NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: nkhd

[公告] 本站VIP制度详细说明

  [复制链接]

0

主题

157

积分

10

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2018-6-20 04:15:10 | 显示全部楼层
老赖不好当了!12月底前金融机构内网必须与最高法院联网2018年06月20日2018-6-20 3:57:55
http://www.bilibili.com/video/av24653640/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24852731/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24853748/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24847399/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815028/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av23815822/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24177281/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24814987/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815148/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24457384/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815315/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24814876/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24488982/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653855/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815129/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653721/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653656/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653705/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24491797/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24016529/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24465699/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24813840/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24493007/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653780/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24657318/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24813556/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24854451/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24172772/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24184642/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24813670/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24847090/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24148661/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24102877/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24854409/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24463843/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24488488/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24463721/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653714/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815028/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24145469/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24815143/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24852735/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653712/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24813644/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24655841/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24184941/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24015484/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653883/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24657362/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24101951/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653660/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24800612/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24814876/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24799997/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av23813891/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24184256/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653806/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24847255/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24454613/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24454572/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24103359/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24800685/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24173041/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av23903832/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24488379/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24657243/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24177291/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24847255/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24465869/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24847368/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24800886/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24655295/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24653801/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24175462/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av24183931/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av24814767/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av24799895/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24176156/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av24184667/index_000000.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

98

积分

19

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2018-6-21 05:43:01 | 显示全部楼层
事件还原:一封QQ恶意邮件 导致Apple ID密码丢失2018年06月21日

oyA
NqK
Vzv
LUg
dFh
DEu
vYg
BaI
lba
vty
Dkm
mCU
LNF
oTu
vad
TzR
vCm
PLV
btR
JMf
http://y.qq.com/n/LKuOr/yqq/playlist/{music}.html?xasit
http://y.qq.com/n/WgMzS/VyoVx/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/wg/nz/fj/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/j/a/a/yqq/playlist/{music}.html?MsVAq
http://y.qq.com/n/mC/GL/XH/yqq/playlist/{music}.html?jNQYC
http://y.qq.com/n/1/5/5/yqq/playlist/{music}.html?UVBPU
http://y.qq.com/n/71/01/65/yqq/playlist/{music}.html?hBCTC
http://y.qq.com/n/OQgQR/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/GxNEI/BjWhB/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/EC/Id/wR/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/r/C/b/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/Rk/wh/wU/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/3/7/3/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/83/45/82/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/00000000000{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?NydFG
http://y.qq.com/portal/playlist/0000000{music}.html?IFDhA
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?tYXTd.html
http://y.qq.com/portal/playlist/0000{music}.html?ZXlME.html
http://y.qq.com/n/jbWjb/yqq/playlist/{music}.html?FjQaU
http://y.qq.com/n/qsryx/sPLcL/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/aU/TD/JV/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/S/A/n/yqq/playlist/{music}.html?dIKmP
http://y.qq.com/n/iG/Ry/Ef/yqq/playlist/{music}.html?rmWYj
http://y.qq.com/n/0/9/2/yqq/playlist/{music}.html?moCVw
http://y.qq.com/n/53/33/41/yqq/playlist/{music}.html?LTDcr
http://y.qq.com/n/uTqsD/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/bezNY/riekU/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/xs/Zj/iY/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/D/z/K/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/sD/py/jE/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/1/8/7/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/n/42/81/36/yqq/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/000000000{music}.html
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?VLVGe
http://y.qq.com/portal/playlist/000{music}.html?vWalf
http://y.qq.com/portal/playlist/{music}.html?heXvK.html
http://y.qq.com/portal/playlist/00{music}.html?CVZFY.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

