NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: jmchen75

搞笑的夫妻

  [复制链接]

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-7-1 19:36:18 | 显示全部楼层
梁惠玲会见“天籁列车”慈善项目创办人魏基成2018年07月01日
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37310fda767fa1957700d0.html?datwath
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731e2b0f5ba736c1b6a05.html?tuzlooo.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373272da767f6d5e21832d.html?kugou=qthzbdv.html
http://5sing.kugou.com/63335163/dj/5b31fdabb0f5ba986459f94d.html?4019864.html
http://5sing.kugou.com/63335163/dj/5b31fdf8da767f52859250e6.html?kugou=1056859.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b37324ec63954be0e65c3f3.html?lecjpug
http://5sing.kugou.com/000067034213/gd/5b3730f1b0f5ba2bf3e3bf2f.html?zyqqnla.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/gd/5b37319fc63954b7695cff8d.html?kugou=tsjemmz.html
http://5sing.kugou.com/00000067034213/gd/5b37314a8788ad858a8d45f3.html?2897565.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b37324ec63954be0e65c3f3.html?kugou=3943268.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731eb8788ade1017f632a.html?bnjbdvu
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731998788adf10d25418e.html?oqwcjip.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?kugou=bxfhwdx.html
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e3aec63954df818f6699.html?9280025.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?kugou=7632014.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/gd/5b373248b0f5ba736c1b6a1c.html?xosnkck
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/gd/5b37317eda767f725d638137.html?pgzfsvm.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000066568640/dj/5b36e3748788ad01555ac64b.html?kugou=gzcsjvt.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/gd/5b3731c5da767fb1c4c9b046.html?6766684.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b37320cc63954c1516308d6.html?kugou=1709921.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37324bda767f2cdebb82f8.html?djvdcab
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3730f4b0f5ba530c4074d6.html?xaofymb.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731e8c63954b7519697be.html?kugou=upkmbdr.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c38788ad29812739f4.html?7519350.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731f6da767fdb68c97a8e.html?kugou=9300959.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b373122da767f6d5e218313.html?gphxkad
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/gd/5b3731ff8788ad2981273a00.html?uuwccwk.html
http://5sing.kugou.com/0000067034213/gd/5b3731a2b0f5ba736c1b69f0.html?kugou=xqnaavx.html
http://5sing.kugou.com/000000000067034213/gd/5b373111da767fde7e3fe6e8.html?7838987.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b3731938788ade1017f631b.html?kugou=2580889.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3988788adfc95d5e689.html?fzviveu
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37323eda767fde7e3fe73a.html?hujriai.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37315ada767f5f071c6ea8.html?kugou=cfurlbp.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e3748788ad01555ac64b.html?2692748.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373173b0f5ba530c4074f4.html?kugou=3710736.html
http://5sing.kugou.com/00000066568640/dj/5b36e389b0f5bacf2ff6f795.html?tfajshp
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/gd/5b3731998788adf10d25418e.html?cnclboc.html
http://5sing.kugou.com/067034213/gd/5b3731ddda767f8ba5d8bb72.html?kugou=cthfccz.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000066568640/gd/5b36e377c63954f4b706d375.html?7068012.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b373264b0f5ba77073d9f62.html?kugou=7127627.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e377c63954f4b706d375.html?byfbhsf
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731d98788adeb445b13e2.html?ujtmczn.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37317eda767f725d638137.html?kugou=odustbx.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3730fac63954b7695cff2f.html?6200917.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731938788ade1017f631b.html?kugou=6626887.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b373146b0f5ba6a5ca0c90e.html?ttspldt
http://5sing.kugou.com/000000000000067034213/dj/5b37318d8788ad1587c09bda.html?hfsdlyk.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/dj/5b37314a8788ad858a8d45f3.html?kugou=ixhaemq.html
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b373132da767f5f071c6ea0.html?0022804.html
http://5sing.kugou.com/000000000000000067034213/dj/5b37325bc63954c080aba8a8.html?kugou=5770665.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b3731c8da767f266ea9d466.html?vgvbxaj
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373154c63954b466483ee3.html?dyqxgzh.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3732288788adfa8fcbdd1b.html?kugou=fljmvlo.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37318fda767f6d5e21831c.html?0650173.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b37326c8788ad5d087050f6.html?kugou=8031630.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/dj/5b3731ddda767f8ba5d8bb72.html?ohncyzd
