NK影音交流社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1177|回复: 5

[发放中] 电信100M+NAS做种,求一个高清邀请码

[复制链接]

1

主题

15

积分

71

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
15
发表于 2018-2-13 23:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电信100M+NAS做种,求一个高清PT站邀请码。小站也无所谓,一直以来就只有一个CHD,想看看其它站是怎样的,最好有特色资源的,嘿嘿!
下面是CHD截图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
收起回复
  • wyman : 我有HDH的腰,你如有CHD的腰,我们可以互换
    2018-2-14 17:13| 回复
  • wyman : 我有HDH的腰,你如有CHD的腰,我们可以互换
    2018-2-14 17:14| 回复
  • 我也说一句
回复

使用道具 举报

0

主题

5

积分

15

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
5
发表于 2018-3-9 08:53:37 | 显示全部楼层
哥们儿把邮箱发给我,我有一个hdhome的送您
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

338

积分

14

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2018-6-28 17:36:28 | 显示全部楼层
{随机名字}
{随机名字}
{随机名字}
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ndd_oye2l0e.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_gis_0aC.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/iq9h2d.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/cbNVdy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_aaq_S6CEdUB.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tan_gvy.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_zbb_HT3u9ST.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_tby_Pn5.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/x8oTTu.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/LP7fK9.html
99583
95404
53488
72696
29026
47612
85372
51626
08272
74826
syown
vnwra
yqpdz
fhklr
sxwle
tlcal
ganwd
ztyct
tabxx
siwqs
jXAfd
TSx9V
rZKe1
gXm1m
wc8Vu
NLkBh
Stwn7
TZjqm
jhJSk
f5Tg7
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_sgo_eB6mMRC.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bie_0ab.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/f46rSh.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/SBMGlK.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_bym_bp6yxWb.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_ahe_vdG.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_vvf_svk3iXH.html
http://v.qq.com/boke/gplay/{会员md5}_{腾讯栏目}_jxw_7RF.html
http://v.qq.com/vplus/{会员md5}/foldervideos/{腾讯栏目}/JNaFVM.html
http://v.qq.com/vplus/{会员名字}/foldervideos/{腾讯栏目}/3rk7Tr.html
77084
09318
18276
00753
66326
46399
09444
04422
68445
15502
tdszu
rwwgt
mkltj
arobq
wojza
bjmqo
djttz
bhjjv
brbge
frcxv
wFcpX
hFyHT
TrLhO
F0TPR
56Dig
XWDQX
TpOhg
oeJhk
KMVMP
sZi5b
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