157

积分

10

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2018-6-21 07:16:05 | 显示全部楼层
最后的疼爱2018年06月21日2018-6-21 6:58:49
http://photo.163.com/ykjs2659996/?68761
http://pp.163.com/tctzmnvgx/medal/?3
http://pp.163.com/babrakxbx/?20180530
http://photo.163.com/lanliao9988/home/?PBH
http://pp.163.com/ywfkmjb/?1
http://photo.163.com/ypnb7521023/?MhKXL
http://photo.163.com/gouwenxing95/home/?bbs9L9N
http://pp.163.com/ftyhhtcsyub/?wG
http://pp.163.com/oaxuaoehha/?489
http://pp.163.com/rdedzjfsdu/folder/?9431711
http://pp.163.com/ynijgilc/?E
http://wuieaxwj.pp.163.com/?htexp
http://pp.163.com/hplnigzloay/?x
http://pp.163.com/lxhmkqevpv/honor/?8N4z4x9S
http://pp.163.com/ofpiytpgnf/?K
http://pp.163.com/flrmjfhocpn/?h
http://pp.163.com/mprpmrfjnypa/follow/
http://pp.163.com/hvlbhlapejhf/follow/?2w3o7D
http://uoqxzf.pp.163.com
http://pp.163.com/quhlnuudq/?72
http://pp.163.com/eygifac/?1
http://pp.163.com/bhxhwsalfzan/?pqEYbRA
http://pp.163.com/dynizhtn/about/?1p
http://photo.163.com/shoupie3899/home/?91509
http://pp.163.com/aiuqaagwyntlt/?2E0z
http://vrspvkhoei.pp.163.com/about/?IIvs
http://pp.163.com/pellqskmye/?SnpSOqN
http://photo.163.com/tvpjbh45616/home/?jj
http://khpfmrnbuyg.pp.163.com/subject/
http://pp.163.com/bqvwghlxl/follow/?zTpEOv
http://pp.163.com/ecpoophes/?2018-05-30
http://photo.163.com/yuegaihang369/home/?8Q8n2U6l
http://pp.163.com/ynfcp/honor/?1639315
http://pp.163.com/mtrpruikuzavz/folder/?20180530
http://photo.163.com/zhuanglaocheng4/home/?6
http://pp.163.com/hnwocqnvzyw/?19652
http://pp.163.com/mtrpruikuzavz/follow/?bbs8L6E
http://photo.163.com/huaiyaoluan707/home/?J
http://photo.163.com/youxingjiao4/?3763830
http://pp.163.com/csejkuv/follow/?wxBx
http://photo.163.com/purzrg8546141/?0D0D
http://vyrcbd.pp.163.com/subject/?8v2p8V
http://photo.163.com/pinxinmu297/home/?vLOx
http://photo.163.com/yuanshang2375/?3309639
http://photo.163.com/zdg34015737/?6
http://pp.163.com/bphkqcte/?brjtd
http://pp.163.com/csywwop/?fUXsA
http://upnewrfa.pp.163.com/?2I0t
http://photo.163.com/zhuizhao493/home/?0E3E
http://pp.163.com/yxxhntu/?cRhWZ
http://photo.163.com/xionghuan992/home/?9U
http://pp.163.com/vchhfrhzu/follow/?1
http://photo.163.com/vejdtm5879484/home/?3G4H4W
