzhPq/79012.html
http://cts.388g.com/caipqLQN/660201.html
http://cts.388g.com/caipTdJVg4/66458.html
http://cts.388g.com/caipxekN/889568.html
http://cts.388g.com/caip0VBFR/864110.html
http://cts.388g.com/caipJAYca/263435.html
http://cts.388g.com/caip6YJfu2/407110.html
http://cts.388g.com/caipkYhs6/573599.html
http://cts.388g.com/caipfCO2OL/842691.html
http://cts.388g.com/caipce0jt/992091.html
http://cts.388g.com/caipzCSNU/629012.html
http://cts.388g.com/caipOoLP0m/759411.html
http://cts.388g.com/caip94a9/876975.html
http://cts.388g.com/caipwwsX/583192.html
http://cts.388g.com/caipIFtgz/230198.html
http://cts.388g.com/caip8Bbs/545495.html
http://cts.388g.com/caipSistsg/792289.html
http://cts.388g.com/caipaOOQo/944825.html
http://cts.388g.com/caip0cPTlx/819307.html
http://cts.388g.com/caipbuaT/694636.html
http://cts.388g.com/caip11aff/881850.html
http://cts.388g.com/caipvzRpUE/594633.html
http://cts.388g.com/caipPKRB/911193.html
http://cts.388g.com/caipoijBDz/333838.html
http://cts.388g.com/caipvzRpUE/397394.html
http://cts.388g.com/caipfKvs/120426.html
http://cts.388g.com/caip3zje4/678806.html
http://cts.388g.com/caip3jeCIx/674927.html
http://cts.388g.com/caipz4dTPN/877645.html
http://cts.388g.com/caip50c3U/639332.html
http://cts.388g.com/caipPz42wd/216934.html
http://cts.388g.com/caip9srXgF/336735.html
http://cts.388g.com/caip7x1km/225555.html
http://cts.388g.com/caipitfqD/770372.html
http://cts.388g.com/caipOsS2f/548001.html
http://cts.388g.com/caiplTvJc9/696776.html
http://cts.388g.com/caipdtfRyM/447024.html
http://cts.388g.com/caipDOnSJ/357031.html
http://cts.388g.com/caipYTCKI/573992.html
http://cts.388g.com/caipWlPuRD/635857.html
http://cts.388g.com/caip3xmW/983073.html
http://cts.388g.com/caipMjqgsA/74905.html
http://cts.388g.com/caipaxq5/886623.html
http://cts.388g.com/caip8CgP/577135.html
http://cts.388g.com/caipIEq4/732934.html
http://cts.388g.com/caipUICS/779627.html
http://cts.388g.com/caipu2Dc/977913.html
http://cts.388g.com/caipXwC0tV/838412.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-16 22:42 , Processed in 1.665103 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表