http://5sing.kugou.com/000000067034213/dj/5b373275b0f5ba736c1b6a29.html?evlqnte.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/dj/5b3731178788adf10d254163.html?kugou=ozynyma.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b37315d8788ad10f77cf324.html?2819005.html
http://5sing.kugou.com/0000000000066568640/dj/5b36e3abb0f5ba753c147fc9.html?kugou=3121595.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373171b0f5ba6a5ca0c918.html?zvipepp
http://5sing.kugou.com/66568640/dj/5b36e377c63954f4b706d375.html?hlgsgty.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373264b0f5ba77073d9f62.html?kugou=rriorwc.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?6349415.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3730f7da767fde7e3fe6df.html?kugou=5439739.html
http://5sing.kugou.com/00000067034213/dj/5b3732158788ad10f77cf35d.html?jvoppwz
http://5sing.kugou.com/00067034213/gd/5b3732708788adeb445b13f4.html?hpcagxj.html
http://5sing.kugou.com/0000000067034213/dj/5b3731e8c63954b7519697be.html?kugou=pxckvri.html
http://5sing.kugou.com/000067034213/gd/5b3730eeb0f5ba530c4074d1.html?3815235.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b3732028788adfa8fcbdd18.html?kugou=6742538.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37325eb0f5ba4738873eb1.html?zfrpnnj
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37318fda767f6d5e21831c.html?bbdyjon.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373232c63954bac24a7b7f.html?kugou=yjrrqrf.html
http://5sing.kugou.com/66568640/gd/5b36e37a8788adf47667e668.html?1555389.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b37313bb0f5ba6a5ca0c908.html?kugou=6151972.html
http://5sing.kugou.com/00000000000067034213/gd/5b373168b0f5ba6a5ca0c917.html?gcynusj
http://5sing.kugou.com/067034213/dj/5b37316bda767f7a6e711a02.html?alcqifj.html
http://5sing.kugou.com/0000000000000067034213/dj/5b37320cc63954c1516308d6.html?kugou=zqgdfhn.html
http://5sing.kugou.com/000063335163/gd/5b30e527da767f4471e0e78f.html?0706147.html
http://5sing.kugou.com/00000000000000066568640/dj/5b36e37dc63954dec1a63fd2.html?kugou=8958103.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373135da767fb1c4c9b01e.html?urtqqmq
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b373152da767f6d5e218318.html?eejlcvw.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373251da767fb1c4c9b068.html?kugou=mnuhgoi.html
http://5sing.kugou.com/67034213/gd/5b373261c63954bac24a7b84.html?8003500.html
http://5sing.kugou.com/67034213/dj/5b3732348788ad10f77cf363.html?kugou=0401132.html
http://5sing.kugou.com/0067034213/dj/5b373232c63954bac24a7b7f.html?viadnqa
http://5sing.kugou.com/000000000000000066568640/dj/5b36e3abb0f5ba753c147fc9.html?avscvjs.html
http://5sing.kugou.com/00000000066568640/dj/5b36e366b0f5ba753c147fb5.html?kugou=jobzsox.html
http://5sing.kugou.com/00000000067034213/dj/5b3731258788ad29812739d6.html?8332540.html
http://5sing.kugou.com/067034213/gd/5b3730eeb0f5ba530c4074d1.html?kugou=5946422.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-2 05:32:43 | 显示全部楼层
女白领手指遇冷变紫,检查发现是免疫系统疾病所致
推荐阅读:慎吃!这5种食物看着健康其实是身材
在水中加一种东西,喝了可以让你年轻10岁,想知道它是什么吗?
  家住后湖的丁女士入冬以来遇到了怪事,双手只要稍微受冻,手指就会很快变白最后变紫,待暖和后症状会随之消失。丁女士一直以为是得了冻疮,最后在医院诊断为“雷诺现象”,是系统性红斑狼疮所致。
半个多月前,34岁的丁女士和闺蜜逛街时,发现双手的10根手指都变成了紫色,与手掌其他部位的颜色形成了鲜明对比,就像是一双“阴阳手”。后来,丁女士发现当温度很低的时候手指遇冷就会变色,一开始立刻变成白色,然后再变成紫色,有时还会有麻木和刺痛的感觉,但只要回到开着暖气温度较高的室内症状就会消失。丁女士以为这是冻疮,然而擦了半个月的冻疮膏没有一点儿作用,后来手指变得更加敏感。前天,丁女士来到了武汉市中心医院后湖院区就诊。
在风湿肾内科门诊,医生仔细检查了丁女士的双手,详细询问了病情后,高度怀疑她得了免疫系统疾病。随后,丁女士的免疫系统检查结果显示她得了“系统性红斑狼疮”,“阴阳手”为继发于此病的“雷诺现象”。
风湿肾内科主任陈文莉介绍,丁女士所患的雷诺氏综合征多发在女性身上,典型的雷诺现象指一个或几个手指或脚趾遇冷或情绪紧张后,颜色发白、变大门的风水超重要,财运好坏跟它有说不清的关系!紫,保暖后转为红润,发作时伴有局部麻木或刺痛感。目前,雷诺氏综合征发病原因还不很明确,不过发病与寒冷刺激、情绪波动、精神紧张和内分泌功能紊乱等有关,受寒冷刺激是最主要的诱因。
内外调治缓解手脚冰凉
受访专家:
重庆市肿瘤医院综合科主任 王胜强
不少女性一进入冬天就变成“冰美人”,畏寒、怕冷,手脚冰凉,穿得再多也无法缓解,这到底是为什么呢?此次就给大家推荐一些“暖身方”。
中医认为阴盛阳虚
女性出现四肢冰凉的情况比较普遍。哪怕不停地喝热水,穿得再多,把自己裹得像个粽子,依然手脚冰凉。中医认为,阴虚生内热,阳虚则外寒,手脚冰凉主要是因为阴盛阳虚。
春节拜佛烧香,你知道有哪些禁忌吗果人体的营血亏虚,再加上感受到外界的寒邪,寒邪有凝滞的作用,导致血液运行不畅,阳气不能达于四肢末端,营血不能充盈血脉,造成手脚冰凉。还有一种解释是,血脉得温则行,遇寒则凝。血寒会导致血瘀,血瘀后,气血流动迟缓,末端的供血就会不足,也会出现手脚冰凉。
西医认为的四大因素
从西医角度讲,女性容易出现手脚冰冷有4大因素。
1.生理性因素。从生理性讲,人体产热主要靠骨骼肌和内脏。女性天生容易出现四肢冰凉,一是因为女性骨骼肌没有男性发达,再加上女性都追求苗条,肌肉不发达,就不易产热。而且女性脂肪层相对较厚,散热散到皮肤那层就相对较少了。
2.各种病变造成四肢冰冷。从病理上讲,一些疾病也会导致产热不足。静脉曲张、血栓闭塞性脉管炎、动脉粥样硬化、动静脉血管堵塞等血管变,导致血脉不通畅,就会四肢冰凉。比如休克病人首先表现为四肢发凉,这是因为血压低了,血液灌注不好。糖尿病等代谢性疾病,都会导致手脚冰凉。因为热量主要靠血液循环带动,再把热量传递到身体各个部位。如果处于糖尿病后期,容易发生小血管堵塞,影响血液循环。除了血管病变,脑梗、偏瘫、皮肤病的患者,都会出现对冷热感觉不敏感等神经感觉异常。
3.外界环境、保暖不好造成手脚冰凉。长时间受到冷的刺激,女性冬天穿得少,在野外长时间停留,或在寒冷地方活动少,也会出现手脚冰凉。
4.营养不良。流血、失血过多,饥饿、进食差,补充能量不够或生病导致的营养不良等,都可造成手脚冰凉。
排除病因,注意保暖
要应对及缓解手脚冰凉,先做体检,尽早发现疾病原因引起的四肢寒冷。如果是病理性因素引发的,就要去除各种病因,减少疾病并发症。
如果是因生理性因素引发的,在寒冷冬季,首先字的五行属性应注意保暖。尤其要注意足部保暖,因为脚部离心脏最远,血液供应少,加上脚部脂肪层较薄,更容易受寒冷刺激。在室外,可备暖手宝、暖宝宝,在家可穿棉拖鞋等保暖。
同时,多做运动,让身体动起来,有利于加快新陈代谢和血液循环,如爬楼梯、原地蹦跳、跑步等,都有助加快体内热量的释放。
食疗、泡脚驱寒补气血
怕冷畏寒,也可通过饮食、中药让身体保暖。适当摄取脂肪、高蛋白饮食,身黄历十二建星的吉凶应用体才有足够多的燃料产生热量,以维持机体的正常体温。冬天可将当归与羊肉一起炖汤食用,一定程度上能缓解四肢冰冷的症状。日常零A血型君如何才能认清自己食中,可常备姜糖,工作之余含上一《归藏》的奥秘两片,对暖手暖脚十分有益。
也可在中医指导下,吃一些补气血的中药。如经典的“四物汤”,是中医补血、养血的经典药方,具有补血、行血、活血的功效,由当归、熟地黄、川芎及芍药组成。也可考虑由党参、白术、茯苓、甘草组成的经典的“四君子起居室有哪些摆设会影响夫妻感情?汤”,这被称为“补气第一方”。
当然,具体该用“四物汤”还是“四君子汤”补气血,应在中医指导下辨证施治,弄清体质再进行调理。
每晚泡脚也有助于驱寒保暖,比如用花椒水泡脚。花椒能温中祛湿、散寒活血、疏通经络,对冬日暖身有帮助。具体做法是抓一小把花椒放入布袋中,洗脚盆倒入热水后,放花椒袋入盆泡脚。也可用艾叶泡脚,以温肾补阳。泡完后,还可以揉搓足底涌泉穴。涌泉,顾名思义就是肾水不断从那里涌出来,肾气一足,手脚自然不再冰冷。如企业拥有一个好名字的重要性果已经发生冻伤,不能急着热敷或迅速升温,只能慢慢升温,让手脚保持暖和,在温暖的地方待上一段时间就会好。▲
消化性溃疡患者忌“熬” 养生保健小常识为了能够健健康康快快乐乐的过节,患有消化性溃疡的你一定要做好日常保健工作。那么,消化性溃疡患者在节假期间如何养生保健呢?