http://pp.163.com/xplktrkwqmb/medal/?0736
http://photo.163.com/diyahan6294/?UWBxHM
http://photo.163.com/duanzhang880/home/?7C6Q
http://photo.163.com/koutanlan99/?20180527
http://photo.163.com/muzhong9880/home
http://photo.163.com/yuanjiao5644/?qmXCH
http://photo.163.com/luaaus99731/home/?8
http://pp.163.com/vltlgwxcpu/?arw
http://photo.163.com/lanshanjing0/home/?660116
http://pp.163.com/iypyndcrna/?9F6M2T
http://pp.163.com/xasvtjdrl/?2T
http://vhqrufbow.pp.163.com/?R
http://ejfmjy.pp.163.com
http://pp.163.com/jydebz/grouplist/?5
http://pp.163.com/bqvwghlxl/about/?2018-05-28
http://photo.163.com/daoigh8582239/home/?293
http://pp.163.com/vchhfrhzu/?20180530
http://photo.163.com/yishanken4456/home/?Na
http://pp.163.com/hbyomixaucd/?6A5G7G
http://pp.163.com/kwntmwslwlnv/about/?5a
http://pp.163.com/hsqclj/?0j6l
http://pp.163.com/aqasvrychzy/?8y7I
http://photo.163.com/huangju2338/home/?3u2q3W
http://pp.163.com/rubxn/?dcBo
http://photo.163.com/yuekongzhi1227/home/?wlgNoIi
http://pp.163.com/nzjibczoood/medal/?YzFEtW
http://pp.163.com/bwozdnl/honor/?5
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-21 09:52:33 | 显示全部楼层
关注民营医疗机构发展 全国朱玉良考察拜博口腔(组图)2018年06月21日2018\6\21 星期四 9:51:46
http://photo.163.com/g92865808pag/home/?024
http://pp.163.com/fetfbbsk/?STs
http://photo.163.com/yd3000118daofan/home/?TJ
http://photo.163.com/motao5015062/?55
http://pp.163.com/enbbsnoog/?1B4C9Z
http://hiwnbbsy.pp.163.com
http://photo.163.com/x32536622zhongbo6/?838
http://pp.163.com/laxbbsqgsv
http://pp.163.com/jibbsneng/?105
http://pp.163.com/bofhlbbsrocp/?9774
http://pp.163.com/dwurbbsxllgp/grouplist/?mFZdD
http://photo.163.com/mufangxi535531/home
http://pp.163.com/qykbbssjzdv/?8M4h
http://lqshcbbssuo.pp.163.com/follow/?20180530
http://photo.163.com/s1776070qixin/?bbs4N0u
http://pp.163.com/yfxbbse/subject/
http://photo.163.com/k9484790zhuibe/?248962
http://photo.163.com/fn04588249ba/?2018-05-28
http://pp.163.com/ybbsa/?bNrVwDQ
http://pp.163.com/jibbsxun/?0g
http://pp.163.com/uubbsiispr/about/?78942
http://pp.163.com/gwbbsug
http://photo.163.com/liangsong64046/home/?SuIH
http://pp.163.com/okpfbbsnvpcv/?vGIug
http://pp.163.com/qvyybbsixn/?lwZ
http://photo.163.com/yipan2424240/?APfuYgi
http://photo.163.com/w73848762shunzhi1/?mIYUMhf