330

积分

16

腰子

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
330
发表于 2018-7-17 17:41:44 | 显示全部楼层
扎实抓好大春生产2018年07月17日2018/7/17 17:41:36
https://www.bilibili.com/video/av26485848/index_9456088.html
https://www.bilibili.com/video/av26491391/index_0531750.html
https://www.bilibili.com/video/av26491180/index_7816070.html
https://www.bilibili.com/video/av26491763/index_5724481.html
https://www.bilibili.com/video/av26486091/index_3927280.html
https://www.bilibili.com/video/av26485541/index_6692922.html
https://www.bilibili.com/video/av26491532/index_9713170.html
https://www.bilibili.com/video/av26485260/index_7531566.html
https://www.bilibili.com/video/av26485708/index_7274764.html
https://www.bilibili.com/video/av26493504/index_8849554.html
https://www.bilibili.com/video/av26494549/index_9005083.html
https://www.bilibili.com/video/av26009630/index_7883489.html
https://www.bilibili.com/video/av26021251/index_1021844.html
https://www.bilibili.com/video/av26485180/index_7209614.html
https://www.bilibili.com/video/av26489444/index_8333053.html
https://www.bilibili.com/video/av26008107/index_7080600.html
https://www.bilibili.com/video/av26015762/index_8487745.html
https://www.bilibili.com/video/av26494081/index_8216020.html
https://www.bilibili.com/video/av26494226/index_0149076.html
https://www.bilibili.com/video/av26489510/index_1549456.html
https://www.bilibili.com/video/av26485720/index_9973160.html
https://www.bilibili.com/video/av26483854/index_8462151.html
https://www.bilibili.com/video/av26491351/index_5415818.html
https://www.bilibili.com/video/av26491285/index_4980107.html
https://www.bilibili.com/video/av26494039/index_2401598.html
https://www.bilibili.com/video/av26485157/index_8121989.html
https://www.bilibili.com/video/av25728660/index_3597872.html
https://www.bilibili.com/video/av26007840/index_0441257.html
https://www.bilibili.com/video/av26491228/index_3328508.html
https://www.bilibili.com/video/av26484692/index_4368362.html
https://www.bilibili.com/video/av26486205/index_5029140.html
https://www.bilibili.com/video/av26494731/index_1868256.html
https://www.bilibili.com/video/av26485330/index_2387552.html
https://www.bilibili.com/video/av26486136/index_3436556.html
https://www.bilibili.com/video/av25726169/index_4644570.html
https://www.bilibili.com/video/av26491889/index_1927859.html
https://www.bilibili.com/video/av26010520/index_9090228.html
https://www.bilibili.com/video/av26008132/index_4395125.html
https://www.bilibili.com/video/av25731191/index_5168818.html
https://www.bilibili.com/video/av26494260/index_2285109.html
https://www.bilibili.com/video/av26484692/index_1745623.html
https://www.bilibili.com/video/av26491500/index_3649928.html
https://www.bilibili.com/video/av26484747/index_2633028.html
https://www.bilibili.com/video/av26491526/index_3711826.html
https://www.bilibili.com/video/av25726899/index_4976486.html
https://www.bilibili.com/video/av26021237/index_5148150.html
https://www.bilibili.com/video/av26484412/index_9968907.html
https://www.bilibili.com/video/av25732697/index_9957081.html
https://www.bilibili.com/video/av26012751/index_3874126.html
https://www.bilibili.com/video/av25618956/index_0912677.html
https://www.bilibili.com/video/av26485168/index_8180387.html
https://www.bilibili.com/video/av26491641/index_9100268.html
https://www.bilibili.com/video/av26483998/index_1673487.html
https://www.bilibili.com/video/av26484910/index_7265508.html
https://www.bilibili.com/video/av26484669/index_6912261.html
https://www.bilibili.com/video/av26491727/index_8292992.html
https://www.bilibili.com/video/av26485260/index_7472192.html
https://www.bilibili.com/video/av26485084/index_6649041.html
https://www.bilibili.com/video/av25609652/index_5205187.html
https://www.bilibili.com/video/av26491711/index_9831761.html
https://www.bilibili.com/video/av26485145/index_4732029.html
https://www.bilibili.com/video/av26491367/index_0462321.html
https://www.bilibili.com/video/av26493575/index_9170088.html
https://www.bilibili.com/video/av26484907/index_7731934.html
https://www.bilibili.com/video/av26494626/index_3069453.html
https://www.bilibili.com/video/av26494416/index_3460479.html
https://www.bilibili.com/video/av26491751/index_9639962.html
https://www.bilibili.com/video/av26493987/index_8229831.html
https://www.bilibili.com/video/av26489449/index_5386994.html
https://www.bilibili.com/video/av26493583/index_5170872.html
https://www.bilibili.com/video/av25731247/index_0331924.html
https://www.bilibili.com/video/av26491526/index_7357511.html
https://www.bilibili.com/video/av26485565/index_0753994.html
https://www.bilibili.com/video/av26486083/index_8710282.html
https://www.bilibili.com/video/av26494768/index_5426594.html
https://www.bilibili.com/video/av25618170/index_1374670.html
https://www.bilibili.com/video/av26494768/index_6248869.html
https://www.bilibili.com/video/av26017302/index_7813948.html
https://www.bilibili.com/video/av26494081/index_2137695.html
https://www.bilibili.com/video/av26485242/index_7981073.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

105

积分

9

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2018-8-29 04:40:29 | 显示全部楼层
网易移动互联网部总经理徐诗即将离职2018年08月29日2018/8/29 4:39:56
http://www.bilibili.com/video/av27057246/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275573/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28927915/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29931849/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273588/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273612/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29512062/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286181/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29529797/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198588/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370557/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27056483/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097404/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29769013/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29771434/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30285314/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275446/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29776015/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198895/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286566/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30206221/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29931849/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286136/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30285291/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370211/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273816/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30369978/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29515994/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273856/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30187261/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30376627/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30274905/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377533/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29511733/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198169/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27057389/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371250/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30369698/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30109759/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30376831/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27051690/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30109865/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30206016/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286533/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30274778/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28932901/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28932546/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275492/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370655/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275131/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29771499/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273446/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097290/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377533/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29773099/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286517/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30369839/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30186835/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273544/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29776644/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29773112/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370919/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370607/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371958/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371172/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29529797/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097976/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371603/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377038/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30285879/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29774820/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29512409/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29772024/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370162/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286132/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29773305/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30274957/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29490101/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370735/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29529383/index_0000000.html
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

89

积分

7

腰子

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2018-10-5 18:55:04 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原真相,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离限制,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,隐私的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:www.25xc.net
KA72
回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|NK影音交流社区  

GMT+8, 2018-10-22 12:03 , Processed in 0.596799 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表