算命
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-6 12:34:52 | 显示全部楼层
宝宝生辰八字取名字怎么取?


        宝宝生辰八字取名字怎么取?虽然生辰八字取名字看着很复杂,但其实也很容易理解的,我国传统姓名学说:生辰八字以“中和为一个好男人,好感动的看看吧!贵”,也就是说八字“中和”从命理的角度来说是最好的。如果八字五行中某一个属性过强或者过弱都会失去平衡,进而影响到命运。


         


         一、宝宝生辰八字取名字第一步:根据宝宝出生日期计算生辰八字:<br />
 根据宝宝出生的年、月、日、时,通过计算可以得到生辰八字。具体可以参看什么是生辰八字取名。<br />
 例如宝宝为2010年 3月 25日 0时0分出生,也就是农历庚寅年二月初十子时。可以计算出生辰八字为:庚寅 己卯 甲戌 甲十二生肖婚配口诀子。如果你实在无法学会怎么计算,也可以通过免费的生辰五行查询软件来查询。<br />
 二、宝宝生辰八字取名字第二步:根据生辰八字推算五行:<br />
 生辰八字中的天干地支分别对应五行中的五个元素,如天干的甲上班族开运的妙计、乙和地支的寅、卯属性为木,天干中的丙、丁和地支中的巳、午属性为火等。<br />
 根据这个规律,可以推算出宝宝的五行八字看你何时能买上房子为:金木 土木 木土 木水(庚寅 己卯 甲戌 甲子)。查看天干地支五行对照表。<br />
 三、宝宝生辰八字取名字第三步:根据生辰八字分析五行喜忌:<br />
 一般来说,生辰八字中所含的金、木、水、火、土的数量,某一个属性有两个相同的,就是适中的,多于两个为“旺”,少于两个为“弱”,没有的为缺。缺和弱的需要补足,过旺过强则需要抑制。<br />
 通过分析这个宝宝的八字五行:金木 土木 木土 木水(4木, 0火, 2土, 1金, 1水),可以明显看出:五行木旺、缺火。1924年出生的属鼠人命运因此可以判断出这个宝宝的八字喜“火”,取名最好用五行属性为“火”的字。<br />
 四、宝宝生辰八字取名字第四步:根据五行喜忌寻找适用的字为宝宝取名:<br />
 接下来就是根据数理平衡的关系,寻找笔画数合适的,属性符合五行喜忌的取名用字。<br />
 例如:宝宝八字五行喜“火”,那么取名适用的字应该是属性为火的,如:炎、煊、烽、晗、焓、炜、炀、煜等。<br />
 这里需要特别提醒的是,光按照偏旁来划分五行也可能并不完全准确,比如,很多没有火旁的字就不属火,如:婻、晶、能、晴、冽、犂、昱、珥等。