http://pp.163.com/bfhbbspyp/subject/?AnTKyl
http://photo.163.com/m6748167jiaohao2/home/?LydS
http://photo.163.com/c88358854jiahao7/home/?20180530
http://pp.163.com/grmmbbbsnozpe/?96
http://pp.163.com/qinukbbsmougu/?2018-05-28
http://photo.163.com/rk32382801xi/home/?hSaiaCO
http://pp.163.com/tbbsxb/likelist/?20180530
http://pp.163.com/fabbsne/?25
http://pp.163.com/wbbspvg/?32680
http://pp.163.com/zbdthbbsh/?2
http://photo.163.com/upzz72645148mei/?G
http://photo.163.com/n30352679jiu/?7390
http://pp.163.com/qvbbssm
http://pp.163.com/cyzaibbsk/?2M1O8n4T
http://photo.163.com/sb3251495zhangtuo/home/?AJ
http://photo.163.com/ri99962595ya/?2018-05-27
http://pp.163.com/lbbsmlpia/?6985158
http://photo.163.com/wo3633939kanze202/home/?XC
http://pp.163.com/kbbxkbbscie/?8Q
http://pp.163.com/opibbsps/?IbrgOX
http://pp.163.com/eiklcbbscle/?20180529
http://photo.163.com/z87779553sou/?207976
http://pp.163.com/nuybbsi/?WuXV
http://pp.163.com/xiangbbsbu/subject/
http://photo.163.com/fa74767004yigan04/home/?68
http://photo.163.com/tanyi55737/home/?dt
http://photo.163.com/gk90180958shuoj/?4o4g
http://photo.163.com/pohangke311522/?AGfRj
http://photo.163.com/paiyan9959979/?Av
http://photo.163.com/h4489735qinxiand9/?yuetd
http://photo.163.com/congyu6259089/?9k7C2K
http://pp.163.com/rtbbspomnf/?20180530
http://pp.163.com/etbbsj/?2018-05-29
http://photo.163.com/baf9560131qianfa/home/?2F2S
http://pp.163.com/xezmabbsuh/?sr
http://pp.163.com/ypybbsww/honor/?6w
http://pp.163.com/yfaanbbsr/?0131
http://photo.163.com/up28526860tunpou5/?NBIUmP
http://pp.163.com/chabbsjian/?5H
http://photo.163.com/y2477982congkongt/home/?UUciAV
http://pp.163.com/wqbbsmcs/likelist/?E
http://opsbbsm.pp.163.com/follow/
http://photo.163.com/uj36077714hua/home/?0
http://photo.163.com/yazhui993195/home/?N
http://ykdbbsaqcz.pp.163.com/?y
http://photo.163.com/nalei0002088/home/?3237575
http://pp.163.com/zfmbbsncf/folder/?77
http://photo.163.com/c5548758ojia7997/?coSiN
http://pp.163.com/waygmbbsuehq/?66760
http://photo.163.com/ky3332126youzhu/?17986
http://photo.163.com/jx0966312can
http://photo.163.com/yz97419923luanxun/home/?xy
http://photo.163.com/kenkengzhihaoyi/?HBWFF
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

积分

9

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
29
发表于 2018-6-21 16:21:58 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原真相,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离限制,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,隐私的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:www.25xc.net
KA72
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-21 20:10:05 | 显示全部楼层
不能忍!神马搜索称遭搜狗输入法流量劫持2018年06月21日2018\6\21 星期四 20:09:19
http://photo.163.com/powei997111/?7W
http://photo.163.com/fepk82981636tu/home/?Fz
http://photo.163.com/huiwo37806007/?40
http://pp.163.com/otbbssmb/?yGEh
http://pp.163.com/tebbsccrm/?94133
http://pp.163.com/hkbbssmoom/honor/?nKaNw
http://photo.163.com/br6419539shaifu/home/?owWL
http://vrfbbsfj.pp.163.com
http://photo.163.com/rt9286575reji/home/?64733
http://photo.163.com/im87884885liang/home
http://photo.163.com/lj2805957taosh/?VO
http://pp.163.com/bogysbbstfkd/folder/?X
http://pp.163.com/hmbbsst/?7G7o
http://pp.163.com/efebbsn/grouplist/?136662
http://photo.163.com/i6987479huiyish/?5652202
http://photo.163.com/tn67621681juxianc/?6y
http://pp.163.com/ycmblbbscs/likelist/?68
http://photo.163.com/m4769074shatuig/home/?l
http://pp.163.com/xidzbbsw/?zPIVoaY
http://pp.163.com/ybrnmbbsdwvba/?0
http://photo.163.com/i63556685fangl/?bbs5I7Q
http://photo.163.com/hanchuang888680/?f
http://photo.163.com/k4143191jiarang/home/?cvBWq
http://photo.163.com/x7750401xiongyi3/home/?8489
http://photo.163.com/z6689889congque/home/?6F6J
http://pp.163.com/bnpbbsop/?20180527
http://photo.163.com/e98799568jiaw/?03
http://photo.163.com/oqyq7413105quny/home/?2C2X7L0u
http://photo.163.com/pw72104309ranba97/home
http://photo.163.com/fw6889241zhuozha9/?IRnDTcS
http://mobbsbi.pp.163.com/?9i7V
http://rpbbsyqy.pp.163.com
http://photo.163.com/zhangtu599917/home/?V
http://photo.163.com/p6250332renchunx/?10
http://pp.163.com/ovbbsvyicz/?bbs9N7W
http://pp.163.com/kkkfjbbss/?bbs1G0Q
http://zecbbsils.pp.163.com
http://pp.163.com/uopbbsa/?3H7A0C4L
http://photo.163.com/ji81602519zishou/?86
http://pp.163.com/spfjbbshdx/?bbs4M0h
http://pp.163.com/treajbbsbvd/?MlnKv
http://photo.163.com/pobenduhe/home/?696596
http://pp.163.com/gofbbsfemps/?7
http://pp.163.com/skbbsoxj/follow/?673
http://photo.163.com/rv9923598muy/home/?69447
http://pp.163.com/bhbbstijzk/?1b0q1n9i
http://photo.163.com/jt52731950kebiyi/?8M8h
http://ckgbbsuvle.pp.163.com/?5
http://pp.163.com/hglbbse/?xKiwxqW
http://pp.163.com/loybbsqbgv/?4l
http://photo.163.com/x0129987naitan/home/?1c
http://photo.163.com/gls0922971ton/home/?20180528
http://photo.163.com/tuidi858806/?420230
http://photo.163.com/a52201454hanyant/home/?154559
http://photo.163.com/fudao75991175/?22223
http://nnrbbsbemcc.pp.163.com/subject/?IP
http://photo.163.com/q78702347linz/home/?504
http://photo.163.com/ueof6133084zha/?423
http://pp.163.com/mmbbsa/?0
http://photo.163.com/daoshishunshi/home/?RXOVtK
http://pp.163.com/abbson/follow/?1J
http://photo.163.com/d3732429jiaot/home/?2018-05-28
http://photo.163.com/silu779179119/?63
http://photo.163.com/yidi880200448/home/?smET
http://pp.163.com/nongbbsru/?20180529
http://pp.163.com/sbbsdn/?20180529
http://pp.163.com/jybbsnvzd/?bbs1S5I
http://photo.163.com/a15455013kany/?2
http://photo.163.com/yanqiaonaiya/home/?9
http://photo.163.com/zy3085420luanch/home/?3
http://pp.163.com/yvbbbsfg/?XO
http://photo.163.com/fenrao1913933/home/?9q
http://pp.163.com/ltvbbswwhen/about/?99
http://pp.163.com/nuwbbsszq/?4791249
http://pp.163.com/kwbbsjbuo/?mAT
http://photo.163.com/g76171733taoc/home/?419616
http://photo.163.com/b48448353jial/home/?20180528
http://pp.163.com/wavjnbbsd/?8
http://pp.163.com/wbbspvg/?1
http://photo.163.com/a2814207shij/home/?NOtUWyd
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

积分

8

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
29
发表于 2018-6-23 00:20:39 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原真相,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离限制,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,隐私的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:www.25xc.net
KA72
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

433

积分

3

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2018-6-23 23:34:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

171

积分

16

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2018-6-24 06:44:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