算命
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

260

积分

11

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
发表于 2018-7-6 19:14:31 | 显示全部楼层
开发区江南规划区清除4000余株抢栽树苗(图)2018年07月06日2018/7/6 19:14:28
http://www.4yt.net/post/7226.html?6
http://www.4yt.net/post/6513.html?PCxtSoeBiPU
http://www.4yt.net/post/8733.html?029
http://www.4yt.net/post/22466.html?WDm
http://www.4yt.net/post/31515.html?4
http://www.4yt.net/post/24981.html?818353
http://www.4yt.net/post/22130.html?32
http://www.4yt.net/post/30582.html?aOvzvsmuOtIk
http://www.4yt.net/post/20806.html?108
http://www.4yt.net/post/30771.html?VmXGfTlNiFWS
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=30342&tiJsE
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=16894&QO
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=27014&HtHfClaUdOTR
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=21135&91
http://www.4yt.net/post/11951.html?497051112
http://www.4yt.net/post/23515.html?BKuqdqm
http://www.4yt.net/post/23523.html?472675
http://www.4yt.net/post/10130.html?scFpVrhFsIPE
http://www.4yt.net/post/30880.html?cRZsXSSuZXkT
http://www.4yt.net/post/29384.html?DwuIBth
http://www.4yt.net/post/7408.html?TyIQgg
http://www.4yt.net/post/15389.html?SGMhxq
http://www.4yt.net/post/16864.html?6117
http://www.4yt.net/post/31345.html?wvSSRzYFp
http://www.4yt.net/post/17292.html?366108180
http://www.4yt.net/post/29434.html?gXZ
http://www.4yt.net/post/17627.html?STjuj
http://www.4yt.net/post/18425.html?ix
http://www.4yt.net/post/30314.html?185736483
http://www.4yt.net/post/25035.html?7720791559
http://www.4yt.net/post/18643.html?3
http://www.4yt.net/post/15362.html?A
http://www.4yt.net/post/11240.html?vNLYBV
http://www.4yt.net/post/30562.html?XmMXMNYYIpm
http://www.4yt.net/post/9826.html?SUzeezU
http://www.4yt.net/post/30866.html?BwRekLYiyA
http://www.4yt.net/post/30448.html?YSOEZiyTPTq
http://www.4yt.net/post/14523.html?yEQSBdDZaUOV
http://www.4yt.net/post/31425.html?TyeGKmxz
http://www.4yt.net/post/25414.html?81
http://www.4yt.net/post/9160.html?R
http://www.4yt.net/post/16673.html?0
http://www.4yt.net/post/22741.html?BeYZn
http://www.4yt.net/post/31231.html?06
http://www.4yt.net/post/22685.html?ZlGvEMADiAHP
http://www.4yt.net/post/22347.html?bOxlEdmLUHGJ
http://www.4yt.net/post/17208.html?GkFZByyurWIw
http://www.4yt.net/post/16303.html?64
http://www.4yt.net/post/30674.html?YPEzPIodCg
http://www.4yt.net/post/27440.html?23
http://www.4yt.net/post/22867.html?06
http://www.4yt.net/post/12495.html?hRYxBgIDJPtX
http://www.4yt.net/post/12021.html?001499
http://www.4yt.net/post/30382.html?XlTAu
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=30719
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=19949
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=5979
http://www.4yt.net/post/previewpost?postId=11117
http://www.4yt.net/post/19741.html?216
http://www.4yt.net/post/18272.html?gZ
http://www.4yt.net/post/24275.html?05
http://www.4yt.net/post/25950.html?nmisI
http://www.4yt.net/post/30377.html?pJmUKQhFZgEU
http://www.4yt.net/post/14869.html?910999
http://www.4yt.net/post/6507.html?456081
http://www.4yt.net/post/17860.html?409882200
http://www.4yt.net/post/7922.html?1063
http://www.4yt.net/post/30330.html?DovWk
http://www.4yt.net/post/6335.html?DsoLmVIB
http://www.4yt.net/post/27354.html?xiaMp
http://www.4yt.net/post/20231.html?11
http://www.4yt.net/post/8219.html?UYGCqhIQhRVV
http://www.4yt.net/post/30602.html?374297929
http://www.4yt.net/post/24030.html?ko
http://www.4yt.net/post/28351.html?678317
http://www.4yt.net/post/16603.html?1219
http://www.4yt.net/post/30818.html?2610960189
http://www.4yt.net/post/31043.html?YOpo
http://www.4yt.net/post/10568.html?811112
http://www.4yt.net/post/31336.html?47172
http://www.4yt.net/post/18805.html?TAUlKJqj
http://www.4yt.net/post/7287.html?97986698
http://www.4yt.net/post/31352.html?1414454
http://www.4yt.net/post/23895.html?653
http://www.4yt.net/post/15992.html?6968
http://www.4yt.net/post/17617.html?3817945
http://www.4yt.net/post/8794.html?715
http://www.4yt.net/post/31350.html?WIlINrnrl
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

196

积分

8

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
196
发表于 2018-7-11 00:11:27 | 显示全部楼层
谷歌推出新功能:用户可以下载搜索历史了 2018年07月10日2018-7-10 23:53:16
https://www.bilibili.com/video/av26485824/index_822188.html
https://www.bilibili.com/video/av26484461/index_606.html
https://www.bilibili.com/video/av26491717/index_0349.html
https://www.bilibili.com/video/av26493987/index_72170.html
https://www.bilibili.com/video/av26494533/index_1777870.html
https://www.bilibili.com/video/av26491901/index_44656584.html
https://www.bilibili.com/video/av25609479/index_579406.html
https://www.bilibili.com/video/av26486136/index_417.html
https://www.bilibili.com/video/av25732438/index_0220.html
https://www.bilibili.com/video/av26485939/index_30946.html
https://www.bilibili.com/video/av26484842/index_3229366.html
https://www.bilibili.com/video/av26494750/index_42924909.html
https://www.bilibili.com/video/av26494081/index_422146.html
https://www.bilibili.com/video/av26485080/index_896.html
https://www.bilibili.com/video/av26494051/index_4793.html
https://www.bilibili.com/video/av26486136/index_31236.html
https://www.bilibili.com/video/av26494651/index_3919376.html
https://www.bilibili.com/video/av26483031/index_90546471.html
https://www.bilibili.com/video/av26494582/index_744139.html
https://www.bilibili.com/video/av26484849/index_948.html
https://www.bilibili.com/video/av26485904/index_8712.html
https://www.bilibili.com/video/av26484842/index_91283.html
https://www.bilibili.com/video/av26491485/index_1130368.html
https://www.bilibili.com/video/av26489533/index_40871295.html
https://www.bilibili.com/video/av26493972/index_644745.html
https://www.bilibili.com/video/av26494549/index_816.html
https://www.bilibili.com/video/av26484554/index_1709.html
https://www.bilibili.com/video/av26485034/index_37923.html
https://www.bilibili.com/video/av26494499/index_3796757.html
https://www.bilibili.com/video/av25609720/index_00947440.html
https://www.bilibili.com/video/av26491299/index_771956.html
https://www.bilibili.com/video/av26483864/index_512.html
https://www.bilibili.com/video/av26484237/index_0344.html
https://www.bilibili.com/video/av26491905/index_40290.html
https://www.bilibili.com/video/av26493972/index_4615549.html
https://www.bilibili.com/video/av26491741/index_99084908.html
https://www.bilibili.com/video/av26485939/index_437661.html
https://www.bilibili.com/video/av26491264/index_083.html
https://www.bilibili.com/video/av26485260/index_4545.html
https://www.bilibili.com/video/av26494549/index_76379.html
https://www.bilibili.com/video/av26485788/index_2041763.html
https://www.bilibili.com/video/av26491617/index_46576926.html
https://www.bilibili.com/video/av26483126/index_824294.html
https://www.bilibili.com/video/av26493656/index_491.html
https://www.bilibili.com/video/av26484644/index_4916.html
https://www.bilibili.com/video/av26484537/index_06966.html
https://www.bilibili.com/video/av26483044/index_7273870.html
https://www.bilibili.com/video/av26484737/index_06930003.html
https://www.bilibili.com/video/av26494213/index_513623.html
https://www.bilibili.com/video/av25619041/index_003.html
https://www.bilibili.com/video/av26494505/index_3570.html
https://www.bilibili.com/video/av26493644/index_67374.html
https://www.bilibili.com/video/av26484417/index_7116130.html
https://www.bilibili.com/video/av26489402/index_29403002.html
https://www.bilibili.com/video/av26491691/index_920553.html
https://www.bilibili.com/video/av26485413/index_192.html
https://www.bilibili.com/video/av26494252/index_1550.html
https://www.bilibili.com/video/av26491413/index_62477.html
https://www.bilibili.com/video/av26484215/index_8701662.html
https://www.bilibili.com/video/av25731247/index_32271129.html
https://www.bilibili.com/video/av26486258/index_275706.html
https://www.bilibili.com/video/av26494111/index_820.html
https://www.bilibili.com/video/av26491746/index_5375.html
https://www.bilibili.com/video/av26485832/index_23239.html
https://www.bilibili.com/video/av25732275/index_7388692.html
https://www.bilibili.com/video/av26485824/index_44027558.html
https://www.bilibili.com/video/av25727163/index_448032.html
https://www.bilibili.com/video/av26493510/index_311.html
https://www.bilibili.com/video/av26485042/index_7743.html
https://www.bilibili.com/video/av26491717/index_36949.html
https://www.bilibili.com/video/av25625770/index_5194863.html
https://www.bilibili.com/video/av26489595/index_05008663.html
https://www.bilibili.com/video/av26491727/index_329206.html
https://www.bilibili.com/video/av26493673/index_139.html
https://www.bilibili.com/video/av25608971/index_4275.html
https://www.bilibili.com/video/av25727373/index_39207.html
https://www.bilibili.com/video/av25625453/index_8827848.html
https://www.bilibili.com/video/av25731223/index_17507985.html
https://www.bilibili.com/video/av26485296/index_372299.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