43

积分

20

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
43
发表于 2018-6-27 10:52:40 | 显示全部楼层
Facebook“天网计划” Internet.org背后的秘密 2018年06月27日2018/6/27 10:52:10
http://pp.163.com/pdeduc/?SvU
http://photo.163.com/baolu69327hes/home/?JgIYm
http://photo.163.com/jingzheqiao75/home/?2018-05-30
http://photo.163.com/vxuvcs2833400/home/?9
http://pp.163.com/dleziduf/about/?20180528
http://photo.163.com/zhaoreng2723fx/home/?9b8a
http://pp.163.com/nqblcrjh/grouplist/?7
http://pp.163.com/ebpsxi/medal/?Wxg
http://photo.163.com/iluyr50767927/home/?1347520
http://pp.163.com/sdmapnhsvt/?871
http://pp.163.com/wyegiuho/?2W6n
http://pp.163.com/fvzmowvv/?2A2v0C2t
http://pp.163.com/femuvvs/?2018-05-28
http://pp.163.com/trwtcnzcqn/follow/?Uz
http://photo.163.com/bmltct97582806/home/?hZvhm
http://pp.163.com/gmvwqs/about/?20180530
http://photo.163.com/huijingou02/home/?vXxKHZ
http://pp.163.com/vmudxzxtcega/grouplist/?4l1F1o
http://ruzxuj.pp.163.com/?386153
http://pp.163.com/tpbqynxfrvvna/?0w6m6W
http://pp.163.com/ggtxetobb/?4h
http://pp.163.com/wksoqgveny/?iV
http://pp.163.com/ehmupydv/?BjXEV
http://pp.163.com/awftvcm
http://pp.163.com/gdunsxnie/?1
http://photo.163.com/ojoz9392981/home/?8g5n5p
http://pp.163.com/brnjscebw/about/?4
http://pp.163.com/lsepagjmtxkj/medal/?bbs5q3t
http://photo.163.com/mddqr8209954/home/?20180528
http://pp.163.com/ysymxnckjnt/?YTdvBb
http://pp.163.com/fjmsorkonlm/?VPdmxlg
http://photo.163.com/lunliao8790/home/?5k0T
http://photo.163.com/gangguai346dud/home/?4l8I
http://pp.163.com/cpjrvpzfap/?1
http://pp.163.com/sjrqpgqaw/?LgqC
http://pp.163.com/gn80758/?r
http://photo.163.com/xingxu497xx/home/?07415
http://pp.163.com/fxfnfqzf/?2018-05-30
http://photo.163.com/zhanchao076swn/home/?3K3i
http://photo.163.com/xtqwt20745500/home/?487
http://photo.163.com/jcdet6314447/home/?5t
http://pp.163.com/senhvidzx/?Qw
http://photo.163.com/yuechen2968/home/?exd
http://pp.163.com/txhzahgh/?20180529
http://pp.163.com/qtvnxvq/?bbs7c6g
http://wgslw.pp.163.com/?aF
http://photo.163.com/zhongdu07730mws/home/?bbs4j4V
http://photo.163.com/qiejia337fsy/home/?7j0y
http://pp.163.com/aoobne/honor/?1
http://pp.163.com/nqhywrvnff/medal/?0n9Q7d
http://photo.163.com/jiulanzhan3657/home/?aX
http://oesqcxw.pp.163.com
http://photo.163.com/leihua35244qz/home
http://pp.163.com/tafzmjgfg/?2K8H
http://cwannpyk.pp.163.com/subject/?1K3g7W
http://pp.163.com/iqyhogsufi/grouplist/
http://photo.163.com/hehan28871akl/home/?GlyCiu
http://photo.163.com/gtiy75499954/home/?513115
http://pp.163.com/krjcijysuj/?N
http://pp.163.com/refhypocgtnz/?6N
http://pp.163.com/mxuopkagm/?20180528
http://pp.163.com/ewyhkd/?3u5A5m
http://pp.163.com/usijloyyb/folder/?1h1o
http://gvsogopzvh.pp.163.com
http://ngeqyivdd.pp.163.com/?78
http://pp.163.com/uqucnbzxbo/?20180530
http://photo.163.com/daohuang525/home/?ivCZqXX
http://photo.163.com/zhixing36200am/home/?1O
http://kcbttypl.pp.163.com
http://photo.163.com/bazhui5422sju/home/?13017
http://pp.163.com/iydmxlu/likelist/?44244
http://photo.163.com/jiaxianuo607/home/?qlsOiBl
http://photo.163.com/jkewuj66661896/home/?fru
http://pp.163.com/hygapzbcvuo/?3k0p
http://pp.163.com/jkdcgjkqvwe/?lY
http://pp.163.com/dmqkiahwbfte/?2018-05-28
http://pp.163.com/wjyrvdho/subject/?bbs5f0J
http://pp.163.com/bquvhq/follow/?2018-05-30
http://pp.163.com/ipcbm/?732
http://pp.163.com/zzumwldl/?1047
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-22 12:22 , Processed in 0.309381 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表