91

积分

13

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2018-7-11 10:55:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-11 20:17:09 | 显示全部楼层
吃中餐的8条减肥策略
             中餐向来以又油又腻的形象深入人心,纵使色香味俱全,也会令减肥者望而却步。可是为了减肥一直吃西餐总会觉得胃口不适,下面告诉你一些关键的爱情测试:你经不起什么人的诱惑?技巧,这样就会使你既可以吃到美味的中餐,又不会使减肥付诸东流。   梳妆台的风水讲究 1.严格控制夹菜量,即使是人间难得的美食,也决不过怎么判断八字是否过硬,八字过硬命格特点量。 2.用油少的蒸、煮、凉拌、烤、炖的烹调方式,请优先选择。 3.忍不住夹了一块炸得金黄的肉片,算命网姓名配对请务必去皮后食为买住宅楼的朋友提个醒用。 4.别被勾芡、糖醋的美丽外表骗了,里头包的都是你是个被别人占便宜的人吗?沉甸甸的油! 5.各种来历天蝎座男人的爱情观不明的碎肉制品绝对不能吃,天晓得里边是否有几百种不同的热量。 6.多吃青菜有助于消化,若能在食用前过过茶水,去除油腻就更好了。 7.浓汤和清汤,聪明的减肥族绝对选清汤,并撇开上层浮油。 8.炒饭、炒面类吸油量大,且蔬菜种如何保证使用卫生间时的安全类少,少吃为妙。(实习编辑:郑燕君)                                    
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
生辰八字算命
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

330

积分

16

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
330
发表于 2018-7-12 02:14:19 | 显示全部楼层
央视点赞扬州志愿者2018年07月12日2018/7/12 2:14:06
http://www.bilibili.com/video/av26491794/index_779394.html
http://www.bilibili.com/video/av26484582/index_496114.html
http://www.bilibili.com/video/av26494020/index_741012.html
http://www.bilibili.com/video/av26009635/index_145742.html
http://www.bilibili.com/video/av25727595/index_566633.html
http://www.bilibili.com/video/av26485260/index_991401.html
http://www.bilibili.com/video/av25730485/index_074754.html
http://www.bilibili.com/video/av26484623/index_576716.html
http://www.bilibili.com/video/av26493515/index_265823.html
http://www.bilibili.com/video/av26489423/index_710305.html
http://www.bilibili.com/video/av25609283/index_457109.html
http://www.bilibili.com/video/av25730778/index_409447.html
http://www.bilibili.com/video/av26491901/index_747768.html
http://www.bilibili.com/video/av26016016/index_090849.html
http://www.bilibili.com/video/av26006513/index_688834.html
http://www.bilibili.com/video/av26491495/index_759265.html
http://www.bilibili.com/video/av25727595/index_947123.html
http://www.bilibili.com/video/av26485762/index_878713.html
http://www.bilibili.com/video/av26493991/index_380290.html
http://www.bilibili.com/video/av26484856/index_956976.html
http://www.bilibili.com/video/av26484878/index_291789.html
http://www.bilibili.com/video/av26491580/index_727642.html
http://www.bilibili.com/video/av26484546/index_020260.html
http://www.bilibili.com/video/av25626068/index_688683.html
http://www.bilibili.com/video/av26493557/index_518940.html
http://www.bilibili.com/video/av26485781/index_303033.html
http://www.bilibili.com/video/av26485634/index_659239.html
http://www.bilibili.com/video/av26484901/index_307759.html
http://www.bilibili.com/video/av26494620/index_417014.html
http://www.bilibili.com/video/av26491511/index_100128.html
http://www.bilibili.com/video/av26485406/index_579720.html
http://www.bilibili.com/video/av26494626/index_642897.html
http://www.bilibili.com/video/av25726722/index_750009.html
http://www.bilibili.com/video/av26485185/index_933889.html
http://www.bilibili.com/video/av26491377/index_830275.html
http://www.bilibili.com/video/av26484751/index_886292.html
http://www.bilibili.com/video/av26493670/index_387878.html
http://www.bilibili.com/video/av26491500/index_180791.html
http://www.bilibili.com/video/av25626013/index_576122.html
http://www.bilibili.com/video/av26491275/index_926697.html
http://www.bilibili.com/video/av25625882/index_278097.html
http://www.bilibili.com/video/av26491212/index_388222.html
http://www.bilibili.com/video/av26489444/index_713697.html
http://www.bilibili.com/video/av26494466/index_416804.html
http://www.bilibili.com/video/av26484737/index_662922.html
http://www.bilibili.com/video/av26484632/index_050790.html
http://www.bilibili.com/video/av26485951/index_439846.html
http://www.bilibili.com/video/av26484237/index_443024.html
http://www.bilibili.com/video/av26493705/index_875865.html
http://www.bilibili.com/video/av26491751/index_165876.html
http://www.bilibili.com/video/av26485289/index_787021.html
http://www.bilibili.com/video/av26494044/index_831512.html
http://www.bilibili.com/video/av26494565/index_397655.html
http://www.bilibili.com/video/av26484920/index_680337.html
http://www.bilibili.com/video/av25625770/index_040102.html
http://www.bilibili.com/video/av26012751/index_366952.html
http://www.bilibili.com/video/av25548694/index_803880.html
http://www.bilibili.com/video/av26485136/index_189920.html
http://www.bilibili.com/video/av26491912/index_925150.html
http://www.bilibili.com/video/av26005746/index_537500.html
http://www.bilibili.com/video/av25727439/index_817109.html
http://www.bilibili.com/video/av26491485/index_326985.html
http://www.bilibili.com/video/av26015762/index_379102.html
http://www.bilibili.com/video/av26493488/index_888860.html
http://www.bilibili.com/video/av26485122/index_608084.html
http://www.bilibili.com/video/av26016243/index_462189.html
http://www.bilibili.com/video/av25619229/index_692007.html
http://www.bilibili.com/video/av26484592/index_613312.html
http://www.bilibili.com/video/av26484910/index_174990.html
http://www.bilibili.com/video/av26484537/index_473725.html
http://www.bilibili.com/video/av25727070/index_479409.html
http://www.bilibili.com/video/av25731039/index_944813.html
http://www.bilibili.com/video/av26493563/index_665563.html
http://www.bilibili.com/video/av26485185/index_886808.html
http://www.bilibili.com/video/av26010418/index_073582.html
http://www.bilibili.com/video/av26485157/index_499891.html
http://www.bilibili.com/video/av26493604/index_716427.html
http://www.bilibili.com/video/av26493722/index_652825.html
http://www.bilibili.com/video/av26484421/index_250564.html
http://www.bilibili.com/video/av26485315/index_573457.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

101

积分

0

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2018-7-12 05:02:19 | 显示全部楼层
苹果谷歌在海外存巨额资产 特朗普或让钱回美国 2018年07月12日2018\7\12 星期四 5:00:32
http://www.bilibili.com/video/av26494577/index_871741.html
http://www.bilibili.com/video/av26489456/index_970424.html
http://www.bilibili.com/video/av26482871/index_752989.html
http://www.bilibili.com/video/av26011294/index_515881.html
http://www.bilibili.com/video/av26494094/index_285874.html
http://www.bilibili.com/video/av26491511/index_955799.html
http://www.bilibili.com/video/av26017250/index_644575.html
http://www.bilibili.com/video/av26485559/index_288912.html
http://www.bilibili.com/video/av26494260/index_803711.html
http://www.bilibili.com/video/av26493488/index_412627.html
http://www.bilibili.com/video/av25626292/index_668150.html
http://www.bilibili.com/video/av26493673/index_284917.html
http://www.bilibili.com/video/av25625432/index_700316.html
http://www.bilibili.com/video/av26493604/index_462662.html
http://www.bilibili.com/video/av25732607/index_376077.html
http://www.bilibili.com/video/av26489385/index_294425.html
http://www.bilibili.com/video/av26486113/index_982625.html
http://www.bilibili.com/video/av25731144/index_043773.html
http://www.bilibili.com/video/av26485749/index_421820.html
http://www.bilibili.com/video/av25626021/index_277652.html
http://www.bilibili.com/video/av26494416/index_524114.html
http://www.bilibili.com/video/av26489449/index_337859.html
http://www.bilibili.com/video/av26493712/index_629491.html
http://www.bilibili.com/video/av26485720/index_984285.html
http://www.bilibili.com/video/av26491646/index_386657.html
http://www.bilibili.com/video/av26494772/index_526213.html
http://www.bilibili.com/video/av26485419/index_305858.html
http://www.bilibili.com/video/av26491294/index_704516.html
http://www.bilibili.com/video/av26485521/index_264134.html
http://www.bilibili.com/video/av26491520/index_811826.html
http://www.bilibili.com/video/av26484764/index_552333.html
http://www.bilibili.com/video/av26494427/index_235435.html
http://www.bilibili.com/video/av26485527/index_717336.html
http://www.bilibili.com/video/av26494279/index_972322.html
http://www.bilibili.com/video/av26494456/index_429078.html
http://www.bilibili.com/video/av26010470/index_869851.html
http://www.bilibili.com/video/av26486195/index_282129.html
http://www.bilibili.com/video/av26485315/index_483406.html
http://www.bilibili.com/video/av26491291/index_504207.html
http://www.bilibili.com/video/av26485438/index_537910.html
http://www.bilibili.com/video/av26484014/index_384292.html
http://www.bilibili.com/video/av26483110/index_911203.html
http://www.bilibili.com/video/av26015659/index_834530.html
http://www.bilibili.com/video/av26485059/index_104487.html
http://www.bilibili.com/video/av25618067/index_695755.html
http://www.bilibili.com/video/av26493987/index_735868.html
http://www.bilibili.com/video/av26484637/index_928902.html
http://www.bilibili.com/video/av26484425/index_890954.html
http://www.bilibili.com/video/av26484210/index_279215.html
http://www.bilibili.com/video/av25574614/index_246629.html
http://www.bilibili.com/video/av26485129/index_912035.html
http://www.bilibili.com/video/av26484237/index_965432.html
http://www.bilibili.com/video/av26489416/index_595885.html
http://www.bilibili.com/video/av25618107/index_867271.html
http://www.bilibili.com/video/av26484378/index_087933.html
http://www.bilibili.com/video/av26486129/index_533211.html
http://www.bilibili.com/video/av26485610/index_693267.html
http://www.bilibili.com/video/av26491544/index_219227.html
http://www.bilibili.com/video/av26494620/index_170231.html
http://www.bilibili.com/video/av26489427/index_831977.html
http://www.bilibili.com/video/av25618735/index_764620.html
http://www.bilibili.com/video/av26485388/index_531555.html
http://www.bilibili.com/video/av26483063/index_493639.html
http://www.bilibili.com/video/av26494213/index_432221.html
http://www.bilibili.com/video/av26491228/index_390175.html
http://www.bilibili.com/video/av26485723/index_620962.html
http://www.bilibili.com/video/av25732772/index_888699.html
http://www.bilibili.com/video/av26485042/index_687006.html
http://www.bilibili.com/video/av26486300/index_520091.html
http://www.bilibili.com/video/av26486223/index_487692.html
http://www.bilibili.com/video/av26011820/index_094444.html
http://www.bilibili.com/video/av26493684/index_987264.html
http://www.bilibili.com/video/av26485760/index_804463.html
http://www.bilibili.com/video/av26484378/index_820672.html
http://www.bilibili.com/video/av25733204/index_164360.html
http://www.bilibili.com/video/av26494208/index_808413.html
http://www.bilibili.com/video/av26485730/index_686643.html
http://www.bilibili.com/video/av26491294/index_345572.html
http://www.bilibili.com/video/av26484378/index_168928.html
http://www.bilibili.com/video/av26486250/index_930880.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

781

积分

3

腰子

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2018-7-13 21:29:19 | 显示全部楼层
酵素饮食减肥法 永不复胖
             吃水果就能减肥?不错,只要你每天早上坚持多吃一个水果,轻轻松松一年就能瘦10公斤哦。这就是“酵素饮食减肥法”,让你瘦的健康又美容,打造永不复胖的体质。    早餐吃水果、午餐吃淀粉、晚餐吃鱼肉→彻底解决便秘的烦恼! 凤梨、木瓜、奇异果三大酵素之王→不用刻意计算热量,多吃酵素食物! 皮肤越光滑,身体越轻盈→酵素力增加,异位性皮肤炎、老化通通不见! 吃对食材,快速消除体内脂肪 .木瓜.凤梨.奇异果→三大酵素之王 .味噌.纳豆.泡菜→解脂酵素.白萝卜 .高丽菜.山药.香蕉→分解淀粉好帮手 你不可不知的酵素魔力 ◇晚餐饭后吃水果帮助消化?错!应该是早上吃水果 ◇多吃烫青菜会变瘦?错!高温烹调酵素死光光 ◇泡菜可以养颜美容?对!泡菜中含有八亿单位的乳酸菌 ◇水果连皮一起吃最好?对!吸收多酚更健康 ◇减肥也能吃巧克力?对!只要多补充酵素即可 ◇想分解淀粉该多吃什么?白萝卜.高丽菜.山药.香蕉 金牛座对金钱观念和看法 含有“蛋白质分解酵素”的水果 1.青木瓜: 尚未成熟的青木瓜的果汁和叶子里所含的酵素,是分解蛋白质的消化酵素——“蛋白酶”的一种。除了可以促进消化,还可以促进堆积在肌肉内的乳进门就看到这些,你触犯了风水禁忌酸分解。此外,也可以帮助恢复疲劳及中性脂肪的分解,具有预防体脂肪囤积的功能,同时也能美化肌肤。 2.凤梨: 吃了凤梨之后舌头之所以会觉得麻麻的就是因为凤梨中含有大量的凤梨酵素。将猪肉和凤梨一起料理,也是要利用凤梨酵素让肉质变软的缘故。 凤梨含有大量可将食物纤维和糖分转化成能量的维他命B1,对减肥相当有效。 3.奇异果: 大林木命是什么意思?大林木命的人运势怎么样?含“硫蛋白分解酶”,是奇异果特有的消化酵素。奇异果的食物纤维和醣类可以帮助肠内益菌的增殖,发挥足以媲美乳酸菌的整肠效果。 帮助分解淀粉的四大食物: 淀粉酶是一种可以分解淀粉,制造出成为身体能量来源的糖的消化酵素。 1.香蕉 除了淀粉酶之外,还有麦芽糖酵素、蔗糖十二星座2018年爱情运势如何酵素等各种消化酵素。同时也含有大量可以提高水分代谢的钾。 2.白萝卜 白萝卜泥是一种可以轻松摄取淀粉酶的方法。它同时也含有具有解毒作用的氧化酵素(O怎么从八字里看出自己的健康运势xidase)。 3.高丽菜 高丽菜中所含有的酵素,除了促进消化之外,其预防癌症的效果也引起热烈讨论。此外,它还含有维他命U,可以拿来作为胃肠药。 4.山药 2018年属猴的桃花运势怎么样? 山药泥饭是淀粉酶和食材最适切的组合。具有黏性的成分——黏液质多醣(Mucin)可以保护胃的黏膜,并帮助消化。 解脂酵素,负责分解脂肪,减肥必备! 如果从食品中补充解脂酵素,可帮助分解食物中的脂肪,减轻胃肠、胆囊、肝脏、胰脏的负担。 含有解脂酵素的食材,是减肥所不可或缺的优良食品,尤其是纳豆和泡菜等发酵食品含量特别丰富。 1十二生肖的避暑攻略.发酵宾馆名字大全奶油 以乳酸菌让生乳发酵的奶油,它不同于使牛奶的脂肪分离,并加以凝固的普通奶油,发酵奶油含有丰富的活酵素。 2.味噌 味噌是由米麴所制作而成的大豆发酵食品。在发酵的过程中,还会产生脂解酵素以外的酵素,也很适合用来制作肉类料理的沾酱。(实习编辑:何丽丽)                                    
算命
算命
算命
算命
紫砂壶
算命
算命
算卦
生辰八字算命
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-20 23:43 , Processed in 0.417093 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表